onsdag 7. februar 2018

Stipendiat i allmennmedisin


Universitetet i Stavanger logo


Stipendiat i allmennmedisin
Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i allmennmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse.
Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.
Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Søker bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes.
Vi søker primært etter personer med interesse for forskningsprosjekter knyttet til utvikling av kunnskap innenfor pasientforløp i samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt utdanning og kompetanseutvikling i medisinske fag med vekt på tidlig oppdagelse, intervensjon, og pasientforløp.
Interessant? Da kan du lese mer her