fredag 6. desember 2019

Rutiner: Jerninfusjon ved SUSNår er det aktuelt:
Intravenøs jerninfusjon er en aktuell behandling til pasienter med jernmangel og jernmangelanemi. 

Intravenøs jerninfusjon gis ved:

 • Anemi (Hb < referanseområdet) og ferritin < 30
 • Symptomer (fatigue, svimmelhet ol) og ferritin < 30,
 • Ferritin < 30 og samtidig akuttfase reaksjon
 • Asymptomatisk ferritinemi < nedre referanseområde (kvinner < 9, menn < 17).
Serum-jern kan ikke brukes til å vurdere jernstatus. 


Før du henviser:
Før pasientene henvises til denne behandlingen ved SUS er det ønskelig at minst ett peroralt jernpreparat er forsøkt. 
Anbefalt dosering er 100 mg hver 2. dag, denne dosen gir optimalt opptak og minimerer bivirkninger. 

Pasienter som ikke responderer eller opplever bivirkninger av p.o. jern kan henvises til infusjon. 

Intramuskulær injeksjon med Cosmofer anbefales ikke ettersom behandlingen er smertefull, gir misfarging i hud og må gis som flere påfølgende injeksjoner.

Det er ønskelig at fastlege gjør en grundig vurdering av årsaken til jernmangel, følgende anbefales: 
 • Gyn og kostholdsanamnese også med tanke på malabsorbsjonstilstander
 • Hemofec samt cøliaki-serologi
 • Calprotectin ved diare
 • Informasjon i henvisningen om Hb, ferritin, MCV samt CRP
Henvisningene sendes til pasientens moderavdeling:
 • Angiodysplasi, IBD, cøliaki, gastritt: Gastromedisinsk avdeling
 • Blødende tumor GI-traktus: Gastrokirurgisk avdeling eller ABK
 • Gastric bypass: SOP (Sykelig Overvekt Poliklinikken)
 • Gyn problematikk (menorragi): Gynekologisk avdeling
 • Øvrige problemstillinger: Revmatologi (Pasientene tas imot ved medisinsk dagpost 5H)

Mvh
Lars Norman Karlsen, Seksjonsoverlege Medisinsk Gastro
Katrine Brække Norheim, Seksjonsoverlege Medisinsk Dagpost 5H
Eirik Viste, Praksiskonsulent

onsdag 20. november 2019

ALIS stilling ledig på Mottaksklinikken fra 1.mars 2020Skal du bli spesialist i allmennmedisin? Kunne du tenke deg sykehusåret i indremedisinske fag? 

Vi har mulighet til å tilby side-utdanning i Mottaksklinikken fra 1.03.20

Mottaksklinikken består av Medisinsk avdeling, kardiologisk avdeling og MOBA (= akuttmottak, observasjonspost og diagnostisk post). 

Vi har 54 LIS som jobber hos oss i forskjellige grad av spesialisering. 

Siden vi satser på godt samarbeid med primærhelsetjenesten, ønsker vi å få allmennleger med på laget for å optimalisere behandling for pasientene.

Spørsmål? Eller ønsker du å vite mer? 
Ta kontakt med :
Eva Staal
Avdelingsoverlege LIS i Mottaksklinikken 
Mob: 41666275
Mail: eva.marianne.staal@sus.no

torsdag 14. november 2019

Ultralyd halskar - en liten presisering angående henvisning

Foto: Colourbox


Henvisninger til ultralyd halskar skal noen ganger til nevrologisk avd og andre ganger til radiologisk avdeling:

Stenose / disseksjon halskar:
Henvises til Nevrologisk avdeling 

Aneurisme halskar:
Henvises pasienten til Radiologisk avdeling.

fredag 18. oktober 2019

ADHD: når barnet fyller 18 - og medikasjonen ikke er på den forhåndsgodkjent refusjonslisten for voksne


Enkelte ADHD medisiner som brukes til barn er ikke forhåndsgodkjent på blå resept for voksne. 

Det må oppgis en voksenpsykiater på resepten etter 18 års alder. 

