torsdag 11. juli 2019

Når blodprøver må tas på SUS: Åpningstider og oppmøtested

Avd for medisinsk biokjemi opplever at pasienter gjerne kommer lenge før åpningstid og har derfor bedt om at det blir sendt ut informasjon om åpningstider i Praksisnytt. 
Oppmøtested
Analyseavdeling ligger i sydbygget, 1. etasje. Bruk inngang 2. 

Poliklinikken ligger i sydbygget, U-etasjen. Bruk inngang 2.

Åpningstider poliklinisk blodprøvetakning:
Mandag-fredag: 08.45 - 14.30
Telefon
51 51 95 14fredag 28. juni 2019

2 ledige vikariat ved Avd for fys med Lassa fra august/ septAvd for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa har ledig 2 vikariater i 6 mnd med muligheter for forlengelse (slik at man kan få fullført hele sitt sykehusår).

Startdato medio august/sept.

Arbeidsoppgaver blir innen fysikalsk medisin/muskel-skjelett og rehabilitering.

De har på jevnlig basis hatt fastleger som har avviklet sitt sykehusår ved AFMR, og har fått gode tilbakemeldinger på tjenesten der.

Hvis du ønsker å snakke med en fastlegekollega Frode Øen som jobber der nå kan du ringe ham på mob.: 906 27 241

Han deler gjerne sine erfaringer.

De som er interessert kan henvende seg til:

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege
Avd. for rehabilitering
51512473 / 93408817
Helse Stavanger HF


Epost: my.torkildsen@sus.no

torsdag 23. mai 2019

Avtalespesialister: Harald Hart sin praksis er overtatt av Kristian Leitao

Harald Hart  har gått av med pensjon og Gastro Nova er lagt ned. Kristian Leitao har overtatt avtalen og startet ny klinikk på Hinna. Vi har bedt Kristian lage en kort presentasjon:

Jeg har overtatt Harald Harts hjemmel i fordøyelsessykdommer og åpnet "Skopiklinikken" i Hinna Helsehus i slutten av mai 2019. Harald Hart har pensjonert seg fra 1. april og Gastro Nova er lagt ned. Det har altså vært noen ukers pause mellom avslutning av Gastro Nova og oppstart av Skopiklinikken

Praksisen etableres i flotte, men midlertidige lokaler. Alt medisinsk-teknisk utstyr er nytt og moderne, og vi har byttet elektronisk journalsystem. Fra januar 2020 planlegges flytting til spesialtegnede lokaler i samme bygg. 

Undertegnede er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Jeg har vært ansatt ved gastroenterologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus siden 2004. Spesielle interesser har vært inflammatoriske tarmsykdommer og organiseringen av IBD-teamet på poliklinikken. I tillegg har endoskopi vært et interessefelt. Siste året har jeg jobbet deltid for Organisasjonsutviklingsteamet, blant annet med planlegging av nytt sykehus. Ellers har jeg deltatt i et bredt spekter av kvalitetsarbeid i Mottaksklinikken. 

Skopiklinikken ønsker å etablere et godt samarbeid med fastlegene i regionen og Stavanger Universitetssykehus. Vi ønsker primært å jobbe med endoskopiske undersøkelser. 

Vi skal nå være søkbare i Norsk Helsenett og imøteser elektroniske henvisninger. Ta gjerne kontakt på telefon eller epost, og velkommen innom på besøk.

Kristian Leitao
Spesialist i fordøyelsessykdommer
Skopiklinikken
Telefon 5173 2019

torsdag 9. mai 2019

Radiologisk avd bytter datasystem: Drop-in åpningstiden reduseres fra i dag og ut neste uke.

I forbindelse med bytte av datasystem på Radiologisk avdeling må Drop-in tilbudet reduseres noe fra i dag og ut neste uke pga kapasitetsproblemer.

Drop in stenger 13.30 disse dagene.


onsdag 8. mai 2019

Nytt tilbud: Nå kan fastleger henvise til ernæringspoliklinikken


SUS utvider det polikliniske tilbudet for pasienter med sykdomsrelaterte ernæringsutfordringer. Nå kan både fastleger og leger på sykehuset henvise til ernæringspoliklinikken.

