søndag 26. november 2017

CFS/ME: Presisering - Lassa har ingen utredningsfunksjonKortversjonen:
Utredning: Nevrologisk eller infeksjonsmedisinsk avd.
Rehabilitering: Lassa (når diagnose er satt etter Canada kriteriene)Presisering ved henvisninger av pasienter med CFS/ME:
AFMR Lassa har ingen utredningsfunksjon, og har kun tilbud til pasienter som er ferdig utredet og fått diagnosen CFS/ME iht. Canada kriteriene. Dette skal fremkomme i henvisningen.

Pasienter som ikke er ferdig utredet kan henvises til CFS/ME utredning ved SUS. 

Henvisningen adresseres enten nevrologisk eller infeksjonsmedisinsk avdeling og MÅ merkes «CFS/ME-utredning». 

Dersom fastlege har stilt diagnosen CFS/ME basert på Canadakriteriene kan altså pasienten henvises direkte til AFMR Lassa, viser forøvrig til tidligere publiserte rutine.


Katrine Brække Norheim
Seksjonsoverlege Medisinsk dagpost

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege avd for fysikalsk medisin og rehabilitering

tirsdag 14. november 2017

Adenovirus konjunktivitt epidemi i anmarsj?

Disse infeksjonene kommer i epidemier, oftest med noen års mellomrom. 

Smitteproblem på øyeavdelingen:
De skaper et problem for øyeavdelingen da viruset er stabilt og vanskelig å eliminere fra kontaktflater, selv med de mest kjente desinfeksjonsmetoder. 

Dette gjør at en del pasienter smittes nettopp ved kontakt med øyeavdelingen.  


Hvem bør henvises:
Pasienter med fluorecinopptak henvises, ellers trenger de fleste ikke tilsyn av øyelege - selv om konjunktivittene kan se skremmende ut. 

Når du er i tvil om diagnosen:
Ved tvil om diagnose, evt manglende respons på mistenkt bakteriell konjunktivitt bør pcr tas med tanke på adenovirus som årsak. 

Mer informasjon:
Det viser forøvrig til artikkel i NEL. 


Kyrre Olsen Meberg
Øyeavdelingen

Kjetil Hetta
Praksiskonsulent

fredag 10. november 2017

Akuttpoliklinikken: Øhjelp - Pasienter med negativt røntgen

Anbefaling for bruk av akuttpoliklinikk i forbindelse med øyeblikkelig hjelp røntgen bilder
Sykehusets rutine er allerede at alle som kommer til røntgen automatisk blir sendt videre til akutt pol. ved positive funn, men ikke ved negative funn.

I enkelte tilfeller kan det være grunn til å be om en spesialistvurdering uansett røntgen svar - som for eksempel ved spørsmål om seneruptur - men
i så fall er det ønskelig at henvisningen klart beskriver behovet.

Bakgrunn
Det en betydelig merbelastning for akutt poliklinikken å få slike henvisninger med ønske om klinisk vurdering ved negative røntgen. Det er samtidig ytterst sjelden at man ser at det er nødvendig eller nyttig. De gangene det evt. er nyttig burde pasienten som regel heller vært henvist ortopedisk pol. kl.
Rutinemessig «helgardering» med å henvise begge steder bør unngås om mulig. 
Dersom du er i tvil anbefaler vi å konferere med vakthavende lege i forkant.


Med vennlig hilsen

Svein Kjosavik
Samhandlingslege

Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent Klinikk A (Ortopedisk avdeling)
tirsdag 7. november 2017

Røntgen: Seksjon Hillevåg redusert drift - DROP IN åpningstid endret.

Avdeling for radiologi, seksjon Hillevåg skifter ut sine to røntgen apparater.

Dette fører til sterkt redusert drift for pasienter til skjelett og thorax undersøkelser.

Fom 13 november 2017 til mars/april 2018 vil følgende endringer være nødvendig:

 • «Drop in» er kun åpen fra 08:00- 11:00 og 12:00-14:00

For andre pasienter sendes henvisning til vår avdeling  som vil tildele pasienten time.

Minner om at «drop in» ikke skal benyttes ved Øyeblikkelig hjelp undersøkelser eller problemstillinger som krever et preliminært svar og/eller videresending.
For slike undersøkelser skal pasienter sendes til vår hovedavdeling.

Det er mulig å benytte seg av våre samarbeidspartnere på Aleris i Stavanger og Unilabs på Sandnes.

Vi beklager ulempene dette vil medføre.


