fredag 31. oktober 2014

Ny utgave av "Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi"


Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi er en fagressurs som gir oppdatert informasjon om analysers bakgrunn, indikasjon, prøvetakingsrutiner, analytisk/ biologisk variasjon, referanseområder og tolkning.

Ny  utgaven av brukerhåndboken nå er tilgjengelig i elektronisk format på www.brukerhandboken.noBoken utkom første gang i 1996 og den 4. utgaven som nå foreligger har gjennomgått en omfattende faglig revisjon der 60 forfattere har vært involvert hvorav 42 er spesialister i medisinsk biokjemi og 28 har doktorgrad. Det blir i første omgang ikke trykket papirversjon.

Boken omfatter vel 300 analysebeskrivelser samt egne kapitler med generell informasjon om prøvetaking og prøvebehandling og om tolking av analyseresultater.
Det er også gjort betydelige forbedringer i den elektroniske presentasjonen av boken både i forhold til layout og funksjonalitet.

Prosedyrer.no legges ned:
Den tidligere nettadressen  « www.prosedyrer.no « legges ned, men vil i en overgangsperiode automatisk bli linket til brukerhandboken.no

Feilmelding?
Vi vil være takknemlig for tilbakemelding om feil, mangler og forbedringer både når det gjelder analysebeskrivelser og brukervennlighet. Innspill sendes tor.arne.hagve@ahus.no. Bokens innhold kan revideres fortløpende.

App?
I løpet av få uker vil boken foreligge som App både i iOS- og Android format. Appen heter "Medisinsk biokjemi" og kan etter hvert lastes ned gratis fra App Store og Google Play.


På vegne av

Øyvind Skadberg
Avdelingsoverlege
Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf  51519545 / 41851836
Helse Stavanger HF

torsdag 30. oktober 2014

Informasjon om Brystsmerteenheten på SUS


Kardiologisk avdeling åpnet en egen brystsmerte enhet (BSE) 1 september 2014. Enheten er plassert i lokalene til MIO-B og har 6 sengeplasser, undersøkelsesrom og samtalerom. 

Pasienter som kommer til sykehuset med brystsmerter uten nye EKG-forandringer vil ligge på den nye enheten.
De første blodprøvene tas i mottakelsen og nye blodprøver tas på BSE 3 timer etterpå. Prøvene på BSE tas av sykepleier og sendes til laboratoriet i rørpost slik at vi får en rask avklaring om det er hjerteinfarkt. 
Er blodprøvene normale kan pasienten undersøkes med arbeidsbelastning og ultralyd av hjerte hvis nødvendig. Om testene ikke viser noe unormalt, får pasienten reise hjem. 
Ved mistanke om annen sykdom kan pasienten henvises raskt til rett instans.

Det som skiller denne posten fra andre poster er at blodprøver tas raskere og analyseres raskere. Utstyr til ultralyd og sykkeltest finnes også på enheten. Nødvendig undersøkelser gjøres når pasienten er klar og man må ikke vente på ledig time der slike undersøkelser utføres rutinemessig. 

Det er en overlege og en lege i utdanning som er tilknyttet BSE i ukedagene. Erfaring fra de første ukene viser at enheten fungerer etter plan. Det er meget kort liggetid og de fleste pasienter reiser hjem eller går til videre hjerteutredning hvis nødvendig (CT av koronar kar eller angiografi) i løpet av 24 timer. 

torsdag 23. oktober 2014

Kurs: Påminnelse: Diabetesforum i Rogaland på SUS tirsdag 28 oktober.

Diabetesforum Rogaland

Kurspoeng: Allmennmedisin, indremedisin og NSF

Påmeldingsfrist: 25.10 ved epost til: diarog@online.no

Program

Diabetesforum er et tverrfaglig kurs med målsetting om å sikre faglig oppdatering innen
diabetes.
Målgruppen er leger, sykepleiere, personell fra hjemmesykepleien og
sykehjem, apotekansatte, legemedarbeidere og helsepersonell fra psykiatrien
Programmet er spennende og variert, med engasjerte og kunnskapsrike forelesere.
Vi håper at du setter av tid til å delta og ser fram til å ønske deg velkommen til et
spennende og lærerike Diabetesforum.
Kurset er godkjent som tellende innen allmennmedisin, indremedisin og NSF

mandag 20. oktober 2014

NHN adresseregister/ Osean: Jæren DPS klar for elektroniske meldinger via OSEAN/NHN adresseregister


Kortversjonen

  • kun elektive henvisning
  • skriv i henvisningen hvilken enhet dere henviser til
  • IKKE for øhjelpshenvisninger
  • kun via NHN adresseregister (OSEAN)
  • send en testmelding førstJæren dps er nå klar for å motta henvisninger elektronisk. Det gjelder bare elektive henvisninger.

Det er viktig at dere skriver i henvisningen hvilken enhet dere henviser til, både når det gjelder poliklinisk behandling og elektiv innleggelse.

Når det gjelder ø-hjelpshenvisninger, må dere fortsatt ringe vakthavende lege og sende papirene med 
pasienten som før.

Jæren dps håper på godt samarbeid for å få den elektroniske samhandlingen til å fungere godt, både med epikrisesending og nå mottak av elektive henvisninger fra dere som samarbeidspartnere.

Det anbefales å sende en testhenvisning første gang du bruker adressen:
Bruk pasienten "Danser, Line" og skriv "Teksttekst" inni dokumentet.