Ernæringspoliklinikken ved SUS åpnet for pasienter i februar og er en del av seksjon for klinisk ernæring. Ernæringspoliklinikken vil i betydelig grad øke kapasiteten innen poliklinisk ernæringsbehandling, både ved underernæring og ved komplekse ernæringsutfordringer. Det har vært spesielt lang ventetid på poliklinikk for barn.

Det er viktig at kliniske ernæringsfysiologer integreres i pasientforløpene til pasientgrupper med sykdomsrelaterte ernæringsutfordringer. For mange sykdomsgrupper er ernæringen en viktig del av den medisinsk behandlingen, noen ganger den eneste behandlingen, og det kan være avgjørende for utfallet av behandlingsforløpet.

​En konsultasjon ved ernæringspoliklinikken kan innebære kartlegging av kosthold, vurdering av ernæringsstatus og veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling som spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring.mandag 6. mai 2019

Påminnelse: Papirhenvisning må sendes med pasienten for øhjelp og drop-in røntgen


Husk å sende med en papirkopi av elektroniske henvisninger når pasienten sendes til sykehuset for øhjelp eller drop-in røntgen på direkten. 

Spesielt når pasienten sendes sendes inn med ambulanse fra legekontor og sykehjem kan de oppleve at pasienten kommer inn før den elektroniske henvisningen er mottatt. 

Dette medfører ofte mye plunder og heft og unødvendig venting.

Vi håper selvfølgelig at denne type problem blir minimale med nytt RIS/PACS som installeres i disse dager.

Vennlig hilsen
Frode Johannessen
Avdelingsoverlege, 
Avdeling for radiologi


Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent
Fastlege Hinnatrekanten legesenter

fredag 26. april 2019

Radiologi: Radiologisk avdeling bytter datasystem.

Helse Stavanger bytter radiologisystem

Denne jobben starter torsdag 2.mai og vil påvirke driften i 2 uker.

I den forbindelse må avdelingen gjøre noen tilpasninger i driften som skisseres under.Ingen Drop- in funksjon torsdag 2.mai og fredag 3.mai:
Satelittene: (Hillevåg, Sandnes, Eigersund, BDS) holder stengt disse to dagene.
I praksis kan altså ingen ta Drop in røntgen disse dagene.


Kun papirhenvisninger helgen 3-5.mai:
Carestream (det gamle systemet) tas ned ca kl 16.00  3.mai.
Da vil de kun kunne motta papirhenvisninger frem til Sectra er oppe en gang på søndagen. 
Dette vil da altså være mest aktuelt for legevaktene.

Elektive henvisninger:
Henvisninger for elektive undersøkelser kan sendes som vanlig i hele perioden (men altså kun på papir helgen 3.-5.mai) Radiologisk avdeling sørger for å fordele disse til tidspunkter og avdelinger iht hvor de er i implementeringen.

Redusert drift i 2 uker fra 3.mai
Innføringen av nytt system vil medføre en stor omlegging av arbeidsflyten.
Avdelingen planlegger derfor redusert drift to første ukene etter overgangen. 
For at dette ikke skal medføre økende ventelister jobber avdelingen ekstra for å redusere ventelistene i forkant.

Alle planer kan vise seg å være litt for optimistiske...
Så hvis pasienten ikke akkurat MÅ på røntgen mandag 06.mai er det fint om det kan vente en dag eller to.


fredag 5. april 2019

Radiologi: STENGT RØNTGENLAB SANDNES 23.april -23. august 2019

 Røntgenlab på seksjon Sandnes skal skiftes ut og lokalene skal bygges om.

Seksjonen vil derfor være helt stengt for skjelett- og thoraxundersøkelser fom 23.04.2019 tom 23.08.2019.

Det vil ikke være mulig å få utført hverken timebestilt eller drop-in røntgen i denne perioden.

CT og MR  vil ikke bli berørt.
  
Vi beklager de ulemper dette medfører. 

Alternativer er i denne perioden:

Det oppfordres til å bruke de private aktørene i området (Aleris og Unilabs) for å avlaste Radiologisk avdeling i denne perioden.

