fredag 18. november 2016

Pasientreiser: Endring i regelverk for reiser på trafikal grunnlag.

Ny forskrift, Pasientreiseforskriften, trådte i kraft fra 1. oktober.

Det er ingen endring på reglene for "Tilrettelagt transport av helsemessig årsak"

Nyheten gir informasjon om endringer i de reisene som pasienten kan søke dekket på "Trafikalt grunnlag".

Pasienten kan søke refusjon elektronisk:
Fra 1.oktober ble det mulig å søke refusjon av utgifter til pasientreiser elektronisk på www.helsenorge.no   

De viktigste endringene for reiser på trafikalt grunnlag:
·         Minste reiseavstand økes fra 3 til 10 kilometer med kostnader over lokal minstetakst på buss.

·         Hovedregelen er at reisen opptil 300 km. dekkes med standard kilometergodtgjørelse kr. 2,20, uavhengig av hvilket transportmiddel som er blitt brukt.

·         Reiser til Bergen: Avstanden Stavanger - Bergen er under 300 km. Fra 1.oktober organiserer pasienten reisen selv og vil som hovedregel få refundert standardsats.

·         Krav til oppmøtebekreftelse fra pasienten faller bort og vil bli hentet fra oppmøteregistrene. (Unntak finnes)

·         Pasienter som bestiller drosje selv, vil bare få dekket standardsats per kilometer
Dette gjelder selv om det foreligger dokumentasjon på behov for bruk av drosje av helsemessige årsaker.
Unntak: øyeblikkelig hjelp.

 Mer informasjon om den nye ordningen finnes på www.pasientreiser.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.