fredag 17. april 2015

Endoskopi: Ny avtale om gastro- og coloskopi.

Helse Vest har gjort avtale med Kolibri Medical AS om kjøp av endoskopiske undersøkelser (gastroskopi og coloskopi) for 2015. Dette pga venteliste situasjonen ved Gastrolab. 

Fastlegene skal henvise pasientene på vanlig måte til Gastrolab, som så, etter faglig vurdering,  vil overføre de henvisningene som er aktuelle til Kolibri Medical AS. 

Aktuelle pasienter vil bli tilskrevet om dette og gir tilbakemelding dersom de ikke ønsker å bli undersøkt ved Kolibri. 

Avtalen gjelder fra 1.mai og ut 2015.

Publisert på vegne av

Lars Karlsen
Seksjonsoverlege
Gastroenterologisk Seksjon
9880 / 99365355
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.