fredag 31. mai 2013

Samhandling NAV Rogaland

NAV Rogaland ønsker å kartlegge hvilke spørsmål legene har og hvordan de best mulig kan bidra for praktisk samhandling. 

For å bistå med dette er det opprettet en egen side her i Praksisnytt der dere enkelt kan sende spørsmål dere ønsker besvart. 
Et eksempel for å illustrere bruken av siden:

Spørsmål (av ikke sensitiv eller individrettet natur) legges inn i spørreskjemaet som er opprettet: 

"Før kunne de gravide legge med kopi av ultralydskjema i uke 18 mens vi nå må skrive egne attester etter uke 26 som vedlegg til søknad om svangerskapspenger. Til og med attester skrevet i uke 24 eller 25 ifm planlagte kontroller blir avvist. Kan dere forklare denne praksisen som oppleves svært rigid og utfordrende ?"

NAV Rogaland vil samle opp spørsmålene og besvare dem i en egen spalte i Sydvesten fremover. Dersom dere ønske å bli kontaktet av NAV kan dere legge inn navn og nummer i skjemaet.

Vi håper dette kan være et bidrag til en god og målrettet kommunikasjon og spesielt få frem de spørsmålstillingene dere er opptatt av og spredt svarene bredt slik at vi får til god samhandling i praksis.

Dere finner siden i den horisontale sidemenyen, se illustrasjon under.


Det vil også ligge en lenke i fokusområdet i høyre marg en periode.


mvh
Jan Robert Johannessen
PKO