tirsdag 5. november 2013

Invitasjon: Fagdag selvmordsforebygging


Invitasjon til fagdag om selvmordsforebygging 09/12/13    (endret lenke pga visningsproblemer)
Påmeldingsfrist: 27.nov
Pris: gratis
Det gir ikke tellende kurspoeng

Presentasjon prosjekt selvmordsforebygging som vil gå i perioden 2013 - 2016

Bakgrunn: 
Selvmord og selvmordsatferd er en stor samfunnsmessig utfordring, og påfører enkeltindividet, familien og samfunnet store påkjenninger og belastninger. Erfaringer andre steder i fra tyder på at det er mulig å forebygge slik atferd, og at helsevesenet bare i begrenset grad kommer i kontakt med de som tenker på eller prøver å ta sitt eget liv. I Rogaland fylke var det i tidsperioden 2002 – 2010 totalt 390 selvmord, i gjennomsnitt 43/ år (SSB). I Helse Stavangers opptaksområde var det i samme periode 188 selvmord, i gjennomsnitt 21/ år (Tall fra politiet). Dødsfall som følge av selvmord på Psykiatrisk Divisjon, Helse Stavanger fra 2003 – 2009 var 39, i gjennomsnitt 6/ år. I følge Folkehelseinstituttet viser beregninger at 
helsetjenesten behandler mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig (FHI).

Mål: 
Redusere selvmordsatferd i Helse Stavangers og Helse Fonnas opptaksområder gjennom samhandling og målrettede tiltak mot utvalgte yrkes- og befolkningsgrupper.


Midler: 
Systematiske informasjonskampanjer om selvmordsfare og hjelpetiltak til utvalgte målgrupper. Kompetansehevingstiltak rettet mot befolkningen generelt, yrkesgrupper som allmennleger, helsesøstre, kommuneansatte, skoleansatte, politi. 

Datainnsamling: 
Egenutviklet, anonymisert skjema knyttet til befolkningsundersøkelse. Anonymiserte opplysninger fra DIPS om antall registrerte selvmord og selvmordsforsøk blant pasienter i behandling ved Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, og Helse Fonna i form av standardrapporter uten personidentifiserbare data. Anonymiserte opplysninger fra Rogaland politidistrikt. 

Samarbeidspartnere: 
Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Vest, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging, UIO, UIS, Rogaland Fylkeskommune, Sandnes og Stavanger kommune, LEVE, Mental Helse, LPP, RVTS Vest, RKBU Vest, SESAM, KORFOR og Regionalt nettverk for psykoseforskning i Helse Vest. 

Prosjektet innebærer tjenesteutvikling, samhandling og forskning. Det er godkjent av REK, vil gå over fire år 2013-2016 og er budsjettert med totalt 6 680 000 kr.

Prosjektleder: 
Jan Olav Johannessen, Sjeflege, Psykiatrisk Divisjon, SUS.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.