Timbestilling og ØH:
Hovedavdelingen i Stavanger

Drop in:
Seksjon Hillevåg
Mvh
Avdeling for radiologionsdag 3. april 2019

KOLS: tilbud omInformasjon til fastleger om nytt tilbud til pasienter med Kols ved Stavanger universitetssykehus.


Fra høsten 2019 starter sykehuset opp et todelt tilbud til KOLS-pasienter. Det består av 

1) et to-dagers opplæringstilbud (der pasienter rekrutteres til del 2)
2) et spesialisert poliklinisk rehabiliteringstilbud som går over flere dager, fordelt over flere uker.


Pasienter henvises direkte til Lærings- og mestringssenteret, og rekruttering til rehabiliteringstilbudet blir gjort i løpet av kursdagene på LMS.

Undervisere vil være fagpersoner knyttet til lungeavdelingen og terapiavdelingen. 

Medisinsk faglig ansvarlig for kurset er lungelege ved Lungeavdelingen og kurset arrangeres av Lærings- og mestringssenteret. 

Kurset er gruppebasert og varer fra kl 09.00-14.30. 

Mer informasjon om kurset og opplæringstilbud finnes på nettsiden sus.no/lms

mandag 1. april 2019

Gratis kurstimer - Perinatalkomiteen sitt Vårseminar

  


Vårseminar 2019

Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer også i år helsepersonell som arbeidar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Vårseminar 23. mai om aktuelle utfordringar innan feltet.

Seminaret er søkt godkjent med 7 tellande kurstimar for spesialiteten allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesjukdommar.


onsdag 27. mars 2019

Informasjonsmøte CFS/ME for arbeidsgivere, NAV og fastleger


Informasjonsmøte om CFS/ME
for arbeidsgivere, NAV og fastleger

Dato:     onsdag 24.04.2019
Tid:        kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted:     Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering v/Lassa,
              Rektor Berntsensgt. 12
              4022          Stavanger

  Konferanserom 1. etg.

Det tverrfaglige teamet på CFS/ME poliklinikken presenterer utfordringer og tiltak som kan foreligge pr. dags dato.

Påmelding:  
Epost til afmr@sus.no, merkes med att.: Seksjonsleder Rehabilitering

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Seksjon for rehabilitering, CFS/ME-poliklinikk
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassamandag 25. mars 2019

MR implantater og sjekklisten - viktig påminnelse


Vi repeterer en god nyhet:
Man kan jo nå likevel undersøke pasienter med noen implantater som før alltid var kontraindisert på MR.

Det forutsetter:
1) At implantatene er såkalt "MR conditional"
2) At henvisningen sendes sykehus.
3) At man har riktig navn og nummer på implantatet.

Men:
Radiologisk avdeling opplever stadig vekk at det mangler opplysninger om pacemakere, ICD og andre implantater i MR sjekklisten. 

Våre gode kolleger på sykehuset forstår at det kan glemmes og går derfor alltid igjennom en sjekkliste muntlig med pasienten før MR tas men det er ingen god garanti for å oppdage at de likevel har et implantat. Pasientene forstår ikke alltid viktigheten av å svare riktig på disse spørsmålene, og noen pasienter er heller ikke helt orientert. 

Da kan det gå skikkelig galt: 
Et eksempel: Et ICD-implantat som det ikke er opplyst om kan slutte å virke i MR maskinen. Dersom dette ikke oppdages har pasienten ingen beskyttelse i tilfelle det oppstår ventrikkelflimmer. 

En annen konsekvens av MR på pasienter med disse implantatene er at det kan oppstå forbrenninger i hjertemuskelen med ruptur av hjertemuskelen og plutselig død.

Viktige implantater i denne forbindelsen er: 
 • pacemakere
 • defibrillatorer
 • insulinpumper
 • nevrostimulatorer
 • cochleaimplantater

(De trenger ikke nøyaktig navn og nummer på stenter, proteser, clips og annet metall, kun opplysning om at pasienten har det i sjekklisten.)