Vennlig hilsen

Berit Vatle
Sjefradiograf
91119283 / +4791119283
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 27. oktober 2017

Ny ØNH avtalepraksis: Arne Asmervik Qvindesland


Ny ØNH praksis tar imot henvisninger fra 1.november

Praksisadresse: Randabergveien 300B, 4070 Randaberg
Telefon eksped: 51414420
Vi har bedt ham sende oss litt informasjon om praksisen:

Våren 2017 opprettet Helse Vest en ny avtalehjemmel for en øre-nese-hals spesialist. Etter søknad fikk jeg tildelt den på forsommeren 2017. Siden praksisen er helt ny, har forberedelsene til oppstart tatt noe tid. Nå begynner brikkene å falle på plass, og planlagt oppstart er i begynnelsen av november.

De siste 10 årene har jeg vært seksjonsoverlege ved Hørselssentralen ved Stavanger universitetssykehus, og har arbeidet vesentlig med audiologi, otonevrologi og ørekirurgi.

Hovedfokus for praksisen vil naturlig nok være audiologi og otonevrologi, men selvfølgelig vil jeg også diagnostisere og behandle annen ØNH problematikk.

Jeg har ansatt to audiografer og sammen ønsker vi å gi et faglig godt ørenese-hals tilbud i regionen.
Stavanger universitetssjukehus har fått nytt telefonnummer


Nytt telefonnummer til sentralbordet på sykehuset er 51 51 80 00.
 
For å redusere kostnadene for de som ringer oss, avvikler sykehuset bruken av spesialnummer.
 
I en overgangsfase vil det fremdeles være mulig å ringe til det gamle telefonnummeret 05151. Innringer vil da få opplest en talemelding som informerer om nytt telefonnummer - og vil bli bedt om å ringe dette.
 
Det er kun telefonnummeret til sentralbordet som er nytt. Direktenumrene til avdelingene er de samme som før.
 
Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

onsdag 25. oktober 2017

Smågruppetips: Samleside diabetes retningslinjer

Det siste året har det kommet nye retningslinjer for diabetes og svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet har utarbeidet filmer og annet materiell som kan være til nytte for helsepersonell. 

Materiellet kan brukes som opplæring i smågrupper eller for hver enkelt lege. Noe av materiellet kan også være til nytte i konsultasjon med pasienter.

Alt materiell er samlet på en temaside om diabetes:

https://helsedirektoratet.no/diabetes

Filmene er på 7-8 minutter, og handler om seks viktige temaer fra diabetesretningslinjen:
-          Blodsukkersenkende legemidler
-          Behandling av nyresykdom
-          Fot- og nevropati
-          Utredning og diagnostikk av type 2
-          Kommunikasjon, mestring og motivasjon
-          Levevaner

Det kommer også en egen film om svangerskapsdiabetes.

fredag 13. oktober 2017

Påminnelse: Møteplassen Nytt og nyttig på SUSTid: tirsdag 24.10.2017 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om.

Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål.
Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.

Program:

Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Nytt om nytt sykehus
Kari Gro Johanson
18.15
Mal for (bedre) epikriser
Kristian Leitao
18.30
Ny dagpost hjerte
Erlend Singsaas
18.45
Nytt fra dagpost medisin
Katrine B Norheim
19.00
Kaffepause

19.15
Mobilt palliativt team – for hvem?
Målfrid Bjørgaas
19.30
Nye retningslinjer for glukosebelastning av gravide
Ragnar Sande
19.45
Nytt om dialogmeldinger
Ole Chr Langlo
20.00
Nye lover for psykisk helsevern om tvang
Jan Skandsen
20.15
Legemiddel-samstemming på SUS
Svein Kjosavik
20.30
Slutt

                                                                      


Vel møtt!

Olav Thorsen
Leder PKO SUS

torsdag 28. september 2017

LAR: Legemiddelassistert behandlingsforløp


Helse Stavanger har utarbeidet et standardisert behandlingsforløp for LAR pasienter

Det er et interaktivt dokument der en lett finner fram spørsmål og svar, informasjonsskriv til pasient eller pårørende, og informasjon rundt behandling og hendelser som kan oppstå underveis. 

Det kan være greit å lese gjennom, men er først og fremst et glimrende verktøy en kan ha i favorittlista og ta fram når en har disse pasientene. 

Det er viktig at vi ikke ser oss blinde på skjemaene som finnes her.  Dette er et internt dokument for Helse Stavanger, og det foreligger ingen avtale om at fastlegene må bruke skjemaene som er her.


