fredag 18. desember 2015

Visste du? Du kan få epost hver gang SUS legger ut en ny fredagsundervisning.

Du kan abonnere på fredagsforelesninger fra SUS
Visste du?

Hvis du har et YouTube abonnement kan du starte abonnement på SUS Praksisnytt. Da vil du få en epost hver gang det legges ut en ny fredagsforelesning fra SUS.Hvis du har et YouTube abonnement åpner du menyen (evt ved å klikke på de vanrette strekene oppe i venstre hjørne om du ikke ser menyen), klikker på "Administrer abonnementer" (Nede til venstre, rød bakgrunn i bildet) og skriver "SUS Praksisnytt" i søkefeltet der det står "Søk i abonnementer". Da får du opp treff og mulighet til å abonnere.
onsdag 16. desember 2015

Tilbud til kreftpasienter: Vardensenteret


Vardesenteret ved Stavanger Universitets- sjukehus er en møteplass for kreftpasienter og pårørende. Senteret er etablert av Kreftforeningen i samarbeid med SUS, og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Her kan pasienter og pårørende delta på ulike aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Våre gratis tilbud i vår er som følger:
 • Fysisk aktivitet med fysioterapeut - veiledning og trening
 • Ernæringskurs
 • Stessmestringskurs
 • Rettshjelp
 • Velvære- og sminkekurs
 • Informasjon om strålebehandling
 • Innføringskurs i Mindfulness 
 • Temakafé med aktuelle foredrag
 • Fra kreftrammet til kreftrammet – likepersontjeneste

 • Oversikt over tilbudet
 • Aktivitetskalender
Kontaktinformasjon:


Besøksadresse: Jan Johnsens gate 6. Internatbygget
Epost: sus@vardesenteret.no

Tlf: 51 51 29 90 / 468 51 982

For mer informasjon:
Generelt om Vardensenter: www.vardesenteret.notirsdag 8. desember 2015

Pasientreiser: Nytt e-læringskurs for helsepersonell


Kurset skal blant annet gi en kort og praktisk innføring rekvirering av pasientreiser.

Supplement: E-læringskurset for rekvirenter er et supplement til opplæringen pasientreisekontorene tilbyr.
Pasientreiser tilbyr nå et kort og praktisk kurs som gir helsepersonell en innføring i rekvirering av reiser til behandling.
Det nye e-læringskurset tar cirka 20 minutter, og er et supplement til opplæringen pasientreisekontorene tilbyr rekvirenter. Kurset har to mål: Gi en kort og praktisk innføring i regelverket for pasientreiser, og vise hvordan man rekvirerer elektronisk.
Vennligst ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor, dersom du ikke får opp videoen i kurset.