fredag 22. desember 2023

Pasientopplæring: Mage- tarmskolen på internet

 Digitalt behandlingstilbud til pasienter med irritabel tarm syndrom.

Foto: Colourbox

 

 •   Krever henvisning
 •   5 moduler
 •   Digital veiledning fra KEF

 Helse Bergen har et regionalt tilbud for pasienter med irritabel tarm:  

Mage- tarmskolen på internet

 

Programmet inneholder 5 moduler som er utarbeidet av gastroenterolog, manuellterapeut (fysioterapeut), psykiater og klinisk ernæringsfysiolog.  

Kurset er åpent for pasienten i seks måneder. 

Klinisk ernæringsfysiolog er tilgjengelig for digital veiledning, spørsmål og svar gjennom hele behandlingstilbudet via trygg elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4 - f.eks BankID).  

 

Henvisningen sendes til: Fordøyelsessykdommer- Haukeland universitetssykehus – Helse Bergen. 

Merk med «Nettkurs».


Du finner også informasjon om dette og lenke til Foodmap matvareliste på PKOSUS: 


https://www.pkosus.no/avdelinger/medisin/gastro/irritabel-tarm-ibs

fredag 1. desember 2023

VIKTIG melding angående PAXLOVID; skal IKKE gis til transplanterte!

DET ER KONTRAINDISERT Å GI TIL PASIENTER SOM ER TRANSPLANTERT. 

Skal det vurderes å gi paxlovid til en pasient som er transplantert er det i hvert fall helt avgjørende viktig at spesialist er involvert i beslutningen. 

Dette for å unngå at transplanterte organ tar skade eller ødelegges. 

Dessverre kommer dette ikke godt fram i felleskatalogen, men dette er svært viktig at alle leger vet om. 

tirsdag 7. november 2023

Lenke til Nytt&Nyttig 07.11.23

«Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Lenke: Nytt&Nyttig


Nytt: 

Informasjon om:

 • Barn med magesmerter, digital poliklinikk. (Dag Tveitnes, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Ny bindevevsklinikk for barn på SUS. Tverrfaglig utredning av barn med hypermobilitet. (Johan A. Lund, overlege HABU)

Nyttig: 

 • Praktisk tilnærming til allergi hos barn på fastlegekontor. (Ingvild Bruun Mikalsen, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Samarbeid med barneavdelingen. Hva er status? 


 

tirsdag 31. oktober 2023

Kurs: E-læringskurs Diabetes omsorg for medarbeidere

E-læringskurs Diabetes omsorg for medarbeidere

 

Norsk diabetesregister for voksne har nylig publisert et nytt og gratis e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret. 

Kurset gir grunnleggende diabetes kunnskap for medarbeidere på legekontoret. Det tar ca 30 minutter og dere finner det ved å logge inn på min side: Login - NOKLUS 

Medarbeidere samhandler daglig med pasienter som har diabetes og kunnskap om og forståelse for diabetes er viktig. 

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister for voksne. Hensikten med registeret er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes samt danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.


tirsdag 24. oktober 2023

PKO minner om Nytt og nyttigmøtet 7.november - 50 påmeldte - kommer du?

Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Dato: 07.11.23

Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.


Påmelding
Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. Vi vil oppfordre til fysisk oppmøte da dette er en god anledning til å treffe nye og gamle kolleger. 


Nytt: 

Informasjon om:

 • Barn med magesmerter, digital poliklinikk. (Dag Tveitnes, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Ny bindevevsklinikk for barn på SUS. Tverrfaglig utredning av barn med hypermobilitet. (Johan A. Lund, overlege HABU)

Nyttig: 

 • Praktisk tilnærming til allergi hos barn på fastlegekontor. (Ingvild Bruun Mikalsen, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Samarbeid med barneavdelingen. Hva er status? 


Dato: 07.11.23


Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.Med vennlig hilsen

PKO / Maria Lund

onsdag 4. oktober 2023

E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering for fastleger (Godkjent kurs)

Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv» ble gjennomført i mai -juni 2023 i helseregion Vest. Kampanjen rettet seg mot befolkningen over 18 år, med mål om at flere skal søke hjelp ved selvmordstanker og psykiske vansker som kan øke selvmordsfaren. Helsedirektoratet samarbeidet med flere regionale aktører om kampanjen.

