onsdag 10. april 2013

Kurs: Diabetesfoten – en helsefaglig utfordring


Diabetesfotteamet ved SUS inviterer helsepersonell i primærhelsetjenesten og på sykehuset til fagdag .

Målet med fagdagen er å kunne identifisere risikofoten , diskutere henvisningsrutiner og hvordan 2. og 1. linje tjenesten kan samarbeide best mulig i kampen mot unødige fotamputasjoner.Tid: 18.april 2013  Kl 0900-1500

Sted: Stavanger Universitetssjukehus, Aula, 2.etasje

Godkjenning:
Det er søkt legeforeningen for godkjenning av 6 tellende kurs timer til spesialiteten i allmennmedisin og generell indremedisin. Det er også søkt godkjenning for tellende timer til klinisk stige for sykepleiere og hjelpepleiere.

Kursavgift:
Kr. 600,- inkl. lunsj SUS ansatte betaler ingen kursavgift.

Påmelding innen 15.april:
Navn, adresse og arbeidsgivers navn sendes på e-post til:

Ingeleiv Rafdal Falkeid
fair@sus.no
Diabetesfotteam,
Endokrinologisk seksjon,
Stavanger Universitetssjukehus,
Postboks 8100, 4068 Stavanger


Med vennlig hilsen
Diabetesfotteamet

KURS: Perinatalmedisin


 Invitasjon til Vårseminar 2013 

Perinatalkomiteen Helse-Vest inviterer helsepersonell som arbeider i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen (leger, jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, hjelpepleiere og andre interesserte) til dagseminar om aktuelle utfordringer.


Sted:                     
Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus

Tid:                       
Torsdag  30. mai  2013, kl.09.00 - 15.30 (reg. fra kl 08.30)

Deltageravgift:    
Kr.500,- inkludert kaffe/frukt og lunsj.

Påmelding:           
Bindende påmelding innen 21.05.13 sendes følgende e- post adresse:


Betaling:               Faktura blir tilsendt.

Program: Trykk på les mer under.