tirsdag 5. november 2013

Invitasjon: Fagdag selvmordsforebygging


Invitasjon til fagdag om selvmordsforebygging 09/12/13    (endret lenke pga visningsproblemer)
Påmeldingsfrist: 27.nov
Pris: gratis
Det gir ikke tellende kurspoeng

Presentasjon prosjekt selvmordsforebygging som vil gå i perioden 2013 - 2016

Bakgrunn: 
Selvmord og selvmordsatferd er en stor samfunnsmessig utfordring, og påfører enkeltindividet, familien og samfunnet store påkjenninger og belastninger. Erfaringer andre steder i fra tyder på at det er mulig å forebygge slik atferd, og at helsevesenet bare i begrenset grad kommer i kontakt med de som tenker på eller prøver å ta sitt eget liv. I Rogaland fylke var det i tidsperioden 2002 – 2010 totalt 390 selvmord, i gjennomsnitt 43/ år (SSB). I Helse Stavangers opptaksområde var det i samme periode 188 selvmord, i gjennomsnitt 21/ år (Tall fra politiet). Dødsfall som følge av selvmord på Psykiatrisk Divisjon, Helse Stavanger fra 2003 – 2009 var 39, i gjennomsnitt 6/ år. I følge Folkehelseinstituttet viser beregninger at 
helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig (FHI).

Mål: 
Redusere selvmordsatferd i Helse Stavangers og Helse Fonnas opptaksområder gjennom samhandling og målrettede tiltak mot utvalgte yrkes- og befolkningsgrupper.