onsdag 4. september 2019

Deprimerte pasienter > 64 år søkes til Botox studie

Nå kan du henvise pasienter til BOTDEP studien som tar sikte på å avklare om Botox injeksjoner har effekt ut over allerede etablert behandling.

Inklusjonskriterier:

  • Alder > 64 år
  • Klinisk depresjon med MADRS > 12


For mer informasjon: Klikk her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.