Det har vært reist spørsmål om barnet må henvises til voksenpsykiatrisk poliklinikk når det fyller 18 år, dersom formålet kun er å få forskrivningen på blå resept. 

PKO har tatt saken opp med Psykiatrisk divisjon. De ulike DPS’ene har ulike måter å løse dette på. 

PKO anbefaler derfor at man henviser disse pasientene til aktuelle DPS og får svar om videre håndtering derfra. BUP bør informere pasientene om dette, slik at pasienten kan oppsøke fastlegen sin. 

Fastlegene kan også vurdere om det om det er mulig å kun bytte med synonympreparat da noen av disse er forhåndsgodkjent for voksne.

tirsdag 8. oktober 2019

Møteplassen Nytt og nyttig på SUSTid: tirsdag 22.10.2019 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS

Påmelding: Klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål.

Tellende poeng:
Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.


Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Nytt om nytt sykehus - prosesser
Kari Jøssang
18.15
Prosjektet Trepartsamarbeid video
Anna Rødstøl
18.45
Artritt poliklinikken
Katrine B Norheim
19.00
Kloke valg
Katrine B Norheim
19.15
Kaffepause

19.30
AMK brystsmerter, transport
Bård Humborstad
19.45
Akutte vurdering i Akuttmottak
Øystein  Mjelva
20.00
Barn – funksjonelle tarmplager
Dag Tveitnes
20.30
SluttInvitasjon: Schizofrenidagene 2019 - 6-8. novSchizofrenidagene 2019, som går av stabelen 6-8 november 2019, skal handle om forbindelsen mellom kropp og sinn, der stress spiller en sentral rolle.

Geir Sverre Braut er årets faglige leder.

Vi har lyst til å redusere avstanden mellom psykisk og somatisk helse i systemene våre, og har invitert en del foredragsholdere som vi håper kan interesse en del av dere som jobber i med både kropp og sinn i det daglige. 


Noen highlights;
 • Nevrolog Jon Stone fra Edinburgh skal snakke om diagnostikk og forståelse av funksjonelle lidelser (lammelser o.l.)
 • Vegard Bruun Wyller skal snakke om en biopsykososial forståelse av kronisk utmattelse, og holde miniseminar med immunolog Roald Omdal der de skal belyse ulike typer fatigue
 • Unnur Valdemarsdottir fra Reykjavik skal snakke om linken mellom traumatiske opplevelser og senere psykisk og  somatisk lidelse i et epidemiologisk livsløpsperspektiv
 • Psykolog Ane Wilhelmsen skal snakke om å leve med kronisk lidelse, og om søvn
 • Solveig Kloppen skal snakke om å være pårørende ved selvmord og kreftsjukdom
 • Simon Tulloch fra Region Hovedstaden i Danmark skal snakke om psykologisk trygghet på arbeidsplassen
 • Kay Redfield Jamison fra USA skal snakke om å leve med bipolar lidelse.
 • Allan Abbass fra Canada skal snakke om følelser rolle i psykosomatiske plager som f.eks hodepiner, vondter og muskel-skjelettplager
 • Helene Helgeland fra nasjonal kompetansenter for psykosomatikk skal snakke om funksjonelle kroppslige symptomer hos barn og unge
 • Heidi Trydal fra St Olav skal snakke om ulike former for psykologisk smertebehandling
 • Ed Bullmore fra Cambridge skal snakke om immunforsvaret sin rolle i depresjon
 • Linn Getz fra NTNU skal snakke om allostatisk stress
 • Linn Getz, Trond Diseth og flere skal snakke om hele pasienter i et delt helsevesen
 • Ingvard Wilhelmsen fra UiB skal snakke om holdninger i møte med motgang
 • Forfatter Agnes Ravatn om kreftsykdom og skrift, i samtale med Jone Schanche Olsen
 • og Thomas Seltzer fra NRK avslutter fredagen med et blikk på stress som samfunnsfenomen, sammen med SUS sin egen Geir Sverre Braut, Susanne Kaluza, Ole Jacob Madsen og Finn Skårderud.  
 • Det blir også debatter på kveldstid om fedme, NAV, skadelig samtaleterapi og mye annet!

