torsdag 31. juli 2014

Oppdaterte retningslinjer for behandling av gonoré

Ved Poliklinikk for seksuelt overførbare sykdommer har vi hatt en stor oppsving i antall gonore tilfeller i distriktet, og spesielt i sommer. Mikrobiologisk avdeling har også av den grunn begynt å screene alle chlamydia prøver for gonore i tillegg. I den forbindelse ser vi manglende kunnskap om korrekt og oppdatert retningslinjer for behandling av gonore ute blant leger på sykehus og i distrikt og ser derfor behov for å publisere følgende:

Oppdaterte retningslinjer for behandling av gonoré

 Gonoré forårsakes av Neisseria gonorrhoeae, dette er en allmennfarlig smittsom sykdom som overføres seksuelt. Infeksjonen gir ingen symptomer hos 50% av alle kvinner og 10-20% av alle menn. Smitte i hals og anus er ofte uten symptomer. Menn får uretritt med betydelig utflod.  Kvinner kan få pusstilblandet, gulgrønnfarget utflod. I Rogaland generelt og ved Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner ved Stavanger Universitetssykehus har det vært en betydelig økning av antall nye gonoretilfeller i 2013. Avdelingen for mikrobiologi ved Stavanger Universitetssykehus undersøker nå alle klamydia prøver for både klamydia og gonokokker.

Gonokokkene har uttalt evne til å utvikle resistens mot antibiotika. Hos 66% av de smittede var bakteriestammene resistente mot kinoloner og penicillin i 2011. Ceftriaxon er det eneste antibiotikum som er virksomt mot over 95% av bakteriestammene. Nye retningslinjer anbefaler derfor at gonoré behandles med engangsdose av to antibiotika: 500mg Ceftriaxon intramuskulært1 og 2g Azitromax per os. Behandlingen gis under observasjon, gjerne med litt kjeks for å redusere bivirkninger. Den høye dosen Azitromax kan minske risikoen for resistensutvikling. Dersom resistensbestemmelse foreligger før behandling, kan man gi virksomt antibiotikum i henhold til svar og Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2013 fra Helsedirektoratet. Smittevernloven pålegger legen å foreta smitteoppsporing.

 Pasienter med positiv gonoré kan henvises til behandling og smitteoppsporing ved Poliklinikk for seksuelt overførbare infeskjoner (SOI), Hudavdelingen, eller behandles i primærhelsetjenesten.

 1 Ceftriakson finnes i pakninger på 5 hetteglass på 1g. Oppløs 3,5ml lidokain 10mg/ml uten adrenalin i et hetteglass. 2ml (500mg) av denne oppløsningen settes dypt intramuskulært som engangsdose.


søndag 13. juli 2014

Driftsmelding: Legemangel ved Kvinneklinikken.


Kvinneklinikken har for tiden legemangel. 

Dette medfører lengre ventetid på time ved gynekologisk poliklinikk enn forespeilet. 

Pasienter som blir berørt av dette vil få informasjonsbrev i posten. 

Pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp, med premaligne eller maligne tilstander vil som tidligere prioriteres.

Vi ber henvisende leger nøye vurdere henvisningsgrunnlaget og eventuelt vurdere bruk av privatpraktiserende gynekologer.mvh
Elisabeth Berge Nilsen
Fungerende seksjonsoverlege gynekologisk poliklinikk
Kvinneklinikken, SUS

onsdag 9. juli 2014

Røntgen bihuler utgår.


Akutt sinusitt:
Ved akutt sinusitt er det som regel ikke nødvendig med radiologisk bildediagnostikk. Unntaket er hvis en mistenker en komplikasjon som for eksempel gjennombrudd til orbita, meningitt eller trykksinusitt. Det har tidligere blitt henvist til røntgen bihuler for å stille diagnosen. Undersøkelsen er obsolet; den er ikke nøyaktig nok for dagens medisinske standard, det er fare for å overse relevant patologi og undersøkelsen kan derfor gi en falsk trygghet. Det vil derfor ikke være mulig å henvise til Røntgen bihuler lenger, verken på SUS eller på satelittene Sandnes, Egersund og Hillevåg.

Akutt sinusitt med komplikasjoner - prosedyre:
Ved mistanke om komplikasjoner til akutt sinusitt, bør pasientene henvises direkte til praktiserende ØNH – spesialister eller ØNH-avdeling, som vurderer behovet for CT eller MR bihuler. Ved mistanke om akutt sinusitt (uten tegn til komplikasjoner) bør det behandles etter gjeldende anbefalinger (NEL) helt uavhengig av røntgendiagnostikk.

Kronisk sinusitt:
Når det gjelder mistanke om kronisk sinusitt der en trenger en radiologisk utredning, kan pasienten henvises til CT bihuler.

Mvh
Radiologisk avdeling
v/ Kathinka Kurz,
Seksjonsoverlege og

ØNH-avdelingen
v/  Jörg Törpel
Avdelingsoverlege


Kortversjonen (Redaktørens) :
  • Akutt sinusitt: bilder kun aktuelt v/ mistanke om akutte komplikasjoner. Henvises ØNH øhjelp som vurderer CT/MR behov.
  • Kronisk sinusitt: CT bihuler anbefalt us når behov for bilder.
  • Røntgen bihuler ikke lenger i bruk - vi har bedre og mer nøyaktige undersøkelser.