HUSK!
Dersom en ønsker å henvise en pasient med et implantat som kan være MR conditional til MR husk følgende:
 • krav til god indikasjon som har terapeutisk konsekvens må være oppfylte
 • de trenger nøyaktig navn og nummer på implantatet sammen med opplysninger om når og hvor det ble implantert. Der det er vanskelig å få tak i nøyaktig informasjon, må fastlege og SUS samarbeide. Hvis du vet årstall eller sykehus/avdeling hjelper det.
TIPS : pasienter som får et implantat får et implantatkort. Be dem ta det med på kontoret så du får tatt et bilde av det eller registrert aktuell info så du har det klart ved behov - pasienter kan jo nå ellers sende bilder av implantatkortet til deg via Helsenorge.no - så har du det i EPJ til senere bruk. Når SUS en gang får mulighet til å ta imot vedlegg kan det da videresendes.

Henvisningen må sendes til sykehus og ikke til radiologisk institutt. 


Radiologisk avdeling vil da i samarbeid med for eksempel kardiologisk, nevrokirurgisk og ØNH avdelingene vurdere om MR bør og kan tas. En pasient med ICD fikk ødelagt batteriet i en MR maskin i Rogaland i februar. Denne pasienten kunne sannsynligvis ha fått en trygg MR på sykehus med endrede innstillinger på ICD før og etter MR, kontroll av motstand i ledninger og overvåkning av kardiolog.For dem som ønsker å lese mer om temaet, kan denne oversikten fra Helsedirektoratet anbefales

Ta gjerne kontakt med kathinka.dehli.kurz@sus.no 

for diskusjon, men spørsmål om enkeltimplantater og MR kompatibilitet i hvert enkelt tilfelle ønskes sendt i henvisning, da dette krever en multidisiplinær helheltsvurdering.

Takk for samarbeidet !

Kathinka Dehli Kurs
Seksjonsoverlege MR
Radiologisk avdeling


Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulentsøndag 24. mars 2019

Nytt tilbud Lassa: Intensivt språktilbud på AFMR Lassa (CIST)Helse Vest har startet opp med intensiv senfase språktrening ved Stavanger universitetssykehus (og Haukeland universitetssykehus). 

I Helse Stavanger HF foregår treningen på AFMR Lassa.  

Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket. 

Tilbudet er aktuelt for voksne rammet av afasi etter ervervet skade på hjernen. 

Deltakelse er aktuelt 3-6 mnd etter skade, ingen øvre grense. Treningen foregår på dagtid over 3 uker.

Vennligst se link for ytterligere informasjon om innhold og deltakelse:

tirsdag 19. mars 2019

Møteplassen Nytt og nyttig på SUS


Møteplassen Nytt og nyttig på SUSTid: tirsdag 26.03.2019 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS

Påmelding: Klikk her

Som vanlig blir det korte, aktuelle temaforedrag på 10 minutter med 5 minutter til spørsmål om kommentarer.
Det gis 6 tellende timer for to påfølgende Nytt og nyttig møter.

Tidspunkt
Tema
Foreleser/ansvarlig PK
18.00
Nytt om barselomsorgen

Erik Andreas Torkildsen, avdelingssjef

18.15
Pakkeforløp rus og psykiatri – hva nytt?
Lars R Øhlckers
18.30
TSB (hva er det?)                                            Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - Henvisning til rusbehandling – pakkeforløp
Torgeir Gilje Lid
18.45
Pakkeforløp – sett fra allmennpraksis
Ivar Halvorsen
19.00
Kaffepause

19.15
Hepatitt N og C – nye behandlingsmetoder
Anne Kristine Hetta
19.30
Nytt om virtuelle helsetjenester
Sara Maria Mathisen, seksjonsoverlege nevro
19.45
Kan fastlegene henvise til ernæringsfysiolog?
Oddveig Fossdal Drøpping
Seksjonsleder Seksjon for klinisk ernæring
20.00
Hud biopsier/bilder – hva ønsker SUS?
Sonali Hansen
20.15
Pakkeforløp gynekologisk kreft
Ernst A Rettedal
20.30
Slutt
fredag 15. mars 2019

Oppdatert avtalespesialistinfo: Øyelegepraksis bytter navn


Øyelege Richard von Volkmann overtok Kjell Magne Haugland sin øyelegepraksis i desember 2015. I januar 2019 ble navnet endret fra Sandnes Øyelegesenter til Volkmann Øyelege & Laserklinikk.