Du finner program og påmelding på www.schizofrenidagene.no

Spørsmål om påmelding kan rettes mot Aida@psykopp.no

Med vennlig hilsen,

Lars Ravn Øhlckers
Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist
Klinikk for barn, unge og rusavhengige(PHBURA)
51515508/90881250
Helse Stavanger

fredag 4. oktober 2019

Radiologi: Kopisvar inneliggende pasient - oppdatering:

Det har siden omlegging til nytt radiologisystem i mai blitt sendt kopisvar av alle bildeundersøkelser rekvirert internt på SUS på inneliggende og polikliniske pasienter til fastlege.

Dette skal nå være ordnet.

Endringen vil få effekt for nye rekvisisjoner. 

Det vil si at det i en overgangsfase vil kunne komme kopisvar på det som allerede var rekvirert før omleggingen.

Husk på at interne rekvisisjoner på polikliniske pasienter som er gjort før omleggingen kan være rekvirert langt frem i tid slik at det nok kan forekomme at slike kopisvar sendes ut en tid fremover men det store volumet bør avta ganske raskt.

Tilbakemeldinger kan f.eks sendes som kommentar til denne meldingen. (Alle kommentarer i bloggen sendes i praksis til meg på epost.)

mvh
Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent

mandag 9. september 2019

Læring&Mestring: Nytt tilbud til pasienter med Sjøgrens.


Opplæringstilbud over to dager ved Lærings- og mestringssenteret.

Tilbudet vil inneholde undervisning om Sjørgen sykdom, om fysisk aktivitet, fatigue , mestring og det å leve med sykdommen.

Første kurs er 5. og 12. november 2019.

Henvisning sendes: Lærings- og mestringssenteretForskningsgruppen for Prostatakreft trenger å intervjue fastleger og søker frivillige


Vi arbeider nå med «Pakkeforløp Hjem» for pasienter som er behandlet for prostatakreft.  

Prosjektet er organisert som et doktorgradsprosjekt og gjennomføres i et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus.

Det er avgjørende viktig for prosjektet at Fastleger deltar slik at det kan etableres hensiktsmessige rutiner for samarbeid og oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten om denne viktige pasientgruppen.
Vi håper du kan tenke deg å bidra med dine meninger og erfaringer i et fokusgruppeintervju. 

Send oss i så fall en melding så raskt som mulig og senest innen 15.9.19 til
Ph.d. stipendiat: foteini.tsandilakalakou@uis.no  (evt. SMS til 97364634)

Med hilsen

Foteini Tsandila                                                                             Svein R. Kjosavik
Ph.d. Stipendiat                                                                             Samhandlingslege og prosjektleder
Universitetet i Stavanger                                                             Stavanger Universitetssjukehus


onsdag 4. september 2019

Deprimerte pasienter > 64 år søkes til Botox studie

Nå kan du henvise pasienter til BOTDEP studien som tar sikte på å avklare om Botox injeksjoner har effekt ut over allerede etablert behandling.

Inklusjonskriterier:

 • Alder > 64 år
 • Klinisk depresjon med MADRS > 12


For mer informasjon: Klikk her

torsdag 29. august 2019

Nytt tilbud til artrittpasienter ved SUSHelse Vest har vedtatt at det skal bygges opp en fullstendig revmatologisk avdeling ved SUS. 

Oppbyggingen starter nå og strekker seg frem til 2025.

SUS har etablert flere stillinger for revmatologer, opprettet pasientforløp for revmatoid artritt (RA), etablert samarbeid med rehabiliteringstjenesten samt planlagt kurs for RA og Primært Sjøgren`s syndrom ved Lærings- og mestringssenteret.


Planlagt opptrapping:
Fra september 2019 kan fastleger henvise pasienter med nyoppstått artrittsykdom til Seksjon for klinisk immunologi. Dette gjelder bla mistanke om RA, psoriasisartritt, spondyloartritt og udifferensiert artritt. Det bes om at henvisningen inneholder informasjon som er tilstrekkelig til å gjøre en god prioritering. Bruk gjerne beslutningsstøtte som NEL eller prioriteringsveilederen. 

