tirsdag 9. mai 2023

Alzheimer biomarkør studie: ABBA-GP - Studien inkluderer nå pasienter.

 

FORSKNINGSPROSJEKT

KAN EN NY BLODPRØVE FORENKLE OG FORBEDRE DIAGNOSTIKK AV ALZHEIMERS SYKDOM I FASTLEGEPRAKSIS?

ABBA-GP: Accuracy of blood-based markers for Alzheimer’s disease in General Practice

 


Biomarkører typisk for Alzheimers sykdom kan nå påvises i blod. ABBA-GP studien skal undersøke om slike blodtester er nøyaktig nok til å brukes i fastlegepraksis.

Fastlegene i Stavanger kommune kan begynne å ta testen hos pasientene sine 1.6.2023.  Alle andre kommuner kan starte 1.9.2023.  Testen skal tas hos pasienter med kliniske symptomer.

Inklusjonskriterier

 • Informert samtykke
 • 40 år eller eldre
 • Symptomer som kan gi mistanke om begynnende kognitiv svikt

Eksklusjonskriterier

 • Manglende samtykkekompetanse, f.eks. alvorlig demens
 • Alvorlig  psykisk eller fysisk sykdom eller medikamentbruk som bidrar signifikant til pasientens kognitive utfordringer eller gjør pasienten uegnet for deltakelse i studie
 • Pasienter som ikke ønsker senere utredning på hukommelsesklinikken

Praktisk info:

 • Fastlegekontorene får tilsendt egne testsett i “lab-kassen” fra SUS.
 • Det tas en EDTA-blodprøve på fastlegekontor. Prøven kan tas mandag-fredag.
 • Plasma-prøven, rekvisisjonsskjema og samtykkeskriv sendes til SUS på vanlig måte i «lab-kassen».
 • Fastlegen skal følge pasienten opp som vanlig, uavhengig av deltakelse i prosjektet. Fastlegen trenger ikke følge opp blodtesten.
 • Et tilfeldig utvalg av deltakere, både med negative og positive biomarkør svar, vil bli henvist til videre utredning ved hukommelsesklinikken på SUS.
 • Pasienten, fastlegen og hukommelsesklinikken vil være blindet for svar på blodprøven.

Den dagen du kommer over en pasient du vil inkludere finner du informasjon om studien og lenker til aktuelle dokumenter og informasjonsmateriell i PKO-arkivet under Forskningsseksjonen der vi vil legge ut informasjon om aktuelle studier som kan være aktuelle for fastleger i vårt område å være informert om enten fordi vi kan bidra til inklusjon av pasienter eller fordi vi vil ha pasienter som deltar i studiene. 

Her er en direktelenke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.