mandag 29. september 2014

Rehabilitering: Hjerneskolen


Hjerneskolen (et senfase gruppetilbud for mennesker med ervervet kognitiv svikt) på AFMR  Lassa starter opp i mars 2015, og blir annonsert i avisen 12,19 og 26 september. 

Søknadsfrist er satt til 10.10.14.

Vi henviser til nettsiden www.sus.no/hjerneskolen  for mer informasjon og søknadsskjema. 

Som tidligere år inneholder søknadsskjemaet en egenerklæringsdel som fylles ut av søker samt et henvisningskjema som fylles ut av legen.

mandag 22. september 2014

Vestlandspasienten - nå kan pasientene sende melding til sin avdeling

Siden januar har Helse Stavanger testet ut nettløsningen Vestlandspasienten, der pasienter får oversikt over timeavtalene sine på nett. Fra 22.september er det også mulig for pasientene å sende melding til avdelingene.​

Tekst: Eilin Tvedt-Gundersen, Stavanger universitetssjukehus

Noen få unntak er det fortsatt. Pasienter som skal til røntgen kan se timeavtalene sine, men ikke skrive melding til avdelingen. Det er også mulig å se timene til barn under 12 år på samme folkeregistrerte adresse, navn på behandler og telefonnummer til avdelingen. For barn mellom 12 og 16 år er det dessverre ikke mulig å se timene på Vestlandspasienten.

Fortsatt brev i posten
Vestlandspasienten er et godt supplement til de allerede eksisterende kommunikasjonskanalene. Innkallingsbrevet i posten forsvinner ikke.

Skriv mobil eller telefonnummer i meldingen
Pasienter får svar på meldingen sin innen to dager. Er det mindre enn to dager til time eller innleggelse må pasienten ringe til sjukehuset, forteller prosjektleder i Helse Stavanger Hilde Alvseike.
– Når du sender en melding til en avdelingen du har fått time hos, er det bra om du skriver et kontaktnummer. Da kan helsepersonell lett ringe deg om det er nødvendig, sier Alvseike.

Hvordan logge på
Vestlandspasienten.no er en banebrytende nettportal som vil utvikles videre i 2014 og 2015. Helse Vest er fortsatt alene om å tilby timeavtaler og dialogmeldinger på nett. Selv om utviklingen av Vestlandspasienten er kommet langt, er dagens løsning fortsatt bare en begynnelse. Helse Vest har et brukerpanel som er med på å forme den videre veien for nettportalen. Du kan logge inn med bank-ID eller annen gyldig ID (Buypass eller Commfides)

– Snart vil du ha alt du trenger på nett, og du skal kunne følge med på nettet hele veien fra fastlegen din sender henvisning til du har hatt time på poliklinikk eller røntgen, seier Hilde Christiansen, som er personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF og prosjektleder for Alle møter-prosjektet. Hun håper mange pasienter vil ta i bruk vestlandspasienten.no og særlig benytte seg av muligheten til å bekrefte at de kommer til timen.

onsdag 17. september 2014

Lab: Påminnelse om Labhåndboken

Påminnelse:
Laboratoriehåndboken til SUS har en egen lenke i høyremargen på Praksisnytt.

Der finner du informasjon om analyseregister, rekvirering, utstyr og rutiner samt Labnytt.

Bestilling av prøve- og forsendelsesutstyr finner du under de ulike laboratoriene i Labhåndboken.

TIPS:
Send denne eposten videre til personalet så de lett finner Labhåndboken og bestillingsrutinene.tirsdag 16. september 2014

FAGDAG PÅ SUS, 22.SEPTEMBER AVLYSES!


På grunn av dårlig oppslutning  og tilbakemeldinger om at flere hadde ønsket å delta dersom tidspunktet hadde passet bedre, utsettes fagdagen med tema «oppgavefordeling mellom fastleger og sykehusleger» til et senere tidspunkt.

Ny annonsering foreligger så snart nytt tidspunkt er bestemt.

fredag 12. september 2014

IKT: Invitasjon til IKT møte 1.oktober.

1.oktober arrangerer Praksiskonsulentene (PKO) / Rogaland legeforening IKT møte for alle privatpraktiserende (fastleger, avtalespesialister, private osv).

DEL 1: IKT drift og eventuelle måter å forenkle / kvalitetsikre driften:

Aktuelle tema:
- er det tid for å tenke nytt rundt IKT driften?
- har du spørsmål om NHN adresseregisteret ?
- er det ønske om å ha flere møter rundt IKT drift/administrasjon/økonomi?

Dette er aktuelt for alle på legekontorene - ikke bare de IKT ansvarlige. Ta f.eks med deg smågruppen og kom på møte.

DEL 2: For deg som skal bytte journalprogram:

På oppfordring har vi invitert inn EPJ leverandørene og de stiller mannsterkt for å vise frem produktene sine. De stiller alle sammen og vi har tenkt å la dem presentere sine EPJ i plenum først og så demonstrere dem i hvert sitt rom i etterkant så dere kan få kikket godt på dem.
Vi trommer også sammen noen erfarne brukere som svarer på spørsmål om sine erfaringer.


Vær oppmerksom på at de som ønsker å bytte fra Winmed 2 til annen EPJ leverandør må si opp sin avtale innen 1.oktober i år. Sjekk det gjerne med CGM men være obs på at det kan være en problemstilling.

Det er gratis.

Påmelding: rogaland.legeforening@gmail.comonsdag 10. september 2014

Møteserie: Aktuelle problemstillinger innenfor psykisk helse i spesialisthelsetjenesten.

Rogaland Legeforening og Psykiatrisk divisjon ved Helse Stavanger inviterer til en møteserie som er godkjent som videre- og etterutdanning i allmennmedisin. 

Programmet dekker aktuelle problemstillinger innen barne- og ungdomspsykiatri, suicidalitet, rus og tidlig intervensjonsarbeid.
For godkjenning av møteserie er det et krav om minimum 6 undervisningstimer i løpet av 12 måneder for å få det godkjent som tellende som videre- og etterutdanning.

Det vil bli servert mat og drikke. 

Påmeldingsfristen er dagen før hvert arrangement unntatt 03.11.13, som har frist 20.10.

Du kan melde deg på via mail til 

Møtested: Psykiatrisk Divisjon, SUS.Rom F-308

Velkommen!