 

Forskning viser at et flertall av de som tar sitt eget liv har vært i kontakt med fastlegen sin det siste året før de døde. Fastlegen har derfor en viktig rolle i å fange opp og hjelpe personer som har selvmordstanker. I forbindelse med kampanjen anbefaler vi et e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering for allmennleger. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig fra denne linken:

  www.selvmordsrisikovurdering.no

 

Kurset er godkjent av Den norske Legeforening (3 timer for allmennmedisin og barne- og ungdomspsykiatri) og er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Se også demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan. En sikkerhetsplan er mestringsstrategier som en pasient kan bruke ved økende selvmordstanker. Se hvordan legen og pasienten sammen kan lage en slik sikkerhetsplan:

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanning-kurs-konferanser/e-leringskurs-i-selvmordsrisikovurdering/demonstrasjonsfilm-om-sikkerhetsplan/

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanning-kurs-konferanser/e-leringskurs-i-selvmordsrisikovurdering/demonstrasjonsfilm-om-sikkerhetsplan/

 

 

Beste hilsen

Ina Wille

mandag 2. oktober 2023

Driftsmelding: UL uke 12 / Tidlig ultralyd

 

På grunn av kapasitetsproblemer klarer vi dessverre ikke å opprettholde tilbudet om tidlig ultralyd til friske gravide under 30 år i perioden 15.10.23 - 15.01.24. 

Det vil spesifikt gjelde kvinner som enda ikke har fylt 30 år ved svangerskapslengde 12+4, og som når denne gestasjonslengden i den aktuelle perioden. 

Gravide under 30 år med indikasjon for prenataldiagnostikk vil fremdeles få tilbud om dette. 

 

 

På vegne av

Hilde Stabel Henriksen
Avdelingsjordmor

Fostermedisinsk poliklinikk

søndag 1. oktober 2023

Ny henvisningsrutine fra 1.oktober: Felles henvisningsmottak for psykisk helsevern

 

Fra og med 1. oktober skal alle henvisninger til psykisk helse sendes til felles henvisningsmottak

Selv om du ønsker å henvise til psykolog eller psykiater med avtale skal henvisningen altså sendes til felles henvisningsmottak. 

"Felles henvisningsmottak" er en samlebetegnelse og ikke en ny adresse i adresselisten. 
Man velger altså blant de adressene som allerede er i bruk for henvisning til psykisk helse ved Helse Stavanger og Jæren distiktspsykiatriske senter. Barn henvises som før til adressen:
Psykisk helsevern for barn og unge

Voksne henvises til det DPS de tilhører:
Psykisk helsevern for voksne
 • Psykisk helsevern for voksne (Dalane DPS)
 • Psykisk helsevern for voksne (Sandnes DPS)
 • Psykisk helsevern for voksne (Sola DPS)
 • Psykisk helsevern for voksne (Stavanger DPS)
 • Psykisk helsevern for voksne (Våland)
 • Psykisk helsevern for voksne (Jæren DPS)

Unntak:
Henvisninger med somatiske problemstillinger innenfor nevropsykologi skal sendes direkte til privatpraktiserende nevropsykologer som før.

Konsekvenser for avtalespesialistene: 
Endringene medfører at privatpraktiserende spesialister med avtale med Helse Vest RHF (avtalespesialister) kun vil tilby behandling til pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, tildelt etter rettighetsvurdering i helseforetak eller privat DPS.

Rett til valg av behandlingssted: 
Vi minner om pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 rett til valg av behandlingssted. Av formålet går det frem at pasienten kan velge at henvisningen blir rettighetsvurdert ved et bestemt helseforetak eller et privat DPS. Dersom pasient ønsker å få tilbud om behandling hos avtalespesialist må dette fremgå av henvisningen. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: post@helse-vest.no.

fredag 15. september 2023

Nytt&Nyttig: DIGITAL QUICK FIX FOR MAGESMERTER HOS BARN?! m.m.

Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Dato: 07.11.23

Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.


