torsdag 31. januar 2013

Påminnelse: Radiologisk undersøkelse – oversending til SUS
HUSK!

Hvis man rekvirerer bildeundersøkelser hos private aktører i Rogaland, og mistenker at tilstanden vil kunne ha behov for undersøkelse på SUS, ønsker vi at rekvisisjonen merkes med at bildene skal overføres til SUS når de er tatt.

Vi slipper da forsinkelse med å hente inn bilder når henvisningen kommer, og dette letter prioriteringsarbeidet ved henvisningene.


Knut Harboe, overlege, ortopedisk avdeling
Knut Vassbø, praksiskonsulent, ortopedisk avdelingonsdag 30. januar 2013

Kurs: Perinatal psykiatri


Kurs om perinatal psykiatri  
Stavanger Universitetssjukehus

Dato: 29. mai
Søkt godkjent 7 timer for allmennleger


Flere befolkningsstudier i Norge har vist at mellom 12-16% av alle nybakte mødre har depressive symptomer etter fødselen, og 1/3 av disse vil ha moderat til alvorlig, behandlingstrengende depresjon. Depresjon i barseltiden kan ha negativ innvirkning ikke bare på kvinnen selv, men også på barnet og på parforholdet.

depr mor med barn.jpg
Screening på helsestasjonene
Flere og flere helsestasjoner i Norge (blant annet i Sandnes, Time, Klepp og enkelte bydeler i Stavanger) screener for depresjon i graviditet og etter fødsel. Dette fører til at flere kvinner med denne lidelsen blir oppdaget. 

Behandlingsbehov
Helsesøstrene vil i noen tilfelle kunne hjelpe med 1-3 støttesamtaler, mens andre vil trenge videre vurdering av fastlege, og evt spesialister i 2. linjetjenesten. Det er derfor viktig at både fastleger og behandlere i spesialisthelsetjenesten har oppdatert kunnskap om psykiske lidelser i svangerskap og fødsel, og behandlingen av disse.

Kurstilbud
Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus inviterer derfor til et dagskurs med professor emeritus John Cox (England), seniorforsker Malin Eberhard-Gran(Folkehelsa i Oslo) og MD PhD SigneDørheim (SUS) om temaet perinatal psykiatri.
Målgruppen for kurset er allmennleger, leger i spesialisering, gynekologer, psykiatere, psykologer og andre behandlere i spesialisthelsetjenesten


Les mer om forelesere og praktisk informasjon under:

fredag 4. januar 2013

Mestringskurs Dalane DMS

ImageDalane DMS arrangerer mestringskurs for pasienter og pårørende med fokus på

  • KOLS
  • Hjerte
  • Fall/osteoporose
Kurskalender for 2013 finner du her (PDF)


torsdag 3. januar 2013