onsdag 29. august 2012

Kurspåminnelse: Forskning for fastleger

Det er ennå noen ledige plasser på kurset Forskning for fastleger I-III


Klinisk emnekurs 3 x 6 timer

Kurskomite: Svein Kjosavik, Kristina Iden, Olav Thorsen, John Nessa, Kjell Harald
Horpestad, Torgeir Gilje Lid
Arrangører: Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Korfor – Regionalt
kompetansesenter for rusmiddelforskning og Stavanger helsetjenesteforskning

søndag 26. august 2012

Dede Klinikk: Oppstart elektronisk meldingsutveksling

Dede klinikk er nå klar til å opprette elektronisk meldingsutveksling med fastlegene. For å utveksle relevante opplysninger (EDI/partner id/EDI emailadresse/DES kode) kan dere sende mail til: 

isaac.essilfie@dede-klinikk.nhn.no (obs! ikke sensitiv mail). 

Kontaktopplysninger er også oppdatert i adresseregisteret under Dede Klinikk.

På vegne av

Isaac Essilfie
Dede Klinikk

Klinikkens nettside: http://dede.no/