onsdag 23. november 2016

Telefontid kardiolog - når det ikke haster

Kardiologisk vakttelefon er populær blant oss fastleger. Den blir brukt både til øhjelps- henvendelser og mer generelle faglige spørsmål. 

Det er ønskelig å fordele henvendelsene på flere av kardiologene.

Avdeling ønsker derfor å tilby et alternativ for det som ikke haster.

Det innføres derfor et tilbud om daglig telefontid fra kl. 14.00 – 15.00 for henvendelser som ikke er akutte.

Sentralbordet vil sette deg over til rette vedkommende / avklare om dette er et mer egnet tilbud når du ringer. 

Hvordan fungerer det for deg i praksis - benytt muligheten til å gi oss en tilbakemelding !
Vi ønsker tilbakemelding på hvor godt dette tilbudet møter behovet dere har og vil gjerne ha tilbakemelding på dette. Treffer tidspunktet greit i forhold til når det er behov / praktisk å ringe? Bør tilbudet endres? 
Bruk gjerne kommentarfeltet - alle kommentarer blir fanget opp av redaktøren av Praksisnytt.

mandag 21. november 2016

Omskjæring: Tilbud til barn over 3 år - Dagkirurgisk avdeling Hillevåg

Urologisk seksjon ved SUS tilbyr rituell omskjæring av gutter. 

Inngrepet utføres i generell anestesi på dagkirurgen på Hillevåg (Kart)

Barnet må være over 3 år:
Grunnet risiko for komplikasjoner til anestesi hos de yngste barna settes aldersgrense for å få utført inngrepet til minst tre år. 

Dette er i tråd med anbefaling fra Helse Vest og er også praksis ved HUS. 

Kan inngrepet utsettes til 5-6 års alder?
Erfaringsmessig er det imidlertid enda bedre om en utsetter inngrepet enda litt lenger, til de er fem - seks år gamle, både i forhold til anestesi, kirurgisk prosedyre og ikke minst barnets opplevelse. Urologisk seksjon vil derfor be fastlegene vente med å henvise gutter for rituell omskjæring til de er minimum tre, og aller helst til de er fem - seks år gamle. 

Henvisninger på guttebarn under 3 år vil bli returnert med tilsvarende begrunnelse hvor man samtidig ber om ny henvisning TIDLIGST 3 måneder før barnet fyller 3 år.

Dette er også publisert i PKO-arkivet> Fagområder > Barn > Omskjæring

fredag 18. november 2016

Driftsmelding: Vanskelige plassforhold på SUS - kan vi finne andre løsninger for å avhjelpe situasjonen?

Alternativer til innleggelse:

Konferere - evt mulig å få til noe poliklinisk?

KAD senger en mulighet?

Gjelder til 23.nov


Pasientreiser: Endring i regelverk for reiser på trafikal grunnlag.

Ny forskrift, Pasientreiseforskriften, trådte i kraft fra 1. oktober.

Det er ingen endring på reglene for "Tilrettelagt transport av helsemessig årsak"

Nyheten gir informasjon om endringer i de reisene som pasienten kan søke dekket på "Trafikalt grunnlag".

Pasienten kan søke refusjon elektronisk:
Fra 1.oktober ble det mulig å søke refusjon av utgifter til pasientreiser elektronisk på www.helsenorge.no   

De viktigste endringene for reiser på trafikalt grunnlag:
·         Minste reiseavstand økes fra 3 til 10 kilometer med kostnader over lokal minstetakst på buss.

·         Hovedregelen er at reisen opptil 300 km. dekkes med standard kilometergodtgjørelse kr. 2,20, uavhengig av hvilket transportmiddel som er blitt brukt.

·         Reiser til Bergen: Avstanden Stavanger - Bergen er under 300 km. Fra 1.oktober organiserer pasienten reisen selv og vil som hovedregel få refundert standardsats.

·         Krav til oppmøtebekreftelse fra pasienten faller bort og vil bli hentet fra oppmøteregistrene. (Unntak finnes)

·         Pasienter som bestiller drosje selv, vil bare få dekket standardsats per kilometer
Dette gjelder selv om det foreligger dokumentasjon på behov for bruk av drosje av helsemessige årsaker.
Unntak: øyeblikkelig hjelp.

 Mer informasjon om den nye ordningen finnes på www.pasientreiser.no


mandag 7. november 2016

Ny avtalespesialist gynekologi: Tone Lunde

Tone Lunde har nå startet opp som avtalespesialist i Johan Bergh sin praksis. 

Tone har jobbet og tatt fullført sin spesialisering på Kvinneklinikken ,SUS, fra Januar 99 til desember 2009. 

Hun jobbet så en periode på Kolibri Medical som privat gynekolog og medisinsk ansvarlig frem til august 2014. 

Deretter gikk veien videre til Aleris hvor hun jobbet 100% frem til august 2016.

Tone har nå startet opp som avtalespesialist sammen med Johan Bergh på Madla. Nytt navn blir " Madlagynekologene Tone Lunde og Johan Bergh". De har flyttet inn i nye flotte lokaler i Madlamarkveien 2. Det er nylig innvilget en økning av hjemmel med 20% og det er dermed for tiden god kapasitet og kort ventetid.

Henvisninger kan sendes elektronisk til begge to. Er det noe som haster så kan pasient eller lege ringe oss på telefon 51591558 så snart henvisning er skrevet/sendt. Vi tar også imot henvisninger på fax.Vi setter oftest av et par timer til dagen til de pasientene som trenger hjelp raskt.
 
  

torsdag 3. november 2016

MR: ingen ventetid på MR av ekstremiteter i Hillevåg.

I forbindelse med streiken var det en forbigående kapasitetsreduksjon for MR på Hillevåg men det er nå igjen god kapasitet på ledd-MR(MR kne, MR ankel, MR -fot, MR albue og MR hånd). Det er ingen ventetid for disse undersøkelsene i skrivende stund.