torsdag 2. mars 2023

Stockholm 3 - ikke lenger tilgjengelig

 

Helse Stavanger har besluttet å avslutte bruken av Stockholm3 testen som ledd i utredning av cancer prostata. Testen koster sykehuset 6 mill i året uten at man får refusjon.

Dette medfører at man i praksis går tilbake til å følge nasjonale retningslinjer for cancer prostata ved henvisning til SUS for diagnostikk for cancer prostata.

Se Pakkeforløp for kreft 
Kortversjonen:

 • Menn som er kandidater for radikal behandling, forventet levetid > 10 år
 • PSA forhøyet (Urologisk avdeling SUS / Prostatasenteret HUS praktiserer grense på PSA ≥3 på 2 målinger med minst 3 ukers mellom).
 • Funn på DRE (Digital rektal eksplorasjon)
 • LUTS, familie historie, tegn til infeksjon (vent 2 mnd før PSA måles)
 • Risikogrupper:
  • 2 førstegradsslektninger diagnostisert med ca.prost. <60år
  • 3 førstegradslektninger diagnostisert med ca.prost. uansett alder
  • BRCA mutasjoner


fredag 17. februar 2023

Nytt og nyttig møte: Psykt stress!! - Sett av datoen 25.april kl 19


Psykt stress!!


Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form. 
Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse.

Klikk her for å melde deg / smågruppen på 


Nytt:

Informasjon om: 
 • Felles henvisnings mottak (en felles vei inn til DPS'er og privatpraktiserende spesialister (gjelder voksne. Felles henvisningsmottak gjelder ikke avtalespesialistene med barne- og ungdomspraksis i denne omgangen
 • TA-team (tidlig avklaringsteam som skal bidra til effektiv samhandling som fører til rask avklaring og riktig hjelp)

Nyttig:

 • ADHD, hvordan håndtere den store strømmen av pasienter som ønsker utredning.
 • Samarbeid med DPS'ene, hvordan senke frustrasjons nivået?


Dato:25.04.23

Tid: kl. 19

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.fredag 3. februar 2023

Avtaler private sykehus.

Vi minner om at Helse Stavanger fra 1.januar ikke lenger har avtale med private aktører (Aleris/Volvat). 

Unntaket er for urologi der man har avtale med Aleris/ Volvat Forus (Forusakutten) ut 2023.fredag 20. januar 2023

LAB /GYN : Endring i livmorhalsprogrammet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har målsetning om at livmorhalskreft skal bli en sjelden sykdom. Endring i rutinene for HPV-screening innføres med mål om forbedret kreftforebyggende effekt hos kvinner. 


Primær HPV screening ble innført fra 1.januar for kvinner fra og med 30 år

Fra 1.juli vil også kvinner fra 25 års alder bli primær HPV-testet


Anbefalinger for neste prøve er endret, se flytskjema for livmorhalsscreening, gjelder fra 01. januar 2023: Livmorhalsprogrammet - Flytskjema algoritmer.

For mer informasjon om oppfølging etter konisering, se retningslinjer i Handlingsprogrammet for gynekologisk kreft: Kapittel 7.4 Oppfølging og kontroller etter konisering. Merk tettere oppfølging etter AIS (Adenokarsinom In-situ)​.

Mer informasjon om bakgrunnen for endringen finnes her: Mer følsom livmorhalsprøve til yngre kvinner (kreftregisteret.no)​