Påmelding
Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. Vi vil oppfordre til fysisk oppmøte da dette er en god anledning til å treffe nye og gamle kolleger. Nytt: 

Informasjon om:

 • Barn med magesmerter, digital poliklinikk. (Dag Tveitnes, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Ny bindevevsklinikk for barn på SUS. Tverrfaglig utredning av barn med hypermobilitet. (Johan A. Lund, overlege HABU)

Nyttig: 

 • Praktisk tilnærming til allergi hos barn på fastlegekontor. (Ingvild Bruun Mikalsen, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Samarbeid med barneavdelingen. Hva er status? 
Dato: 07.11.23

Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.Med vennlig hilsen
PKO / Maria Lund

tirsdag 12. september 2023

Forskning: Alzheimers sykdom biomarkør studien ABBA-GP inkluderer nå deltakere fra hele Sør-Rogaland.

Alzheimers sykdom biomarkør studien ABBA-GP inkluderer nå deltakere fra hele Sør-Rogaland. 
Fastlegekontorene i alle kommuner i Sør-Rogaland har nå fått tilsendt testkit, plakat og informasjons- og samtykkeskriv for ABBA-GP studien. Vi håper mange vil henge opp plakaten på venteværelset. I tillegg finnes det nå en digital versjon av plakaten som kan vises på skjerm i venteværelset, for de fastlegekontorene som ønsker det, se link under. 

Trenger vi din hjelp? Ja! For å rekruttere nødvendig antall deltakere er vi avhengig av å få rekruttert 2-4 deltakere/fastlege fra ALLE kommuner i Sør-Rogaland. 

I aldersgruppen 70+ har 1 av 3 en mild kognitiv svikt og 1 av 7 har demens. Det er disse, og yngre personer med symptomer på kognitiv svikt, som vi ønsker å rekruttere til studien.

Deltakerne kan rekrutteres frem til 31.8.2025. Takk for at du bidrar til viktig demensforskning!


Her finner du mer informasjon om studien i PKO-arkivet

tirsdag 29. august 2023

LAB: Omlegging av luftveis-PCR

 

Omlegging av luftveis-PCR

Avdeling for medisinsk mikrobiologi innfører en endring av luftveis-PCR med innføring av én luftveispakke (PCR) for alle prøver fra og med 12.09.23

Bakgrunnen for endringen er at dette vil effektivisere driften ved laboratoriet, samt gi bedre epidemiologisk overvåkning. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har frem til nå hatt tre ulike analysepakker for luftveis-PCR. Fra og med 12.09.23 omlegges diagnostikken til at det utføres kun én luftveipakke (PCR) for alle prøver. Den nye luftveispakken tilsvarer tidligere utvidet luftveispakke og inneholder vanlige luftveisvirus, i tillegg til SARS-CoV-2, influensavirus og atypiske bakterier.

For ytterligere informasjon om hvilke agens som inngår i luftveispakken, se vår Laboratoriehåndbok

Bakgrunnen for omleggingen er at dette vil gi en mer effektiv og strømlinjeformet drift i avdelingen. I tillegg vil innføring av en mer omfattende luftveispakke hos alle pasienter gi bedre epidemiologisk overvåkning.

Denne omleggingen er en stor endring i forhold tidligere anbefalinger for rekvirering av luftveis-PCR, hvor vi som en del av «gjør kloke valg» i 2018 ønsket å begrense bestilling av utvidet luftveispakke. Avdelingen har nå en ny og større utstyrspark som gir muligheter for å effektivisere driften, samtidig som det i etterkant av pandemien er økt fokus på epidemiologisk overvåkning av sirkulerende luftveisagens i samfunnet

fredag 30. juni 2023

GYN&FØDE: Svangerskapshypertensjon - viktig presisering


Viktig presisering vedr henvisningspraksis til fødeavdelingen

Fra 2020 har håndteringen av isolert svangerskapshypertensjon nær termin blitt betydelig strammet inn.

1)  Ved påvist svangerskapshypertensjon (BT > 140/90) skal den gravide vurderes ved fødeavdelingen for induksjon fra svangerskapsuke 39+0.

Dette gjelder også når svangerskapshypertensjonen ikke behandles med medisiner.

 

2)  Ved nyoppdaget hypertensjon (BT >140/90) i løpet av svangerskapet henvises pasienten på vanlig måte til fostermedisinsk poliklinikk.

