mandag 22. desember 2014

Legemiddelinformasjon for pasientene

"TRYGG MEDISIN"   - informasjon om legemidler for publikum

RELIS, regionale legemiddelinformasjonssentre, er knyttet til de klinisk farmakologiske fagmiljøene ved universitetssykehusene og finansieres ved tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet.

RELIS tester for tiden ut en nettbasert legemiddelinformasjonstjeneste for publikum; 
Trygg medisin. 

Helsepersonell er velkommen til å henvise pasienter til www.tryggmedisin.no dersom pasienten kan ha nytte av en spørsmål/svar-tjeneste om legemidler og legemiddelbruk.

Spørsmål besvares skriftlig, gratis og anonymt av RELIS’ leger og farmasøyter innen to virkedager.
Tjenesten er ment som et supplement til den legemiddelinformasjonen som allerede gis av helsepersonell, og som et alternativ til betalingstjenester, produsentgenerert legemiddelinformasjon (pakningsvedlegg) og useriøse beskrivelser i media. Vi uttaler oss ikke om diagnoser og erstatter ikke legebesøk.

RELIS har trykket opp flyere i A6-format med nettadressen og annen informasjon om tjenesten.
Flyere sendes ut kostnadsfritt til helsepersonell på forespørsel til RELIS.