onsdag 31. mai 2017

VIKTIG påminnelse: Møte om Fremtidens diagnostikk Prostatakreft - 7 juni
Urologisk avdeling og prosjektgruppen for Tidlig Diagnostikk av Kreft
har gleden av å invitere til 

Praktisk klinisk møte for
Fastleger + Lab-medhjelper

Tema
Fremtidens Diagnostikk av
Cancer Prostata

Tid:    Onsdag 7.juni kl. 16.00 – 18.00
Enkel servering fra kl. 15.30 i naborommet til aulaen

Sted: Aulaen på SUS (2.etg.i Syd-bygget)

Vi får besøke av Professor Henrik Grönberg,
en verdensledende onkolog på feltet.
Vi ønsker å møte så mange fastlege som mulig og (helst) laboratorieansvarlig for hvert kontor
for å informere om de planlagte endringene og begrunnelsen for dette, og
drøfte med dere om hvilke konsekvenser det vil få i deres praktiske kliniske hverdag.
Vi tør anbefale at det kommer minst en lege / en medhjelper fra hvert legekontor.

Av hensyn til bestilling av mat ønskes
påmelding til
Svekjo@sus.no innen mandag 5.juniSvein Skeie
Forskningsdirektør

Svein R. Kjosavik                      
Prosjektleder

tirsdag 30. mai 2017

Endring i adresseregisteret - Alderspsykiatrisk avdeling

Fra 1.juni (evt 2.juni) vil dere finne en ny adresse (også kalt tjenesteadresse) under Helse Stavanger i adresseregisteret.

Den nye adressen er: Alderspsykiatrisk behandling

Til nå har disse pasientene blitt henvist adressen/tjenesten "Psykisk helsevern for voksne".


tirsdag 23. mai 2017

Helse IT konferanse i Stavanger


En grunderidé på gang?
Nysgjerrig på hva som rører seg på helseteknologifronten?

Da er dette kanskje noe for deg. 

Teknologi-interesserte leger og klinikere får 50% rabatt ved påmelding via denne linken: 

(Velg «special registration» for full konferanse).Kort intro:


Please be invited to 37 ºC Life Science Technology Conference & Exhibition, 6th-7th June 2017, Stavanger Forum- an international business platform for industry and innovation. The international participants at 37 ºC represent the global life science community, ready to explore and engage in business opportunities. 

 • Conference Program - Click HERE 
 • Registration - Click HERE (50% off for Startups) • Det er ikke søkt om godkjenning om tellende timer.


  fredag 19. mai 2017

  Fritt sykehusvalg - Informasjonskampanje starter 19.mai.

  Praksisnytt har blitt bedt om å videreformidle informasjon om en informasjonskampansje som begynner i dag 19.mai.

  Du kan lese mer om kampanjen under.

  Oppdatert informasjon om ventetider finner man på: helsenorge.no/velg-behandlingssted
  Man kan evt ringe: 800 50 005.

  tirsdag 16. mai 2017

  Dialogmelding lege - lege kan nå tas i bruk.

  Fra 10. mai kunne vi alle ta i bruk dialogmelding lege - lege til SUS.

  Tidlig erfaring: det er en del som bruker feil meldingstype. Meldingen kommer da ikke inn på rett måte og blir avvist. Det minnes om at det kun er en av dem som kan brukes. Se bruksanvisning for ditt system.

  Dialogmeldingen kan du for eksempel bruke for ulike ting som du kanskje ville ringt for å avklare. Ikke så ulikt slik vi bruker PLO meldinger til kommunen.

  Vi må ellers finne ut hvordan denne meldingen best kan brukes etterhvert som vi får erfaringer med bruken. Noen hovedlinjer det er verdt å merke seg:

  Dialogmeldinger er et journaldokument og er synlig for pasienten på Helsenorge.no. 


