fredag 6. desember 2019

Rutiner: Jerninfusjon ved SUSNår er det aktuelt:
Intravenøs jerninfusjon er en aktuell behandling til pasienter med jernmangel og jernmangelanemi. 

Intravenøs jerninfusjon gis ved:

 • Anemi (Hb < referanseområdet) og ferritin < 30
 • Symptomer (fatigue, svimmelhet ol) og ferritin < 30,
 • Ferritin < 30 og samtidig akuttfase reaksjon
 • Asymptomatisk ferritinemi < nedre referanseområde (kvinner < 9, menn < 17).
Serum-jern kan ikke brukes til å vurdere jernstatus. 


Før du henviser:
Før pasientene henvises til denne behandlingen ved SUS er det ønskelig at minst ett peroralt jernpreparat er forsøkt. 
Anbefalt dosering er 100 mg hver 2. dag, denne dosen gir optimalt opptak og minimerer bivirkninger. 

Pasienter som ikke responderer eller opplever bivirkninger av p.o. jern kan henvises til infusjon. 

Intramuskulær injeksjon med Cosmofer anbefales ikke ettersom behandlingen er smertefull, gir misfarging i hud og må gis som flere påfølgende injeksjoner.

Det er ønskelig at fastlege gjør en grundig vurdering av årsaken til jernmangel, følgende anbefales: 
 • Gyn og kostholdsanamnese også med tanke på malabsorbsjonstilstander
 • Hemofec samt cøliaki-serologi
 • Calprotectin ved diare
 • Informasjon i henvisningen om Hb, ferritin, MCV samt CRP
Henvisningene sendes til pasientens moderavdeling:
 • Angiodysplasi, IBD, cøliaki, gastritt: Gastromedisinsk avdeling
 • Blødende tumor GI-traktus: Gastrokirurgisk avdeling eller ABK
 • Gastric bypass: SOP (Sykelig Overvekt Poliklinikken)
 • Gyn problematikk (menorragi): Gynekologisk avdeling
 • Øvrige problemstillinger: Revmatologi (Pasientene tas imot ved medisinsk dagpost 5H)

Mvh
Lars Norman Karlsen, Seksjonsoverlege Medisinsk Gastro
Katrine Brække Norheim, Seksjonsoverlege Medisinsk Dagpost 5H
Eirik Viste, Praksiskonsulent