fredag 18. november 2016

Driftsmelding: Vanskelige plassforhold på SUS - kan vi finne andre løsninger for å avhjelpe situasjonen?

Alternativer til innleggelse:

Konferere - evt mulig å få til noe poliklinisk?

KAD senger en mulighet?

Gjelder til 23.nov


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.