 

3)  Dersom hypertensjon påvises nær termin (siste 1-2 uker før termin) kan det være nødvendig å ringe vakthavende lege ved fødeavdelingen for å avtale rask time innen få dager.

 

NB: Behandlingstrengende hypertensjon (BT>150/100) og mistanke om preeklampsi må alltid henvises til fødeavdelingen som ø.hjelp med telefonisk kontakt i tillegg til skriftlig henvisning.

Phillip Von Brandis
Overlege

Pia Skoglund Praksiskonsulent

Du finner igjen rutinen i PKO-arkivet på PKOSUS.no

tirsdag 27. juni 2023

Gyn&føde: Redusert UL tilbud gravide sommeren 2023

På grunn av kapasitetsproblem i samband med sommarferieavvikling ser vi oss ikkje råd for å oppretthalde tilbodet om tidleg ultralyd til friske gravide under 30 år i perioden 24/6 – 20/8. 

Heilt spesifikt vil det gjelde kvinner som enno ikkje har fyllt 30 år ved gestasjonslengd 12+4, og som når denne gestasjonslengda i den aktuelle perioden. 

Vi beklagar dette på det sterkaste, men vi ser ikkje noko anna løysing dersom vi skal klare å oppretthalde eit forsvarleg tilbod til kvinner med kompliserte svangerskap eller alvorleg kreftsjukdom gjennom den aktuelle perioden.

Kvinnene vil få tilbod om rutineultralyd i veke 18. Dersom det er forhold som er av betydning for vurderinga av henvisinga, til dømes tidlegare svangerskap med kromosomavvik eller bruk av fosterskadelege legemiddel, ber vi om at dette framgår tydeleg av henvisinga, så vil dette bli gjenstand for individuell vurdering.

Vi seier oss som sagt leie for at vi er nøydde til å gjere denne prioriteringa.


Ragnar Kvie Sande                                        Pia Skoglund

Overlege                                                         Praksiskonsulent

søndag 11. juni 2023

Endring i rutine for øhjelp røntgen skjelett

 Antall henvisninger til øyeblikkelig hjelp undersøkelser ved radiologisk avdeling av tilstander som ikke anses å haste har økt.

For å sikre akseptabel kapasitet og ventetid for de som trenger øyeblikkelig hjelp har sykehuset funnet det nødvendig å endre rutiner.


Du kan lese mer om dette i PKO-arkivet

tirsdag 30. mai 2023

Kardiologi: Oppdatert epostadresse for oversending av EKG til SUS

 

Ingen fax på kontoret lenger?

Hvordan kan du da få sendt EKG til SUS når du ønsker å konferere ved mistanke om hjerteinfarkt?

Du kan bruke epost.

Mer om dette finner du ut i PKO-arkivet:
ttps://www.pkosus.no/avdelinger/hjerte/ekg-oversending-mio


onsdag 10. mai 2023

LAB: Bytt ut alle kullpensler - kun eSwab skal brukes fra 22.mai

På grunn av overgang til automatisk utsåing, utgår Amies kullpensel som transportmedium for sekret til bakteriologisk dyrkning.

Kullpensel erstattes av Amies flytende medium (eSwab).

 

Bruk denne

Kast disseOBS bør være mottatt på lab innen 24t:
For optimal diagnostikk av øvre luftveisprøver er det viktig at prøven ankommer laboratoriet innen 24 timer, siden det er vist at enkelte S. pneumoniae stammer har redusert overlevelse i Amies flytende medium etter 24 timer. 

Endringen iverksettes 22.05.23.


Vennlig hilsen 

Avdeling for medisinsk mikrobiologitirsdag 9. mai 2023

Alzheimer biomarkør studie: ABBA-GP - Studien inkluderer nå pasienter.

 

FORSKNINGSPROSJEKT

KAN EN NY BLODPRØVE FORENKLE OG FORBEDRE DIAGNOSTIKK AV ALZHEIMERS SYKDOM I FASTLEGEPRAKSIS?

ABBA-GP: Accuracy of blood-based markers for Alzheimer’s disease in General Practice

 


Biomarkører typisk for Alzheimers sykdom kan nå påvises i blod. ABBA-GP studien skal undersøke om slike blodtester er nøyaktig nok til å brukes i fastlegepraksis.