Pasienter som allerede har et tilbud ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) fortsetter der.

Fra januar 2021 gis pasienter som får infusjonsbehandling ved HSR tilbud om å fortsette denne behandlingen ved SUS.

I perioden 2022-2025 vil pasienter med etablert artritt-sykdom få tilbud om videre oppfølging ved SUS

HSR vil fortsette å ta imot og behandle pasienter fra Sør-Rogaland i hele perioden og HSR fortsetter sin drift også etter 2025. Ved overskredet kapasitet ved SUS kan pasienter bli viderehenvist til HSR.MVh
Katrine Brække Norheim
Seksjonsoverlege Medisinsk Dagpost 5H

Klaus Wildhagen
Seksjonsoverlege Seksjon for klinisk immunologi

Eirik Viste
Praksiskonsulenttorsdag 11. juli 2019

Når blodprøver må tas på SUS: Åpningstider og oppmøtested

Avd for medisinsk biokjemi opplever at pasienter gjerne kommer lenge før åpningstid og har derfor bedt om at det blir sendt ut informasjon om åpningstider i Praksisnytt. 
Oppmøtested
Analyseavdeling ligger i sydbygget, 1. etasje. Bruk inngang 2. 

Poliklinikken ligger i sydbygget, U-etasjen. Bruk inngang 2.

Åpningstider poliklinisk blodprøvetakning:
Mandag-fredag: 08.45 - 14.30
Telefon
51 51 95 14fredag 28. juni 2019

2 ledige vikariat ved Avd for fys med Lassa fra august/ septAvd for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa har ledig 2 vikariater i 6 mnd med muligheter for forlengelse (slik at man kan få fullført hele sitt sykehusår).

Startdato medio august/sept.

Arbeidsoppgaver blir innen fysikalsk medisin/muskel-skjelett og rehabilitering.

De har på jevnlig basis hatt fastleger som har avviklet sitt sykehusår ved AFMR, og har fått gode tilbakemeldinger på tjenesten der.

Hvis du ønsker å snakke med en fastlegekollega Frode Øen som jobber der nå kan du ringe ham på mob.: 906 27 241

Han deler gjerne sine erfaringer.

De som er interessert kan henvende seg til:

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege
Avd. for rehabilitering
51512473 / 93408817
Helse Stavanger HF


Epost: my.torkildsen@sus.no

torsdag 23. mai 2019

Avtalespesialister: Harald Hart sin praksis er overtatt av Kristian Leitao

Harald Hart  har gått av med pensjon og Gastro Nova er lagt ned. Kristian Leitao har overtatt avtalen og startet ny klinikk på Hinna. Vi har bedt Kristian lage en kort presentasjon:

Jeg har overtatt Harald Harts hjemmel i fordøyelsessykdommer og åpnet "Skopiklinikken" i Hinna Helsehus i slutten av mai 2019. Harald Hart har pensjonert seg fra 1. april og Gastro Nova er lagt ned. Det har altså vært noen ukers pause mellom avslutning av Gastro Nova og oppstart av Skopiklinikken

Praksisen etableres i flotte, men midlertidige lokaler. Alt medisinsk-teknisk utstyr er nytt og moderne, og vi har byttet elektronisk journalsystem. Fra januar 2020 planlegges flytting til spesialtegnede lokaler i samme bygg. 

Undertegnede er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Jeg har vært ansatt ved gastroenterologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus siden 2004. Spesielle interesser har vært inflammatoriske tarmsykdommer og organiseringen av IBD-teamet på poliklinikken. I tillegg har endoskopi vært et interessefelt. Siste året har jeg jobbet deltid for Organisasjonsutviklingsteamet, blant annet med planlegging av nytt sykehus. Ellers har jeg deltatt i et bredt spekter av kvalitetsarbeid i Mottaksklinikken. 

Skopiklinikken ønsker å etablere et godt samarbeid med fastlegene i regionen og Stavanger Universitetssykehus. Vi ønsker primært å jobbe med endoskopiske undersøkelser. 

