onsdag 8. juni 2016

Sårkurs: aktuelt for deg eller dine ansatte?

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/sammenom/Bilder/HelseStavangerJPG.jpgSårkurs
- er du usikker og trenger å øke kompetansen din?


Usikker på sår?

Målgruppe: Alle som jobber med pasienter med sår (sykepleiere/leger/pleiepersonell) - på SUS, ved fastlegekontor, hjemmebaserte tjenester, sykehjem og apotek

Kursavgift: kr 600 for eksterne deltagere. Dekker begge kursdager inkl. pausemat
Påmelding: klikk her
Påmeldingsfrist:09.09.16
Godkjenning fastleger: nei

Mål: Kurset skal gi innsikt i og forståelse for hvorfor sår oppstår, hva som skjer når de blir kroniske, grunnleggende sårbehandlingsprinsipp samt bruk av ulike typer bandasjer og utstyr.

Foredragsholdere: Sårsykepleiere ved ulike sårpoliklinikker og sengeposter på SUS

Tidspunkt:
Del 1: tirsdag 20.09.16 kl. 12.00-16.00
Del 2: onsdag 28.09.16 kl. 12.00- 16.00

Sted: Aula, 2. etg. sydbygg, SUS


Program del 1 – 20.09.16:
·                   Hvorfor oppstår sår og hva skjer når sår blir kroniske?
·                   Grunnleggende sårbehandlingsprinsipp: TIME og wound bed preparation
·                   Bandasjer og utstyr
·                   Sirkulasjon og måling av ankel/arm-indeks

Program del 2 – 28.09.16:
·                   Arterielle sår
·                   Venøse sår og kompresjonsbehandling
·                   Diabetes fotsår
·                   Trykksår

Pauser med kaffe/te og frukt   


onsdag 1. juni 2016

Nytt fra Klinisk immunologisk seksjonKlinisk immunologisk seksjon er en liten avdelingen  og ventetiden ved poliklinikken er mye lengre enn ønskelig. Mange av pasientene har livslang sykdom med varierende behov for spesialistoppfølgning – god arbeidsdeling med fastlegene er av stor betydning.


Noen hovedpoeng:


 • Alle pasienter med artritter skal til Haugesund sanitetsforeningsreumatismesykehus (HSR). Henvisning til SUS lager kun forsinkelse for pasienten.
 • Poliklinikken har mange direktehenvendelser fra pasientene, om problemer som bør håndteres av fastlegen.
 • En del henvisninger mangler viktige opplysninger


Henvisningen må ha med:

 • Immunologiske prøver, med svar
 • Røntgenbilder som ikke er tatt ved SUS: beskrivelse, og hvor de er tatt
 • Relevant komorbiditet
 • Tidligere utredning hos revmatolog


Avdelingens leger har egen Vakttelefon, som kan brukes mer enn i dag – både før henvisning og i oppfølgingen. Nås via sentralbordet.

Problemstillinger som må håndteres hos fastlegen:

 • Bruk av smertestillende midler
 • Beintetthetsmålinger, og oppfølging av evt osteoporose
 • Langvarige sykemeldinger
 • Komorbide tilstander
 • Oppfølging av regelmessige blodprøver knyttet til medikamentoppfølging


Spesialist trenger ikke kopi av blodprøvesvar hos pasienter som tar regelmessige prøver grunnet medikamentoppfølging, kun beskjed ved patologi.


Katrine Brække Norheim                                                            Ivar Halvorsen
Overlege                                                                                      Praksiskonsulent