mandag 9. september 2019

Forskningsgruppen for Prostatakreft trenger å intervjue fastleger og søker frivillige


Vi arbeider nå med «Pakkeforløp Hjem» for pasienter som er behandlet for prostatakreft.  

Prosjektet er organisert som et doktorgradsprosjekt og gjennomføres i et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus.

Det er avgjørende viktig for prosjektet at Fastleger deltar slik at det kan etableres hensiktsmessige rutiner for samarbeid og oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten om denne viktige pasientgruppen.
Vi håper du kan tenke deg å bidra med dine meninger og erfaringer i et fokusgruppeintervju. 

Send oss i så fall en melding så raskt som mulig og senest innen 15.9.19 til
Ph.d. stipendiat: foteini.tsandilakalakou@uis.no  (evt. SMS til 97364634)

Med hilsen

Foteini Tsandila                                                                             Svein R. Kjosavik
Ph.d. Stipendiat                                                                             Samhandlingslege og prosjektleder
Universitetet i Stavanger                                                             Stavanger Universitetssjukehus


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.