Vi skal nå være søkbare i Norsk Helsenett og imøteser elektroniske henvisninger. Ta gjerne kontakt på telefon eller epost, og velkommen innom på besøk.

Kristian Leitao
Spesialist i fordøyelsessykdommer
Skopiklinikken
Telefon 5173 2019

torsdag 9. mai 2019

Radiologisk avd bytter datasystem: Drop-in åpningstiden reduseres fra i dag og ut neste uke.

I forbindelse med bytte av datasystem på Radiologisk avdeling må Drop-in tilbudet reduseres noe fra i dag og ut neste uke pga kapasitetsproblemer.

Drop in stenger 13.30 disse dagene.


onsdag 8. mai 2019

Nytt tilbud: Nå kan fastleger henvise til ernæringspoliklinikken


SUS utvider det polikliniske tilbudet for pasienter med sykdomsrelaterte ernæringsutfordringer. Nå kan både fastleger og leger på sykehuset henvise til ernæringspoliklinikken.

Ernæringspoliklinikken ved SUS åpnet for pasienter i februar og er en del av seksjon for klinisk ernæring. Ernæringspoliklinikken vil i betydelig grad øke kapasiteten innen poliklinisk ernæringsbehandling, både ved underernæring og ved komplekse ernæringsutfordringer. Det har vært spesielt lang ventetid på poliklinikk for barn.

Det er viktig at kliniske ernæringsfysiologer integreres i pasientforløpene til pasientgrupper med sykdomsrelaterte ernæringsutfordringer. For mange sykdomsgrupper er ernæringen en viktig del av den medisinsk behandlingen, noen ganger den eneste behandlingen, og det kan være avgjørende for utfallet av behandlingsforløpet.

​En konsultasjon ved ernæringspoliklinikken kan innebære kartlegging av kosthold, vurdering av ernæringsstatus og veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling som spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring.mandag 6. mai 2019

Påminnelse: Papirhenvisning må sendes med pasienten for øhjelp og drop-in røntgen


Husk å sende med en papirkopi av elektroniske henvisninger når pasienten sendes til sykehuset for øhjelp eller drop-in røntgen på direkten. 

Spesielt når pasienten sendes sendes inn med ambulanse fra legekontor og sykehjem kan de oppleve at pasienten kommer inn før den elektroniske henvisningen er mottatt. 

Dette medfører ofte mye plunder og heft og unødvendig venting.

Vi håper selvfølgelig at denne type problem blir minimale med nytt RIS/PACS som installeres i disse dager.

Vennlig hilsen
Frode Johannessen
Avdelingsoverlege, 
Avdeling for radiologi


Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent
Fastlege Hinnatrekanten legesenter

fredag 26. april 2019

Radiologi: Radiologisk avdeling bytter datasystem.

Helse Stavanger bytter radiologisystem

Denne jobben starter torsdag 2.mai og vil påvirke driften i 2 uker.

I den forbindelse må avdelingen gjøre noen tilpasninger i driften som skisseres under.Ingen Drop- in funksjon torsdag 2.mai og fredag 3.mai:
Satelittene: (Hillevåg, Sandnes, Eigersund, BDS) holder stengt disse to dagene.
I praksis kan altså ingen ta Drop in røntgen disse dagene.


Kun papirhenvisninger helgen 3-5.mai:
Carestream (det gamle systemet) tas ned ca kl 16.00  3.mai.
Da vil de kun kunne motta papirhenvisninger frem til Sectra er oppe en gang på søndagen. 
Dette vil da altså være mest aktuelt for legevaktene.

Elektive henvisninger:
Henvisninger for elektive undersøkelser kan sendes som vanlig i hele perioden (men altså kun på papir helgen 3.-5.mai) Radiologisk avdeling sørger for å fordele disse til tidspunkter og avdelinger iht hvor de er i implementeringen.

