fredag 31. oktober 2014

Ny utgave av "Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi"


Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi er en fagressurs som gir oppdatert informasjon om analysers bakgrunn, indikasjon, prøvetakingsrutiner, analytisk/ biologisk variasjon, referanseområder og tolkning.

Ny  utgaven av brukerhåndboken nå er tilgjengelig i elektronisk format på www.brukerhandboken.noBoken utkom første gang i 1996 og den 4. utgaven som nå foreligger har gjennomgått en omfattende faglig revisjon der 60 forfattere har vært involvert hvorav 42 er spesialister i medisinsk biokjemi og 28 har doktorgrad. Det blir i første omgang ikke trykket papirversjon.

Boken omfatter vel 300 analysebeskrivelser samt egne kapitler med generell informasjon om prøvetaking og prøvebehandling og om tolking av analyseresultater.
Det er også gjort betydelige forbedringer i den elektroniske presentasjonen av boken både i forhold til layout og funksjonalitet.

Prosedyrer.no legges ned:
Den tidligere nettadressen  « www.prosedyrer.no « legges ned, men vil i en overgangsperiode automatisk bli linket til brukerhandboken.no

Feilmelding?
Vi vil være takknemlig for tilbakemelding om feil, mangler og forbedringer både når det gjelder analysebeskrivelser og brukervennlighet. Innspill sendes tor.arne.hagve@ahus.no. Bokens innhold kan revideres fortløpende.

App?
I løpet av få uker vil boken foreligge som App både i iOS- og Android format. Appen heter "Medisinsk biokjemi" og kan etter hvert lastes ned gratis fra App Store og Google Play.


På vegne av

Øyvind Skadberg
Avdelingsoverlege
Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf  51519545 / 41851836
Helse Stavanger HF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.