mandag 9. september 2019

Læring&Mestring: Nytt tilbud til pasienter med Sjøgrens.


Opplæringstilbud over to dager ved Lærings- og mestringssenteret.

Tilbudet vil inneholde undervisning om Sjørgen sykdom, om fysisk aktivitet, fatigue , mestring og det å leve med sykdommen.

Første kurs er 5. og 12. november 2019.

Henvisning sendes: Lærings- og mestringssenteret



Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.