Redusert drift i 2 uker fra 3.mai
Innføringen av nytt system vil medføre en stor omlegging av arbeidsflyten.
Avdelingen planlegger derfor redusert drift to første ukene etter overgangen. 
For at dette ikke skal medføre økende ventelister jobber avdelingen ekstra for å redusere ventelistene i forkant.

Alle planer kan vise seg å være litt for optimistiske...
Så hvis pasienten ikke akkurat MÅ på røntgen mandag 06.mai er det fint om det kan vente en dag eller to.


fredag 5. april 2019

Radiologi: STENGT RØNTGENLAB SANDNES 23.april -23. august 2019

 Røntgenlab på seksjon Sandnes skal skiftes ut og lokalene skal bygges om.

Seksjonen vil derfor være helt stengt for skjelett- og thoraxundersøkelser fom 23.04.2019 tom 23.08.2019.

Det vil ikke være mulig å få utført hverken timebestilt eller drop-in røntgen i denne perioden.

CT og MR  vil ikke bli berørt.
  
Vi beklager de ulemper dette medfører. 

Alternativer er i denne perioden:

Det oppfordres til å bruke de private aktørene i området (Aleris og Unilabs) for å avlaste Radiologisk avdeling i denne perioden.

Timbestilling og ØH:
Hovedavdelingen i Stavanger

Drop in:
Seksjon Hillevåg
Mvh
Avdeling for radiologimandag 1. april 2019

Gratis kurstimer - Perinatalkomiteen sitt Vårseminar

  


Vårseminar 2019

Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer også i år helsepersonell som arbeidar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Vårseminar 23. mai om aktuelle utfordringar innan feltet.

Seminaret er søkt godkjent med 7 tellande kurstimar for spesialiteten allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesjukdommar.


onsdag 27. mars 2019

Informasjonsmøte CFS/ME for arbeidsgivere, NAV og fastleger


Informasjonsmøte om CFS/ME
for arbeidsgivere, NAV og fastleger

Dato:     onsdag 24.04.2019
Tid:        kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted:     Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering v/Lassa,
              Rektor Berntsensgt. 12
              4022          Stavanger

  Konferanserom 1. etg.

Det tverrfaglige teamet på CFS/ME poliklinikken presenterer utfordringer og tiltak som kan foreligge pr. dags dato.

Påmelding:  
Epost til afmr@sus.no, merkes med att.: Seksjonsleder Rehabilitering

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Seksjon for rehabilitering, CFS/ME-poliklinikk
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassamandag 25. mars 2019

MR implantater og sjekklisten - viktig påminnelse


Vi repeterer en god nyhet:
Man kan jo nå likevel undersøke pasienter med noen implantater som før alltid var kontraindisert på MR.

Det forutsetter:
1) At implantatene er såkalt "MR conditional"
2) At henvisningen sendes sykehus.
3) At man har riktig navn og nummer på implantatet.

Men:
Radiologisk avdeling opplever stadig vekk at det mangler opplysninger om pacemakere, ICD og andre implantater i MR sjekklisten. 

Våre gode kolleger på sykehuset forstår at det kan glemmes og går derfor alltid igjennom en sjekkliste muntlig med pasienten før MR tas men det er ingen god garanti for å oppdage at de likevel har et implantat. Pasientene forstår ikke alltid viktigheten av å svare riktig på disse spørsmålene, og noen pasienter er heller ikke helt orientert. 

Da kan det gå skikkelig galt: 
Et eksempel: Et ICD-implantat som det ikke er opplyst om kan slutte å virke i MR maskinen. Dersom dette ikke oppdages har pasienten ingen beskyttelse i tilfelle det oppstår ventrikkelflimmer. 

En annen konsekvens av MR på pasienter med disse implantatene er at det kan oppstå forbrenninger i hjertemuskelen med ruptur av hjertemuskelen og plutselig død.

Viktige implantater i denne forbindelsen er: 
 • pacemakere
 • defibrillatorer
 • insulinpumper
 • nevrostimulatorer
 • cochleaimplantater

(De trenger ikke nøyaktig navn og nummer på stenter, proteser, clips og annet metall, kun opplysning om at pasienten har det i sjekklisten.)

