mandag 13. oktober 2014

Rutine: Ebola risikovurdering

Rutiner for risikovurdering og innleggelse/ ebola pasient

Alle legevakter og fastleger må forsikre seg om at pasienter som henvises til SUS ikke har vært i land hvor der er ebola utbrudd (Guinea, Sierra Leone og Liberia). Etter hvert kan dette i verste fall også ramme flere land. Alle pasienter som ikke innlegges fra annen institusjon, overflyttinger etc. må eksamineres på reiseanamnese.

Vurderingen baseres på tre hovedspørsmål:

1.      Har vedkommende vært i endemisk område i løpet av de siste 21 dagene? – Hvis ja;
2.      Har vedkommende vært i kontakt med mistenkte/bekreftede ebola-syke personer? – og;
3.      Har vedkommende selv symptomer forenelig med ebolavirussykdom? – Hvilke?

Dersom det er mistanke om ebolasykdom må henvisende instans kontakte vakthavende infeksjonsmedisiner ved SUS før pasienten sendes til sykehuset.

Smittevernkoordinerende lege i kommunen bør også varsles.

Symptomer på ebola: 
  • Høy feber, 
  • sterk hodepine, 
  • uttalt slapphet og muskelsmerter, 
  • deretter følger oppkast, diaré og utslett. 
  • Etter 5-7 dager kan det oppstå indre og ytre blødninger.

Inkubasjonstiden er 2-21 dager og det er ingen smitte i inkubasjonstiden.


Vennlig hilsen

Jon Sundal
Smittevernoverlege
9894 / 91601436
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.