torsdag 28. september 2017

LAR: Legemiddelassistert behandlingsforløp


Helse Stavanger har utarbeidet et standardisert behandlingsforløp for LAR pasienter

Det er et interaktivt dokument der en lett finner fram spørsmål og svar, informasjonsskriv til pasient eller pårørende, og informasjon rundt behandling og hendelser som kan oppstå underveis. 

Det kan være greit å lese gjennom, men er først og fremst et glimrende verktøy en kan ha i favorittlista og ta fram når en har disse pasientene. 

Det er viktig at vi ikke ser oss blinde på skjemaene som finnes her.  Dette er et internt dokument for Helse Stavanger, og det foreligger ingen avtale om at fastlegene må bruke skjemaene som er her.


Skjema om legeopplysninger ved LAR behandling er imidlertid ganske godt innarbeidet gjennom flere år, så jeg har laget en tekstmal i word format som enkelt kan limes inn som mal i de fleste journalsystem ved ønske om det.

Det finnes 3 måter å lete fram behandlingsforløpet på:

1.      Google «legemiddelassistert behandlingsforløp»
2.      Klikk på denne lenken http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34091/index.html
3.      Gå til Helse Stavanger sin forside. Klikk «samhandling» og der etter klikker du på «pasientforløp». Klikk videre på «Psykisk helse» og deretter «Legemiddelassistert behandling(LAR).


Du kommer da inn i følgende bilde hvor hver av disse knappene linker til informasjon:

Mvh
Runar Johannessen
PKO Rogland A-senter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.