Litt praktisk i den forbindelse:
 • Dette vil si at du kanskje må inn i adresselistene dine og gjøre noen oppdateringer.
 • Praksisen tar imot øhjelp: Man kan ved behov ringe 51 58 17 16.
 • pasienter med rullator eller rullestol lett kan komme til. 

 Noen tjenester som utføres ved øyepraksisen

        Behandling og oppfølging av barns brytningsfeil, samsynsproblemer og strabisme.
        OCT av papille, makula og cornea.
        Fundusfotografering.
        Synsfelt, som ledd i screening for glaukom, synsfeltutfall ved hjerneslag og for fornyelse av alle førerkortklasser.
        Cornea topografi og pachymetri.
        Laserbehandling av etterstær, åpen- og trangvinkelglaukom, hornhinneerosjoner og brytningsfeil.
        Behandling og oppfølging av tørre øyner med blant annet punktplugger.
        Småkirurgi på øyelokk, ved behandling av f.eks hordeolum og chalazion.

Og her er de hyggelige menneskene som jobber i praksisen:


søndag 24. februar 2019

Hold av tiden: Nytt og nyttig møte 1 – 2019


Den 26. mars kl. 18 - 20.30 blir det nytt Nytt og nyttig møte i Aulaen på SUS.

Som vanlig blir det korte, poengterte innlegg om nye prosedyrer og behandlinger på SUS som det er viktig for oss å kjenne til.

Denne gangen blir det tema som brystsmerter, pakkeforløp rus og psykiatri, Parkinsons
, virtuelle helsetjenester, barselomsorg, hepatitt, TPI og hud-bilder.

Som vanlig er det tellende timer for disse møtene når du har to i samme år.

Sett av tiden! Dette vil du ikke gå glipp av.


Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker, ph.d.
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF
www.sus.no

mandag 4. februar 2019

Pasient: Mal for legeerklæring til bruk for dokumentasjon av tilretteleggingsbehov

Mal for legeerklæring - kopier og legg inn i journalprogrammet.


 • Brukes når det er behov for å dokumentere tilretteleggingsbehov - at man ikke kan bruke rimeligste offentlige reisemåte men må ha drosje av medisinske årsaker
 • Spesielt aktuelt ved sammensatte reiser når det f.eks skal bestilles fly og drosje
 • Erklæringen åpner for varig eller periodisk behov for tilrettelegging slik at du slipper å skrive en erklæring per tur
 • Husk å slette punktene som ikke skal være med i erklæringen.
 • Pasienten sender selv inn legeerklæringen til Pasientreiser
 • Bestilling av reise skjer som før


I enkelte tilfeller, når pasienter skal reise til og fra behandling, har Pasientreiser behov for dokumentasjon på pasientens tilretteleggingsbehov, i form av legeerklæring. Dette gjelder spesielt ved sammensatte reiser, hvor det skal bestilles f.eks. fly og drosje.

Til tider har Pasientreiser mottatt legeerklæringer som inneholder mye informasjon om pasientens helse, men lite om de konkrete tilretteleggingsbehovene på reisen. Dette har ført til ekstra arbeid for både pasienter og leger ved at ny informasjon må innhentes. 

Det har også vært et ønske om en standardisert legeerklæring som åpner for bruk ved varige eller periodisk tilretteleggingsbehov.

På bakgrunn av dette har Pasientreiser, i samarbeid med PKO og HTV i Den norske legeforening/Stavanger kommune, utviklet en standardisert legeerklæring som kan legges inn i legekontorets journalsystem.

Erklæringen åpner for varig og periodisk behov for tilrettelegging, og har med de punktene Pasientreiser trenger for å kunne bestille sammensatte reiser.

Punktene som ikke skal være med i erklæringen må slettes, før den skrives ut til pasienten.

Legeerklæring med håndskrift vil regnes som ugyldig.

Skjema og bruken av skjema evalueres årsskifte, 2019-2020, er det satt gyldighet 2019 i dokumentet. 

Dersom pasienter har fått varig erklæring vil den likevel være gyldig etter årsskifte.

