tirsdag 30. oktober 2018

NYTT TILBUD: Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak


NYTT TILBUD: Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak

kl 10-21 på hverdager og kl 08-17 i helg/helligdag. 

Telefon direkte: 415 70 229


Fra og med 01.11.18 vil det være mulig å drøfte innleggelser på medisinsk avdeling med erfaren lege i akuttmottak. Legen vil være tilgjengelig mellom kl 10-21 på hverdager og kl 08-17 i helger/helligdager. 

Hensikten er å sikre gode pasientforløp og å hindre unødig venting i akuttmottak.  

Eksempelvis vil det i noen tilfeller være til det beste for pasienten å møte tidlig neste dag i akuttmottak i stedet for på kveldstid. 

Viktig:
  • Ber om at en ikke bruker denne telefonen for pasienter der man ikke er i tvil om at en akutt innleggelse er det beste tiltaket for pasienten.
  • Ber om at grenspesifikke konfereringstelefonene benyttes på samme måte som tidligere.

Forslag til pasientgrupper som kan være aktuelle å drøfte:
  • Forhøyet INR, ingen blødning.
  • Atrieflimmer, ikke klinisk påvirket.
  • Anemi, behov for transfusjon men ikke ønske om videre utredning.
  • Epigastriesmerter, ingen hematemese eller melena.
  • Problemstilling som grenser opp mot å kunne håndteres i kommunal øyeblikkelig hjelp seng.
  • Behov for rask utredning, men ikke behov for kontinuerlig tilsyn (eks vekttap, senkning, forhøyede leverparametre, uavklart feber)


Telefon direkte: 415 70 229

Man kan også ringe sentralbordet ved SUS og be om B-vakt i mottak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.