  • Ikke bruk dialogmelding i ØH sammenheng. 
  • Ikke bruk dialogmeldingen som avviksmelding
  • Skriv korte og klart formulerte dialogmeldinger. De er primært tenkt for enkle avklaringer.
  • Forventet svartid er innen 3-5 virkedager. 
  • Dialogmeldinger kan brukes til å sende tilleggsinformasjon ved henvisning. Dersom opplysningene kan endre prioritet eller bør føre til nye tiltak, må dette komme helt klart fram av teksten. 
  • Ved behov for generell veiledning, bruk andre kanaler enn dialogmeldinger. 
  • Forespørselen adresseres til en tjeneste ved sykehuset (som du ville gjort med en henvisning) men der det er naturlig kan man starte forespørselen med att: navn på behandler på sykehuset, for at den raskere når riktig mottaker. 
  Det kan ellers være verdt å merke seg at alle meldinger følger samme vei inn i sykehuset som henvisnigene våre. De rutes i praksis først til henvisningskontoret som så ser om henvendelsen kan løses av merkantilt personell (f.eks sende en manglende epikrise eller svarrapporter som etterlyses) eller om den må sendes videre til behandler på den enkelte avdeling. Legefaglige spørsmål vil selvfølgelig bli besvart av lege.


  Dersom legekontoret får en ny lege eller en lege slutter må følgende gjøres av legekontoret: Oppdatere informasjonen i NHN Adresseregisteret og informer kundesenteret Helse Vest IKT om endringene.

  Det er viktig at du bruker rett melding da det bare er en av PLO meldingen som virker for dette formålet:

  Bruksanvisninger for de ulike EPJ finner du her

  SUS har også publisert en nyhet om dialogmelding

  Det er bare i Helse Vest vi tar i bruk dialogmelding mellom fastlege og sykehus. Det vil ikke virke mot sykehus utenfor Helse Vest. (Det vil komme en egen melding med utvidet funksjonalitet på litt sikt.)

  mandag 15. mai 2017

  Vanskelige plassforhold SUS

  Det er en særlig vanskelig plass situasjon på SUS. Vi ber om at innleggelser vurderes nøye.

  Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.

  Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse
  Beskjeden gjelder til onsdag 18. mai 2017

  Vennlig hilsen

  Erna Harboe
  Klinikksjef Mottaksklinikken/Avdelingsoverlege Medisinsk avdeling
  Mob 97631304
  Helse Stavanger HF
  Kjære kolleger. 
  Det pågår et stort dataangrep over hele verden. Norge har så langt været lite rammet. 

  Det beste man kan gjøre for å beskytte seg er å sørge for at alle PC er er oppdatert til siste versjon av Windows. 

  Noen av oss har driftskeverandører som passer på, andre holder på selv med dette. 

  Husk at server også må oppdateres! 

  Du kan lese mer om dette på nett, en lenke til mer informasjon er:

  http://www.cw.no/artikkel/oppdater-windows-na-med-en-gang

  Mvh 
  Jan Robert Johannessen 

  tirsdag 9. mai 2017  Ved Stavanger Universitetssjukehus bygger vi nå opp en
  Forskningsgruppe for Tidlig Diagnostikk av Kreft
  Arbeidet til denne gruppen medfører at
  til høsten vil SUS endre en viktig rutine for utredning av kreft
  Dette vil få praktiske konsekvenser, også for fastlegene.

  I den forbindelse har vi gleden av å invitere til
  Praktisk klinisk møte for Fastleger

  Tid:    Onsdag 7.juni kl. 16.00 – 18.00
  Sted: Aulaen på SUS
  (2.etg.i Syd-bygget)

  Vi får besøke av en verdensledende onkolog og professor på sitt felt.
  Han vil møte så mange fastlege som mulig for å informere om de planlagte endringene, begrunnelsen for dette, og i dialogen med dere
  drøft hvilke konsekvenser det vil få i deres praktiske kliniske hverdag.
  Vi tør anbefale at det kommer minst en lege fra hvert legekontor.

  Mer informasjon kommer i slutten av måneden, men vi anbefaler deg allerede nå: 

  Sett av tid og sted i din kalender !

  Siden vi forventer at de fleste vil komme rett fra kontoret vil det bli
  enkel servering fra klokken 15.30 til 16.00.
  Svein Skeie
  Forskningsdirektør

  Svein R. Kjosavik            
  Prosjektleder