mandag 29. september 2014

Rehabilitering: Hjerneskolen


Hjerneskolen (et senfase gruppetilbud for mennesker med ervervet kognitiv svikt) på AFMR  Lassa starter opp i mars 2015, og blir annonsert i avisen 12,19 og 26 september. 

Søknadsfrist er satt til 10.10.14.

Vi henviser til nettsiden www.sus.no/hjerneskolen  for mer informasjon og søknadsskjema. 

Som tidligere år inneholder søknadsskjemaet en egenerklæringsdel som fylles ut av søker samt et henvisningskjema som fylles ut av legen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.