tirsdag 9. mai 2017Ved Stavanger Universitetssjukehus bygger vi nå opp en
Forskningsgruppe for Tidlig Diagnostikk av Kreft
Arbeidet til denne gruppen medfører at
til høsten vil SUS endre en viktig rutine for utredning av kreft
Dette vil få praktiske konsekvenser, også for fastlegene.

I den forbindelse har vi gleden av å invitere til
Praktisk klinisk møte for Fastleger

Tid:    Onsdag 7.juni kl. 16.00 – 18.00
Sted: Aulaen på SUS
(2.etg.i Syd-bygget)

Vi får besøke av en verdensledende onkolog og professor på sitt felt.
Han vil møte så mange fastlege som mulig for å informere om de planlagte endringene, begrunnelsen for dette, og i dialogen med dere
drøft hvilke konsekvenser det vil få i deres praktiske kliniske hverdag.
Vi tør anbefale at det kommer minst en lege fra hvert legekontor.

Mer informasjon kommer i slutten av måneden, men vi anbefaler deg allerede nå: 

Sett av tid og sted i din kalender !

Siden vi forventer at de fleste vil komme rett fra kontoret vil det bli
enkel servering fra klokken 15.30 til 16.00.
Svein Skeie
Forskningsdirektør

Svein R. Kjosavik            
Prosjektleder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.