Mer informasjon om tilbud og avdelinger ved JDPS


Publisert på vegne av:

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Borgny Helen Sirevåg Andreassen
IT-konsulent/DIPS-systemansvarlig


cid:image001.png@01CFBB90.3A101150
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Austbøvegen 16, 4340 Bryne


*******************************************************************************************************************************OSEAN/NHN adresseregister

Les om OSEAN/NHN adresseregister i Informasjonsskriv fra Helse Vest IKT (status juni 2014)
Her kan du også lese om status for oppkoblingsarbeidet som nå pågår i Helse Vest området.
Målet er at vi alle skal være kobletopp innn utgangen av året.


TIPS til kontoret:

Dersom du lurer på om en mottager har tatt i bruk NHN adresseregister og integrert det med sin journalprogramvare kan du (forutsatt at du er på en PC i helsenettet) sjekke status på denne linken:

https://register.nhn.no/Ar (fungerer kun på kontoret / sykehuset eller via hjemmekontorløsningen evt)

Lagre linken som en favoritt i nettleseren din slik at du lett finner tilbake til den.

Se etter "Gul prikk" under adressen du får opp på den du søker etter. Dersom du finner denne gule prikken er det sannsynligvis klart for å bruke adressen til sending - men det kan være problemer likevel - send derfor testmelding.


Meldingsansvar:

Husk at det er du som er ansvarlig for alle meldinger du sender fra deg inntil du eventuelt har fått bekreftet via applikasjonskvittering at den er kommet frem.

Oppdatering av egen informasjon i registeret:

Det er viktig å huske på å oppdatere informasjonen om deg selv og legene på kontoret ditt i NHN adresseregister. Spesielt viktig når dere får nye leger eller vikarer på kontoret.Jan Robert Johannessen

Praksiskonsulentmandag 13. oktober 2014

Rutine: Ebola risikovurdering

Rutiner for risikovurdering og innleggelse/ ebola pasient

Alle legevakter og fastleger må forsikre seg om at pasienter som henvises til SUS ikke har vært i land hvor der er ebola utbrudd (Guinea, Sierra Leone og Liberia). Etter hvert kan dette i verste fall også ramme flere land. Alle pasienter som ikke innlegges fra annen institusjon, overflyttinger etc. må eksamineres på reiseanamnese.

Vurderingen baseres på tre hovedspørsmål:

1.      Har vedkommende vært i endemisk område i løpet av de siste 21 dagene? – Hvis ja;
2.      Har vedkommende vært i kontakt med mistenkte/bekreftede ebola-syke personer? – og;
3.      Har vedkommende selv symptomer forenelig med ebolavirussykdom? – Hvilke?

Dersom det er mistanke om ebolasykdom må henvisende instans kontakte vakthavende infeksjonsmedisiner ved SUS før pasienten sendes til sykehuset.

Smittevernkoordinerende lege i kommunen bør også varsles.

Symptomer på ebola: 
  • Høy feber, 
  • sterk hodepine, 
  • uttalt slapphet og muskelsmerter, 
  • deretter følger oppkast, diaré og utslett. 
  • Etter 5-7 dager kan det oppstå indre og ytre blødninger.

Inkubasjonstiden er 2-21 dager og det er ingen smitte i inkubasjonstiden.


Vennlig hilsen

Jon Sundal
Smittevernoverlege
9894 / 91601436
Helse Stavanger HF
www.sus.no

mandag 6. oktober 2014

Dobbelthenvisninger når pasienten ønsker å bruke privat tilbudKortversjonen (Red):
Hvis pasienten får henvisning med i hånden til privat tilbud, evt via helseforsikring - ikke send henvisning til sykehuset samtidig.

Dersom ventetiden blir for lang for pasienten og denne ønsker å gå privat - viktig å avbestille så kapasiteten kan benyttes på andre. 
Det er dessverre en del dobbelthenvisninger til MR på SUS fra fastleger og privatpraktiserende. 

Pasienter som får henvisning både privat og til oss i utgangspunktet. 

Det blir mye ekstraarbeid med prioritering, finne time og pasienter som ikke møter eller avbestiller samme dag. 

Vi får ikke utnyttet MR kapasiteten optimalt fordi det blir for knapt med tid til å ringe inn nye pasienter ( itellegg til at det er mye mer ressurskrevende å ringe inn pasienter sammenlignet med å sende brev). 
Vi ber derfor om at pasientene blir henvist til en plass

Dersom det oppstår ventetid som oppleves som for lang, eller pasienten ønsker en raskere prioritering utifra andre hensyn enn medisinske, er det selvfølgelig åpning for å ta kontakt med oss eller for å henvise andre plasser. 

I slike tilfeller er det uhyre viktig at pasientene avbestiller undersøkelsen på SUS så snart de har fått time annet sted.


Vennlig hilsen

Kathinka Dæhli Kurz
Seksjonsoverlege MR, nevro- og ØNH-radiologi, PhD
61283 / 47256648 / 47256648
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 3. oktober 2014

Labnytt i september

Fikk du med deg disse labnyhetene i september?


› Labnytt: Analysering av Vitamin D på SUS

Avdeling for medisinsk biokjemi kan fra 1. oktober tilby analysering av Vitamin D til våre rekvirenter.
Publisert 30. september, 2014

› Labnytt: Upresise linker i Laboratoriehåndboken

Nytt dokument med oppdaterte linker
Publisert 26. september, 2014

› Labnytt: Skjema for bestilling av prøvetakingsutstyr

​​Bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi kan skrives ut fra laboratoriehåndboken på nett.

Publisert 16. september, 2014