fredag 28. april 2017

PET-CT: Henvisninger må gå via spesialist på sykehuset

Ill:http://www.zwangerpesiri.com

Radiologisk avdeling har foreløpig ikke mulighet til å ta imot pasienter til PET- CT som ikke er henvist av spesialistene på sykehuset.

Det er flere grunner til dette. Til dels kommunikasjon og mulighet til å diskutere direkte med henvisende lege om indikasjon og funn.

Dels at vi foreløpig har fått betydelig begrensning i bruk av PET. Kun foreløpig 2 dager pr uke.


På vegne av

Frode Johannessen
Avdelingsoverlege
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.