mandag 9. september 2019

Læring&Mestring: Nytt tilbud til pasienter med Sjøgrens.


Opplæringstilbud over to dager ved Lærings- og mestringssenteret.

Tilbudet vil inneholde undervisning om Sjørgen sykdom, om fysisk aktivitet, fatigue , mestring og det å leve med sykdommen.

Første kurs er 5. og 12. november 2019.

Henvisning sendes: Lærings- og mestringssenteretForskningsgruppen for Prostatakreft trenger å intervjue fastleger og søker frivillige


Vi arbeider nå med «Pakkeforløp Hjem» for pasienter som er behandlet for prostatakreft.  

Prosjektet er organisert som et doktorgradsprosjekt og gjennomføres i et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus.

Det er avgjørende viktig for prosjektet at Fastleger deltar slik at det kan etableres hensiktsmessige rutiner for samarbeid og oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten om denne viktige pasientgruppen.
Vi håper du kan tenke deg å bidra med dine meninger og erfaringer i et fokusgruppeintervju. 

Send oss i så fall en melding så raskt som mulig og senest innen 15.9.19 til
Ph.d. stipendiat: foteini.tsandilakalakou@uis.no  (evt. SMS til 97364634)

Med hilsen

Foteini Tsandila                                                                             Svein R. Kjosavik
Ph.d. Stipendiat                                                                             Samhandlingslege og prosjektleder
Universitetet i Stavanger                                                             Stavanger Universitetssjukehus


onsdag 4. september 2019

Deprimerte pasienter > 64 år søkes til Botox studie

Nå kan du henvise pasienter til BOTDEP studien som tar sikte på å avklare om Botox injeksjoner har effekt ut over allerede etablert behandling.

Inklusjonskriterier:

  • Alder > 64 år
  • Klinisk depresjon med MADRS > 12


For mer informasjon: Klikk her