Fastlegene i Stavanger kommune kan begynne å ta testen hos pasientene sine 1.6.2023.  Alle andre kommuner kan starte 1.9.2023.  Testen skal tas hos pasienter med kliniske symptomer.

Inklusjonskriterier

 • Informert samtykke
 • 40 år eller eldre
 • Symptomer som kan gi mistanke om begynnende kognitiv svikt

Eksklusjonskriterier

 • Manglende samtykkekompetanse, f.eks. alvorlig demens
 • Alvorlig  psykisk eller fysisk sykdom eller medikamentbruk som bidrar signifikant til pasientens kognitive utfordringer eller gjør pasienten uegnet for deltakelse i studie
 • Pasienter som ikke ønsker senere utredning på hukommelsesklinikken

Praktisk info:

 • Fastlegekontorene får tilsendt egne testsett i “lab-kassen” fra SUS.
 • Det tas en EDTA-blodprøve på fastlegekontor. Prøven kan tas mandag-fredag.
 • Plasma-prøven, rekvisisjonsskjema og samtykkeskriv sendes til SUS på vanlig måte i «lab-kassen».
 • Fastlegen skal følge pasienten opp som vanlig, uavhengig av deltakelse i prosjektet. Fastlegen trenger ikke følge opp blodtesten.
 • Et tilfeldig utvalg av deltakere, både med negative og positive biomarkør svar, vil bli henvist til videre utredning ved hukommelsesklinikken på SUS.
 • Pasienten, fastlegen og hukommelsesklinikken vil være blindet for svar på blodprøven.

Den dagen du kommer over en pasient du vil inkludere finner du informasjon om studien og lenker til aktuelle dokumenter og informasjonsmateriell i PKO-arkivet under Forskningsseksjonen der vi vil legge ut informasjon om aktuelle studier som kan være aktuelle for fastleger i vårt område å være informert om enten fordi vi kan bidra til inklusjon av pasienter eller fordi vi vil ha pasienter som deltar i studiene. 

Her er en direktelenke

tirsdag 25. april 2023

Møtelenke til kveldens Nytt og nyttigmøte

 

Undre finner dere møtelenken for dem som ønsker å delta digitalt.

Klikk her for å bli med i møtet


Glemt å melde deg på?
Klikk her


Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 330 009 202 782
Passord: 5vKEDB

Last nedTeams | Join on the web

https://hviapdteamscdn.blob.core.windows.net/publicblob/helsevest_teams_meeting_invitation_188x30.png

Finn ut mer | Hjelp | Møtealternativer


fredag 14. april 2023

Svangerskap & Lab: Ikke lenger nødvendig å skrive ut blodtype/Rh/antistoffsvar

Det er nå kommet endelig bekreftelse fra blodbanken på SUS om at svar på blodtype/Rhesus/antistoffer fra nå av ligger elektronisk tilgjengelig for Kvinneklinikken i DIPS, også når prøvene er tatt utenfor sykehus.

I praksis betyr det nå at det ikke lenger er nødvendig å skrive ut dette prøvesvaret hos fastlege, og de gravide trenger IKKE lenger å bære dette prøvesvaret med seg sammen med helsekortet.

Og ute skinner solen. God helg folkens 😎


mandag 3. april 2023

LAB: Omlegging av fæces diagnostikk - Feces PCR

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi innførte fra 20.02.2023 feces PCR for undersøkelse av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter i avføringsprøver.

Feces PCR panelet inneholder de vanligste tarmpatogene bakterier, virus og parasitter som forårsaker diaré (for panel, se laboratoriehåndboken). Dette vil erstatte flere av dagens metoder for påvisning av diaréfremkallende mikrober.  Når må du rekvirerer ytterligere prøver:

Clostridioides difficile:
Inngår ikke i feces PCR panelet, og må rekvireres som en separat analyse i tjenestekatalogen.  

Mistanke om marksykdom:
Feces PCR panelet påviser kun cyster, det vil derfor være nødvendig med bestilling av «utvidet parasitt undersøkelse» ved mistanke om marksykdom for påvisning av egg.  


