torsdag 27. september 2012

NOKLUS diabetesskjema - forbedret utgave 2011


Diabetesskjemaet ble i 2011 oppdatert med mange forbedringer.
Seksjonsoverlege på diabetespoliklinikken ved Stavanger Universitetssykehus og medisinsk ansvarlig for voksendiabetesregisteret, John Cooper, gjør nå et framstøt for å få opp bruken av NOKLUS Diabetesskjema i Rogaland.  


Norsk diabetesregister for voksne tilbyr nå NOKLUS Diabetesskjema for:
  • Infodoc
  • Winmed (WinMed 3,0 versjon pilottestes pt). 
  • System X
  • Vision. 
Hvorfor bruke NOKLUS Diabetesskjema?
Skjemaet fungerer både som et klinisk verktøy for leger med påminnelse om hva som bør inngå i en årskontroll og som et innsamlingsverktøy for diabetesregisteret.  
Det er takst for å bruke skjemaet (takst 109). 

Allmennleger som sender inn data til registeret, får en tilbakemeldingsrapport fra NOKLUS som kan brukes i kvalitetsforbedrende arbeid.


Interessert i oppdatering eller å starte opp?
Leger som er interessert i å starte opp eller leger som vil få siste versjon til oppdatering av sin installasjon, oppfordres til å sende e-post til karianne.loevaas@noklus.no eller joco@sus.no

Ny oppdatering underveis:
Ny oppdatering forventes ferdigstilt i november 2012. Leger som allerede har tatt skjemaet i bruk, oppfordres til å ta kontakt dersom de har ønske om ytterligere forbedringer. 

onsdag 26. september 2012

Hjerneskolen 2013Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa:Tilbyr gruppebasert senforløpsrehabiliterings-tilbud for mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade. Gjennomføres i ukene 10, 11 og 15.  Eget tilbud til pårørende.

Søknadsfrist 2. november.

Søknadsskjema finner du her 
(link til SUS nettside, se nede på siden).

mandag 17. september 2012

Ny avtalespesialist: Klinisk barne- og ungdomspsykologi og klinisk samfunnspsykologiUdesh K.Anda, psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og klinisk samfunnspsykologi starter fra og med 01.11.12 opp som avtalespesialist innen barne og ungdomspsykologi. Målgruppe: barn og ungdom opp til 18 år.Kontaktdetaljer:
Telefon 94184284,
epost: udekand@gmail.com

Postadresse:
Schiøtzgt. 5-7,
4008 Stavanger .