torsdag 4. oktober 2018

Nå kan du ta en ph.d. innen helseteknologi

Nå kan du ta en ph.d. innen helseteknologi
Det helsevitenskapelige fakultet ved det nyopprettede Forskningsnettverk for helse og teknologi, har fått en treårig rekrutteringsstilling innen helseteknologi. Stillingen skal styrke forskningen i koblingen mellom teknologi og helse, og overgangen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. En kortfattet prosjektbeskrivelse (max 10 sider), støttebrev fra veiledere (inkl. cv), aktuelle samarbeidspartnere samt deres rolle kan sendes til førsteamanuensis i biomedisin Hanne Røland Haglandsom leder forskningsnettverket, innen 20. oktober

Du finner også utlysningen på UiS sine intranettsider:


Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker
Ph.d. og spes. allmennmedisin
Leder for PKO SUS
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.