Formål med omleggingen er å:

 • Avkorte svartiden
 • Innføre en standard diaré undersøkelsespakke (syndromisk testing)
 • Øke sensitivitet for tarmpatogene mikrober

Innføring av Feces PCR panel hos andre laboratorier har erfaringsmessig ført til flere funn av tarmpatogene mikrober.

Dyrkning av tarmpatogene bakterier vil fortsatt bli utført til oppfølging på PCR-positive prøver for eventuelt videre identifisering og resistensbestemmelse, samt til kontrollprøver hos pasienter med nylig påvist tarmpatogene bakterier.

Prøven rekvireres i tjenestekatalogen;
Mikrobiologi – Avføringsprøver – Tarmpatogene mikrober

Prøvetakning:
Ingen endring - Feces materiale uten tilsetning sendes i steril universalkonteiner.

For flere opplysninger:
Se laboratoriehåndboken (Feces PCR (Tarmpatogene mikrober))

Ved spørsmål:
Kontakt gjerne en av legene på mikrobiologisk vakttelefon: 90 81 47 88
Feces lab: 51518852

Skrevet av LIS Daniel Lilletvedt ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS. Om cyster og egg:
Redaktøren hadde et bittelite hull i kunnskapene om cyster vs egg og utfordret Daniel L til et lite kort sammendrag:

Kort fortalt er cyster en innkapslet protozoparasitt (encellet parasitt), og diagnostisk stadium for protozoer i avføring er cyster. Cystene er mindre enn egg og kan overleve lenge i miljøet. Helminthene (ormer) er multicellulære organismer og legger egg. Grunnet større størrelsen på eggene er de lettere å detektere i mikroskop. 

De vanligste protozoae (cyste) infeksjonene er: Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Giardia lamblia og Entamoeba histolytica som detekteres i den nye feces PCRen. Tidligere mikroskoperte vi etter cyster. Dersom det er mistanke om andre parasitter (ormer) som ikke er med i feces PCR panelet, må «utvidet parasitt undersøkelse» utføres der vi mikroskoperer for egg.      

torsdag 30. mars 2023

Oppdatert program: Nytt og nyttig møte:Psykt stress!! -

Over 40 påmeldte - meld deg på du også !


Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form. Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse.

Klikk her for å melde deg / smågruppen på Nytt: 

Informasjon om:

 • Felles henvisningsmottak (en felles vei inn til DPSer og privatpraktiserende spesialister).  Ved klinikksjef Sølve Braut

 • TA-team (tidlig avklaringsteam som skal bidra til effektiv samhandling som fører til rask avklaring og riktig hjelp). Ved Audhild Hønsi psykologfaglig rådgiver Stv DPS

 • Lansering av siden «pkosus.no». Ved Jan Robert Johannesen.


Nyttig: 

 • ADHD, hvordan håndtere den store strømmen av pasienter som ønsker utredning. Ved Gunnar Schäfer Psykologspesialist, Stavanger DPS.

 • Samarbeid med DPSene, hvordan senke frustrasjonsnivået? Ved representanter fra de ulike DPSene.


Dato:25.04.23

Tid: kl. 19

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.


 


torsdag 2. mars 2023

Stockholm 3 - ikke lenger tilgjengelig

 

Helse Stavanger har besluttet å avslutte bruken av Stockholm3 testen som ledd i utredning av cancer prostata. Testen koster sykehuset 6 mill i året uten at man får refusjon.

Dette medfører at man i praksis går tilbake til å følge nasjonale retningslinjer for cancer prostata ved henvisning til SUS for diagnostikk for cancer prostata.

Se Pakkeforløp for kreft 
Kortversjonen:

 • Menn som er kandidater for radikal behandling, forventet levetid > 10 år
 • PSA forhøyet (Urologisk avdeling SUS / Prostatasenteret HUS praktiserer grense på PSA ≥3 på 2 målinger med minst 3 ukers mellom).
 • Funn på DRE (Digital rektal eksplorasjon)
 • LUTS, familie historie, tegn til infeksjon (vent 2 mnd før PSA måles)
 • Risikogrupper:
  • 2 førstegradsslektninger diagnostisert med ca.prost. <60år
  • 3 førstegradslektninger diagnostisert med ca.prost. uansett alder
  • BRCA mutasjoner