Pasientreiser Helse Stavanger HF i samarbeid med PKO og HVT i Den norske legeforening/Stavanger kommune, ber om at vedlagte legeerklæring benyttes ved behov for tilrettelegging ved sammensatt reise.

Drosjerekvisisjon for reise til og fra behandling, rekvireres i Nissy, som tidligere.

Link til malen (kopier teksten og lim inn i en mal i journalprogrammet ditt så har du det når du trenger det). 

fredag 1. februar 2019

Ernæring: Ny ernæringspoliklinikk på SUS fra 1.februar 2019
Målgruppe: 
Barn og voksne med en avklart somatisk tilstand med ernæringsmessige utfordringer:

Vektendring eller toleranseproblematikk ved sondeernæring

Kreftsykdom (svelgvansker, malabsorpsjon, vekttap og underernæring klassifisert ved:

Ufrivillig vekttap 
> 10 % siste 3-6 måneder eller 
> 5 % siste 2 måneder

KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)

KMI < 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder

Moderat/alvorlig irritabel tarmsyndrom (IBS) som gir psykososiale konsekvenser. NB: andre sykdommer må være utelukket

Nevrologiske sykdommer med ernæringsutfordringer

Pasienter med medfødt- eller tidlig ervervet nevrologiske tilstander, utviklingshemming og komplekse tilstander som medfører alvorlig funksjonsnedsettelse og ernæringsvansker

Barn med ernæringsproblem med negativ påvirkning av vektutvikling

Alvorlig svangerskapskvalme med utilstrekkelig vektøkning i svangerskapet


Tilbudet vil ikke gjelde for pasienter med generell overvekt/ fedmeproblematikk og spiseforstyrrelser.


Henvisningen bør inneholde: (kopier og lag deg en mal i EPJ)

 • Diagnose og henvisningsårsak
 • Relevant sykehistorie
 • Informasjon om evt. høyde- og vektutvikling
 • Eventuelle utprøvde tiltak

En konsultasjon kan innebære:

 • Kartlegging av kosthold
 • Vurdering av ernæringsstatus
 • Veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling eks. spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring


Tjenesteadresse NHN adresseregister:
Ernæringsfysiologi, Stavanger universitetssjukehus, Våland, (id: 90127)

tirsdag 29. januar 2019

Røntgen: Drop in tilbudet Sandnes og Hillevåg - oversikt over tilbudet.


Drop in tilbudet i Sandnes og Hillevåg er litt forskjellig pga geografi og utstyr på avdelingene.

Per januar 2019 er tilbudet som følger under.


Sandnes
Hillevåg
Adresse:
Asheimveien 2,
4318 Sandnes
Torgveien 25 B,
4016 Stavanger
Åpningstider:   
 Mandag tom fredag :
kl 12.00 – 14:30
Mandag tom fredag:  
kl. 08.00 – 11.00,
kl.12.00 – 14.30
Undersøkelser:


Rtg thorax- og skjelett
Ja - med unntak av:
- Utredning fot
- Hofte ved spørsmål om fraktur
Ja

Skoliose utredning/ktr
Nei
Nei
Ansiktskjelett, nese, bihule, kjeve (2)
Nei (utgått)
Nei (utgått)
Øhjelp:
Ja (3)
Nei
Tidkrevende undersøkelser
(>2 undersøkelser):
Nei (Må ha timeavtale)


Svært immobile pasienter (elektrisk rullestol, båre) som ikke er i stand til å forflytte seg fra stol til benk.
Nei
Nei
Ansiktsskjelett, nese, bihuler/kjeve (utgåtte røntgen undersøkelser.)
Nei
Nei
Utredning scoliose
Nei
Nei
Drop in ultralyd, MR eller CT
Nei
Nei

1)Tidkrevende utredninger (mer enn to ulike undersøkelser) settes helst opp til timeavtale (mandag tom fredag 07:45-11:30) for å unngår lang ventetid på drop-in
2)Ansiktsskjelett, nese, bihuler/kjeve er utgåtte røntgen undersøkelser.
3)ØH-undersøkelser med spørsmål om fraktur blir utført og vurdert av radiolog umiddelbart. Pasienten sendes til skadepoliklinikken SUS ved behov