onsdag 9. juli 2014

Røntgen bihuler utgår.


Akutt sinusitt:
Ved akutt sinusitt er det som regel ikke nødvendig med radiologisk bildediagnostikk. Unntaket er hvis en mistenker en komplikasjon som for eksempel gjennombrudd til orbita, meningitt eller trykksinusitt. Det har tidligere blitt henvist til røntgen bihuler for å stille diagnosen. Undersøkelsen er obsolet; den er ikke nøyaktig nok for dagens medisinske standard, det er fare for å overse relevant patologi og undersøkelsen kan derfor gi en falsk trygghet. Det vil derfor ikke være mulig å henvise til Røntgen bihuler lenger, verken på SUS eller på satelittene Sandnes, Egersund og Hillevåg.

Akutt sinusitt med komplikasjoner - prosedyre:
Ved mistanke om komplikasjoner til akutt sinusitt, bør pasientene henvises direkte til praktiserende ØNH – spesialister eller ØNH-avdeling, som vurderer behovet for CT eller MR bihuler. Ved mistanke om akutt sinusitt (uten tegn til komplikasjoner) bør det behandles etter gjeldende anbefalinger (NEL) helt uavhengig av røntgendiagnostikk.

Kronisk sinusitt:
Når det gjelder mistanke om kronisk sinusitt der en trenger en radiologisk utredning, kan pasienten henvises til CT bihuler.

Mvh
Radiologisk avdeling
v/ Kathinka Kurz,
Seksjonsoverlege og

ØNH-avdelingen
v/  Jörg Törpel
Avdelingsoverlege


Kortversjonen (Redaktørens) :
  • Akutt sinusitt: bilder kun aktuelt v/ mistanke om akutte komplikasjoner. Henvises ØNH øhjelp som vurderer CT/MR behov.
  • Kronisk sinusitt: CT bihuler anbefalt us når behov for bilder.
  • Røntgen bihuler ikke lenger i bruk - vi har bedre og mer nøyaktige undersøkelser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.