mandag 31. januar 2022

RAS: Påminnelse om tilbud til gravide og småbarnsfamilier med rusutfordringer.

 

Foto: Colourbox
Har du kontakt med gravide eller småbarnsfamilier med rusutfordringer?

Klikk deg inn og se hvilket behandlingstilbud som finnes ved Rogaland A-senter:

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier - Rogaland A-senter (rogaland-asenter.no)Vennlig hilsen

Kristine Furebotten Iversen
Praksiskonsulent

Aud-Kristin Vik
Ass.avd.leder/psyk.spl.
Avd. for gravide og småbarnsfamilier


torsdag 27. januar 2022

PSYK: Akutt ambulant team på SUS - informasjon om tilbudet.

Trenger pasienten akutt psykisk helsehjelp? 

Informasjon om Ambulant akutt team (AAT) på SUS 
 
Hva kan vi tilby?
  • Mestringsorienterte støttesamtaler ved behov for akutt psykisk helsehjelp.
  • Vurdering av pasienters psykiske helse i kriser og/eller akutte situasjoner, via telefonkonsultasjon, oppmøtekonsultasjon eller hjemmebesøk.
  • Oppfølging fra oss ved behov, og henvisning til andre tilbud der funksjon/symptom tilsier det.
  • Samhandler, gir råd og veileder interne og eksterne samarbeidspartnere
Vi ønsker å være en brobygger og veileder inn mot hjelpeapparatet samtidig som vi har fokus på pasientens egne ressurser og eget nettverk.

Vårt mål?
Tidlig intervensjon for å forhindre innleggelser.

Hvem kan ta kontakt?
Pasienten selv, familie, venner, fastlege, førstelinjetjenesten og andre kan ta direkte kontakt med AAT per telefon.

Hvor er vi?
DPS' er ved Klinikk psykisk helsevern, voksne:

Jæren DPS gir et tilsvarende tilbud til Gjesdal, Klepp, Time og Hå.
Det finnes også et akutt ambulant ungdomsteam (13-18 år) for innbyggere i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes.


Tilgjengelighet
De ambulante akutteamene i Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane opererer med felles telefonnummer: 916 51 005


Telefontid er:
Mandag-fredag: 09:00-21:00
Lørdag-søndag: 12:00-19:00
Stengt bevegelige helligdager.