fredag 8. september 2017

Radiologi: Gammel elektronisk løsning slås av 1.oktober

Elektronisk rekvirering av radiologiske undersøkelser.

Vår gamle server for mottak/sending av elektroniske radiologihenvisninger- og svar, slås av 1.oktober.

Den gamle serveren er ustabil og fortsatt drift på denne innebærer en risiko for at svar ikke sendes ut eller at vi ikke får inn henvisninger.

En del legekontor har allerede Dips Interactor og vi håper at flest mulig får tatt i bruk Interactor innen 1. oktober.Fordeler med disse løsningene:

       Applikasjonskvittering
§  Mottatt henvisning
§  Sendt svar
       Økt pasientsikkerhet
       Raskere behandling av henvisningen på radiologisk avdeling


For å bestille DIPS Interactor med tjenestetilbud for radiologi, kontakt Samhandling på e-post samhandling@helse-vest-ikt.no    

Dersom ditt legekontor likevel en periode må rekvirere på papir, beklager vi ulempen dette medfører.

Svar kommer i samme format som vi får henvisningen inn på.

 (Vi kan fortsatt motta elektroniske henvisninger opprettet i journalsystem dersom dere bruker versjon 1.5 av  henvisning og at denne sendes til  adresse oppført i adresseregisteret.)


Vennlig hilsen                                                                                                                                                   Vennlig hilsen                                                                                                                                                           

Åshild Sætevik
                                                                                                                                                  Terje Daniel Bakkelund
Systemansvarlig Carestream PACS/RIS/risweb
                                                                                           Avdelingssjef
51519313/97590087                                                                                                                                     
Avdeling for radiologi
Helse Stavanger HF                                                                                                                                          
51518256 / +4792023905
www.sus.no
                                                                                                                                                       Helse Stavanger HF
www.sus.no         


              

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.