HUSK!
Dersom en ønsker å henvise en pasient med et implantat som kan være MR conditional til MR husk følgende:
 • krav til god indikasjon som har terapeutisk konsekvens må være oppfylte
 • de trenger nøyaktig navn og nummer på implantatet sammen med opplysninger om når og hvor det ble implantert. Der det er vanskelig å få tak i nøyaktig informasjon, må fastlege og SUS samarbeide. Hvis du vet årstall eller sykehus/avdeling hjelper det.
TIPS : pasienter som får et implantat får et implantatkort. Be dem ta det med på kontoret så du får tatt et bilde av det eller registrert aktuell info så du har det klart ved behov - pasienter kan jo nå ellers sende bilder av implantatkortet til deg via Helsenorge.no - så har du det i EPJ til senere bruk. Når SUS en gang får mulighet til å ta imot vedlegg kan det da videresendes.

Henvisningen må sendes til sykehus og ikke til radiologisk institutt. 


Radiologisk avdeling vil da i samarbeid med for eksempel kardiologisk, nevrokirurgisk og ØNH avdelingene vurdere om MR bør og kan tas. En pasient med ICD fikk ødelagt batteriet i en MR maskin i Rogaland i februar. Denne pasienten kunne sannsynligvis ha fått en trygg MR på sykehus med endrede innstillinger på ICD før og etter MR, kontroll av motstand i ledninger og overvåkning av kardiolog.For dem som ønsker å lese mer om temaet, kan denne oversikten fra Helsedirektoratet anbefales

Ta gjerne kontakt med kathinka.dehli.kurz@sus.no 

for diskusjon, men spørsmål om enkeltimplantater og MR kompatibilitet i hvert enkelt tilfelle ønskes sendt i henvisning, da dette krever en multidisiplinær helheltsvurdering.

Takk for samarbeidet !

Kathinka Dehli Kurs
Seksjonsoverlege MR
Radiologisk avdeling


Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulentsøndag 24. mars 2019

Nytt tilbud Lassa: Intensivt språktilbud på AFMR Lassa (CIST)Helse Vest har startet opp med intensiv senfase språktrening ved Stavanger universitetssykehus (og Haukeland universitetssykehus). 

I Helse Stavanger HF foregår treningen på AFMR Lassa.  

Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket. 

Tilbudet er aktuelt for voksne rammet av afasi etter ervervet skade på hjernen. 

Deltakelse er aktuelt 3-6 mnd etter skade, ingen øvre grense. Treningen foregår på dagtid over 3 uker.

Vennligst se link for ytterligere informasjon om innhold og deltakelse:

tirsdag 19. mars 2019

Møteplassen Nytt og nyttig på SUS


Møteplassen Nytt og nyttig på SUSTid: tirsdag 26.03.2019 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS

Påmelding: Klikk her

Som vanlig blir det korte, aktuelle temaforedrag på 10 minutter med 5 minutter til spørsmål om kommentarer.
Det gis 6 tellende timer for to påfølgende Nytt og nyttig møter.

Tidspunkt
Tema
Foreleser/ansvarlig PK
18.00
Nytt om barselomsorgen

Erik Andreas Torkildsen, avdelingssjef

18.15
Pakkeforløp rus og psykiatri – hva nytt?
Lars R Øhlckers
18.30
TSB (hva er det?)                                            Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - Henvisning til rusbehandling – pakkeforløp
Torgeir Gilje Lid
18.45
Pakkeforløp – sett fra allmennpraksis
Ivar Halvorsen
19.00
Kaffepause

19.15
Hepatitt N og C – nye behandlingsmetoder
Anne Kristine Hetta
19.30
Nytt om virtuelle helsetjenester
Sara Maria Mathisen, seksjonsoverlege nevro
19.45
Kan fastlegene henvise til ernæringsfysiolog?
Oddveig Fossdal Drøpping
Seksjonsleder Seksjon for klinisk ernæring
20.00
Hud biopsier/bilder – hva ønsker SUS?
Sonali Hansen
20.15
Pakkeforløp gynekologisk kreft
Ernst A Rettedal
20.30
Slutt