Skjema om legeopplysninger ved LAR behandling er imidlertid ganske godt innarbeidet gjennom flere år, så jeg har laget en tekstmal i word format som enkelt kan limes inn som mal i de fleste journalsystem ved ønske om det.

Det finnes 3 måter å lete fram behandlingsforløpet på:

1.      Google «legemiddelassistert behandlingsforløp»
2.      Klikk på denne lenken http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34091/index.html
3.      Gå til Helse Stavanger sin forside. Klikk «samhandling» og der etter klikker du på «pasientforløp». Klikk videre på «Psykisk helse» og deretter «Legemiddelassistert behandling(LAR).


Du kommer da inn i følgende bilde hvor hver av disse knappene linker til informasjon:

Mvh
Runar Johannessen
PKO Rogland A-senter

tirsdag 26. september 2017

Si din mening om dialogmeldinger fastlege - sykehus


Praksiskonsulentene ønsker en tilbakemelding på hvordan ordningen med dialogmelding mellom fastlege og sykehus fungerer. Eventuelt hva dere ønsker forbedring på.

4 enkle spørsmål

Klikk her for å gi din tilbakemelding.

Vi trenger det før 10. oktober.

mvh
Jan RobertNoen relatert tips:

Dialogmelding - hva er det? (lenke til nyhet i praksisnytt)

Hvordan gjør jeg det? (lenke til bruksanvisning for de ulike EPJ ute hos fastlegene)

Cervixcytologi - noen prøvetakingstips

Det kan være utfordrende å få tatt gode prøver til cervixcytologi. Vi har derfor samlet noen tips som vi håper kan være nyttig for deg.

- hvordan unngå blod i prøven eller at det mangler plateepitelceller
- hva gjør jeg om glasset velter (hvor lite væske er det vits å sende inn)
- er det viktig hvordan prøvetiketten settes på glasset?
- er det greit å eksplorere før prøven tas?

Dette og mere til finner du svar på under. 

Advarsel: Det er fare for at du kan måtte dra på smilebåndet på veien :-)

Brukerveiledninger:


Instruksjonsvideoer:

Den morsomme varianten:Nokså kjedelig men informativ om selve prøvetakingen med gjennomgang både om bruk av endocervicalbørste og spatel og deg som bruker cervixbørste:


søndag 24. september 2017

Hvis noen ønsker å besøke Nordic EDGE onsdag er dette en mulighet

For dem av oss som måtte være interessert i å få en liten demo av journalsystemet Pridok / ta en titt på hva som skjer på Nordic EDGE. Følg  i så fall lenken under for påmelding.

mvh
Jan Robert

(PS:jeg ikke har aksjer i Pridok, tenkte bare at det kunne være andre enn meg som var nysgjerrig på hvordan det ser ut  :-)

*********************************************************************
Pridok EPJ pre-lansering i Stavanger
Se Pridok EPJ 
Under årets Nordic Edge Expo i Stavanger har Pridok blitt invitert til å stå på stand sammen med Microsoft Norge.

I samarbeid med Microsoft Norge inviterer vi deg onsdag 27. September kl 17.30 til 18.30 til en pre-lansering av Pridok EPJ.

Opplev Norges første 100 % skybaserte og plattformuavhengige EPJ system, med alle tjenestene fra Norsk Helsenett, bygget på Microsoft Azure plattformen.

Se hvordan du kan få tilgang til ditt EPJ system uten bruk av VPN/Citrix eller lokal server. Alt du trenger er en nettleser.

Fastlege og spesialist i allmennmedisin, Jørn Gilberg, og broren Jørgen Gilberg vil stå for presentasjonen og svare på eventuelle spørsmål.

Det vil være en enkel bevertning. Microsoft Norge spanderer inngangen til Expo-området.

Tilmeld deg her

fredag 8. september 2017

Radiologi: Gammel elektronisk løsning slås av 1.oktober

Elektronisk rekvirering av radiologiske undersøkelser.

Vår gamle server for mottak/sending av elektroniske radiologihenvisninger- og svar, slås av 1.oktober.

Den gamle serveren er ustabil og fortsatt drift på denne innebærer en risiko for at svar ikke sendes ut eller at vi ikke får inn henvisninger.

En del legekontor har allerede Dips Interactor og vi håper at flest mulig får tatt i bruk Interactor innen 1. oktober.Fordeler med disse løsningene:

       Applikasjonskvittering
§  Mottatt henvisning
§  Sendt svar
       Økt pasientsikkerhet
       Raskere behandling av henvisningen på radiologisk avdeling


For å bestille DIPS Interactor med tjenestetilbud for radiologi, kontakt Samhandling på e-post samhandling@helse-vest-ikt.no    

Dersom ditt legekontor likevel en periode må rekvirere på papir, beklager vi ulempen dette medfører.

