tirsdag 8. august 2017

Omorganisering Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Psykiatrisk divisjon ble i januar 2017 omgjort til to klinikker; Klinikk psykisk helsevern voksne, og Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige. Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige består av fire avdelinger. Omorganiseringen har gitt nye navn og kontaktpersoner i noen av avdelingene. Se våre nettsider for mer kontaktinformasjon.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Avdelingsleder: Randi Mobæk
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/

Avdelingen består av Rus poliklinikk ung, Stavanger (tidligere PUT Stavanger), Rus poliklinikk ung, Sandnes (tidligere PUT Sandnes), OBS team, Veksthuset, Gauselskogen rehabiliteringsenhet, LAR Helse Stavanger og RPS team

Avdeling unge voksne og flyktninger (AUVF)
Avdelingsleder: Frode Jåtten
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger

Avdelingen består av Gausel poliklinikk/gruppepoliklinikk, Gausel behandlingspost, Engelsvoll, Transkulturelt senter og Jobb/skoleresept

Avdeling psykisk helsevern barn og unge, poliklinikk (PBU pol)
Avdelingsleder: Lilja Thorsteinsdottir
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa

Avdelingen består av BUP (Egersund, Bryne, Sandnes, Sola, Sentrum, Hinna, Madla), Akutt ambulant ungdomsteam (AAUT), og spesialpoliklinikken, herunder autismeteamet, sped og småbarnsteamet og nevroteamet.

Avdeling psykisk helsevern barn og unge, døgn (PBU døgn)
Avdelingsleder: Asbjørn Lindland
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/bupa

Avdelingen består av K1 (tidligere utredningsposten barn), M1 (tidligere akuttposten ungdom) og N1 (tidligere behandlingsposten ungdom)

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige
Klinikksjef: Lars Conrad Moe
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige

Forsknings- og undervisningsavdelingen
Leder: Gro C. Peck
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/fou-enheten