Svar kommer i samme format som vi får henvisningen inn på.

 (Vi kan fortsatt motta elektroniske henvisninger opprettet i journalsystem dersom dere bruker versjon 1.5 av  henvisning og at denne sendes til  adresse oppført i adresseregisteret.)


Vennlig hilsen                                                                                                                                                   Vennlig hilsen                                                                                                                                                           

Åshild Sætevik
                                                                                                                                                  Terje Daniel Bakkelund
Systemansvarlig Carestream PACS/RIS/risweb
                                                                                           Avdelingssjef
51519313/97590087                                                                                                                                     
Avdeling for radiologi
Helse Stavanger HF                                                                                                                                          
51518256 / +4792023905
www.sus.no
                                                                                                                                                       Helse Stavanger HF
www.sus.no         


              

torsdag 7. september 2017

Neste nytt og nyttig møte: 24.oktober 18-20.30

Tirsdag den 24. oktober er det tid for høstens Nytt og nyttig møte i Aulaen på SUS fra kl. 18.00-20.30.

Vi garanter et spennende og nyttig repertoar av tema, med muligheter for spørsmål og kommentarer:
(ME, dialogmeldinger, ortogeriatri, MPT, dagpost hjerte osv.)

Sett av dag og tid. Dette vil du ikke gå glipp av!

Mhv

PKO-SUS

tirsdag 8. august 2017

Omorganisering Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Psykiatrisk divisjon ble i januar 2017 omgjort til to klinikker; Klinikk psykisk helsevern voksne, og Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige. Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige består av fire avdelinger. Omorganiseringen har gitt nye navn og kontaktpersoner i noen av avdelingene. Se våre nettsider for mer kontaktinformasjon.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Avdelingsleder: Randi Mobæk
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/

Avdelingen består av Rus poliklinikk ung, Stavanger (tidligere PUT Stavanger), Rus poliklinikk ung, Sandnes (tidligere PUT Sandnes), OBS team, Veksthuset, Gauselskogen rehabiliteringsenhet, LAR Helse Stavanger og RPS team

Avdeling unge voksne og flyktninger (AUVF)
Avdelingsleder: Frode Jåtten
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger

Avdelingen består av Gausel poliklinikk/gruppepoliklinikk, Gausel behandlingspost, Engelsvoll, Transkulturelt senter og Jobb/skoleresept

Avdeling psykisk helsevern barn og unge, poliklinikk (PBU pol)
Avdelingsleder: Lilja Thorsteinsdottir
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa

Avdelingen består av BUP (Egersund, Bryne, Sandnes, Sola, Sentrum, Hinna, Madla), Akutt ambulant ungdomsteam (AAUT), og spesialpoliklinikken, herunder autismeteamet, sped og småbarnsteamet og nevroteamet.

Avdeling psykisk helsevern barn og unge, døgn (PBU døgn)
Avdelingsleder: Asbjørn Lindland
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa

Avdelingen består av K1 (tidligere utredningsposten barn), M1 (tidligere akuttposten ungdom) og N1 (tidligere behandlingsposten ungdom)

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
Klinikksjef: Lars Conrad Moe
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige

Forsknings- og undervisningsavdelingen
Leder: Gro C. Peck
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/fou-enheten


mandag 19. juni 2017

Pasientreiser: Gjelder Randaberg, Sandnes og Stavanger

Nå har alle kommuner unntatt Kvitsøy like rutiner for bestilling av pasientreiser.

Kortversjonen:
Behandler bestiller elektronisk, bil vil så møte opp på henteadresse oppgitt i rekvisisjonen og transportere pasienten.

Dere / pasient trenger altså ikke lenger å bestille bil selv lenger.

Egenandel: følger frikortreglene, egenandel til frikorttaket.

Avbestilling: pasienten må huske å avbestille når tur ikke skal brukes.

Venting på bil må påregnes.


Husk å formidle dette videre til personalet på kontoret!

Be dem gjerne opprette abonnement på Praksisnytt så når vi dem direkte.

Starte abonnement - se her

mandag 12. juni 2017

Labnytt: Nå overføres kopi av prøvesvar til DIPS


Fra 6.6.2017 vil svar på patologiprøver som er rekvirert fra fastlege og andre rekvirenter utenfor sykehuset også bli sendt til DIPS når svaret rapporteres tilbake til fastlege/andre.

Under finner du lenke til LABnytt med informasjon om dette.
tirsdag 6. juni 2017

Svangerskapsdiabetes - nye retningslinjer


Retningslinjene legger opp til en 2 delt screening med HbA1c i 1.trimester og glukosebelastningstest i uke 24-28.

1.Trimester
HbA1c tas ved første svangerskapskontroll (inntil uke 16) for å identifisere kvinner med udiagnostisert pre-gestasjonell diabetes/hyperglykemi ved følgende risikofaktorer:
 • Etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
 • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes.
 • Førstegradsslektninger med diabetes.
 • KMI > 30 kg/m2
 • Tidligere født barn med fødselsvekt > 4500 g.
 • Tidligere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes (preeklampsi, fastsittende skuldre, perinatal død).

HbA1c kan ikke benyttes ved:
 • jernmangelanemi, 
 • hemolytisk anemi, 
 • kronisk malaria, 
 • større blødninger og transfusjoner,
da det kan være manglende samsvar mellom HbA1c-resultatet og grad av glykemi. I disse tilfeller må diabetes diagnosen basere seg på resultat av glukosebelastningstest (se nedenfor) eller tilfeldig plasma-glukose ≥ 11,1 mmol/L hos en person som har klassiske symptomer på hyperglykemi.

Det anbefales henvisning av gravide kvinner til fødepoliklinikken ved HbA1c ≥ 5,9 % tidlig i svangerskapet.
Kvinner med HbA1c < 5,9 % skal gjennomføre glukosebelastningstest i uke 24-28.


Uke 24-28; glukosebelastningstest
Tilby glukosebelastningstest til alle gravide som fyller en eller flere av følgende risikofaktorer:
 • Alder >25 år (for førstegangsfødende)
 • Alder >40 år for flergangsfødende uten noen andre risikofaktorer
 • KMI >25 kg/m²
 • Etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
 • Alle som har førstegradsslektninger med diabetes
 • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes
 • Tidligere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes (preeklampsi, fastsittende skuldre, perinatal død).Biokjemiske kriterier
Tiltak
Diabetes oppdaget i svangerskapet
HbA1c ≥ 6,5 %
eller
Fastende glukose ≥ 7 mmol/L
eller
2 timers glukose ≥ 11,1 mmol/L
Henvis til fødepoliklinikken
Svangerskapsdiabetes
Fastende glukose ≥ 5,3-6,9 mmol/L
eller
2 timers glukose ≥ 9.0-11,0 mmol/L
Oppfølging av fastlege:
Informasjon om diagnose, kostråd, oppfordring til fysisk aktivitet, opplæring i egenmålinger. Henvises til fødepoliklinikken for UL i svangerskapsuke 36.

Ingen diabetes
Fastende glukose < 5,3 mmol/L og
2 timers glukose < 9,0 mmol/L
Ingen videre testing selv ved senere glukosuri


Det anbefales at alle ved diagnosetidspunkt får 
 • adekvat informasjon om diagnosen, 
 • kostråd, 
 • oppfordring til daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet i minst 30 minutter
 • opplæring i egenmåling.

Egenmålinger
Det anbefales daglige målinger fastende, 2 timer etter frokost og 2 timer etter middag. 

Behandlingsmål
Behandlingsmålet for egenmålinger er 
 • fastende glukose < 5,3 mmol/L og 
 • glukose 2 timer etter måltidsstart < 6,7 mmol/L. 


Når behandlingsmålet nås ved livsstilsendringer alene, vil egenmåling av glukose tre ganger daglig 1-2 dager per uke som regel være tilstrekkelig, men bør fortsettes gjennom hele svangerskapet.

Dersom man etter optimalisering av kost og fysisk aktivitet fortsatt har 3 eller flere målinger over behandlingsmålet i løpet av 14 dager, må kvinnen henvises til fødepoliklinikken for oppstart av behandling. 

Medikamentell behandling av svangerskapsdiabetes er en spesialistoppgave.

Vekstkontroll

Kvinner som klarer seg gjennom svangerskapet på kostregulering skal henvises til vekstkontroll med ultralyd ved fødepoliklinikken ved ca. uke 36. Ved kombinert fedme (KMI > 30 kg/m2) og svangerskapsdiabetes anbefales henvisning til fødepoliklinikken ved diagnosetidspunkt. 

John Cooper
Seksjonsoverlege
Endokrinologisk avdeling

Ragnar Kvie Sande
Seksjonsoverlege
Kvinneklinikken