onsdag 25. november 2015

Nytt og nyttig møteplassen: stort fremmøte og gode tilbakemeldinger. Nytt møte blir 3/3/16

11/11 arrangerte praksiskonsulentene sitt første "Nytt og nyttig" møte i aulaen på SUS. Inspirert av PKO'erne i Bergen som har holdt slike møteserier i flere år med stor suksess. Her får du en liten rapport fra møtet og nederst finner du en lenke til publiserte slides fra møtet.

Tanken er å gi fastleger og sykehusleger et samlingssted hvor man kan utveksle erfaringer og få nyttig informasjon om hva som skjer på SUS og komme med tilbakemeldinger.
Olav Thorsen åpnet det første "Nytt og nyttig"-møtet på SUS

Alle avdelinger/seksjoner får tilbud om å holde korte innlegg om tema de tenker vil være nyttig for fastlegene.
Innleggene skal være på 10 min, hvor det er satt av 5 min til diskusjon i etterkant av hvert innlegg. 

Denne gangen ble det presentert spennende innlegg om bl.a selvmordsforebygging, ME klinikk, diagnostisk senter, medisinske aborter hos privatpraktiserende gynekologer og psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

De fremmøtte fikk også hilse på vår nytiltrådte Samhandlingslege Svein Kjosavik som gjerne tar en tur på besøk til smågruppene om han blir invitert!

Møtet er gratis og 2 møter gir 8 tellende poeng som møteserie. 

75 fastleger hadde funnet veien til aulaen denne kvelden. 
Da dette er et helt nytt konsept på SUS var vi veldig fornøyd med oppmøte. 75 fastleger hadde valgt å sette av denne kvelden sammen med oss. 

Vi har fått mye positiv tilbakemelding og noen forbedringsforslag i etterkant. 

Nå vil vi bruke erfaringene fra første møte til å gjøre neste møte enda mer relevant og spennende.

Det er bare å glede seg!

Neste møte er satt til 3/3-16

Pia Skoglund
Praksiskonsulent SUS
Lenke til foredragene:
Hvis du vil se igjennom presentasjonene som ble holdt på et tidligere møte kan du besøke "Nytt og nyttig sidene" i PKO arkivet. (Men alle bruker ikke nødvendigvis presentasjoner og noen har lite tekst.)


Tilbakemeldinger og ønsker for tema på neste møte:
Bruk gjerne kommentarfeltet i Praksisnytt til å sende oss din tilbakemelding eller temaønsker for et nytt møte!

torsdag 19. november 2015

RAS: Ledig kapasitet ved avd for gravide og småbarnsfamilier - nytt tilbud!

Ledig kapasitet ved avdeling for gravide og småbarnsfamilier (Rogaland A-senter)

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier ved Rogaland A-senter er et nyåpnet tilbud for gravide og småbarnsforeldre med et problematisk forhold til legale og/eller illegale rusmidler. Gravide kan være innlagt i hele eller deler av svangerskapet.

Småbarnsfamilier kan være innlagt i fra 3 til 5 måneder. 

Avdelingen  arbeider tverrfaglig med miljøterapeuter, lege og psykolog, og de fleste får tilbud om poliklinisk oppfølging i etterkant. 

Behandlingen har fokus på rusmestring, psykisk helse, samspill og tilknytning barn – foreldre, og tilrettelegging for tiden etter utskrivelse. 

Under innleggelsen samarbeider vi med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen, f eks som rus/psykiatri-tjenesten, barnevernet og NAV.

De fleste pasienter er innlagt frivillig, og noen gravide er innlagt etter Helse-og sosialtjenesteloven §10.3.

Tilbudet er en del av spesialisthelsetjenesten.

Avdelingen har for tiden ledig kapasitet og tar gjerne i mot henvisninger eller spørsmål om tilbudet.
·        telefon 902 63 216/51 72 90 00
·        e-post: familieteamet@ras.rl.no
·        postRogaland A-senter, Pb 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

For mer informasjon, se: http://www.rogaland-asenter.no/

Med helsing
Reidar Stokke
avd.overlege
Rogaland A-senterHenvisninger (red anm):
RAS kan pt ikke ta imot elektroniske henvisninger. De er i ferd med å skifte til DIPS. De håper å ha dette på plass innen 6-12 mnd. 

Enn så lenge er det henvisning per post , evt faks 
51729060, som gjelder. 

tirsdag 10. november 2015

Fredagsundervisning fra Helse Stavanger tilgjengelig via Praksisnytt

Fredagsundervisning fra Helse Stavanger tilgjengelig via praksisnytt

De fleste fredager har Helse Stavanger undervisning i aulaen med forskjellige foredrag. Disse kan være av interesse for flere, også i kommunene. Vi har over tid utviklet Praksisnytt til å være en arena for deling av ny og nyttig informasjon. 

Et av hovedmålene våre i strategiplanen for 2013-2017 er å være en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med kommunene når det gjelder kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring. Dette er også forankret i delavtale 6, samarbeidsavtale om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, samt i delavtale 7, samarbeidsavtale om forskning.

For dere som abonnerer på Praksisnytt vil foredragsdelen av fredagsundervisningen fra og med høsten 2015 bli filmet og være tilgjengelig i 3 måneder etter at undervisningen har vært. Fredagsundervisningen finner du på sus.no/praksisnytt – den lyseblå menylinjen under lenken merket med rødt over.


Vennlig hilsen 
Elisabeth Stakkeland 
Kommunikasjonsrådgiver
Webredaktør
M: 950 755 47
Kommunikasjonsavdelingen
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
www.sus.nosøndag 8. november 2015

Oppdatert program! Møteplassen "Nytt og nyttig" på SUS

Oppdatert program!
Møteplassen "Nytt og nyttig" på SUS

Når: onsdag 11.11.15 klokken 18 - 21.15
Sted: Aulaen, SUS

Ikke påmeldt ennå?klikk her

PKO SUS inviterer til et spennende kurs/møte for alle allmennleger som bruker SUS.

På møtet får du et stort utvalg av aktuelle nyheter og nyttige tips fra mange av avdelingene/seksjonene på SUS, i form av korte innlegg på 10 minutter, med 5 minutter til diskusjon og spørsmål.

Dette blir et must å få med seg!


Møtene blir en del av en kurspakke, slik at antallet kurspoeng til sammen for møter utgjør 8 kurspoeng.

Det blir lett servering.

Helt gratis!


Program: 
                                                                                                                                    
 (Korrigert fra eposten som ble sendt ut da den var basert på feil versjon :-)    
                                                                                                     
18.00: Velkommen!       Olav Thorsen
18.15: Selvmordsforebygging i Rogaland: Velg å leve!   Jan Olav Johannessen
18.30: «Døgn til dag»         Erna Harboe
18.45: ME klinikken på SUS Michaela Gjerstad
19.00: Diagnostisk senter for uavklarte tilstander Anita S Lyngøy
19.15: Medisinsk abort hos privat gynekolog Astrid Rygh
19.30: Palliativt senter     Birthe Lie Hauge
19.45: Pause med frukt og kaffemat
20.00: Tidlig spontanabort       Tone Tjørnhom
20.15: Fødselsangst hos gravide           Therese Salvadores-Hansen
20.30: Psykosomatiske tilstander hos barn og unge Jan Skandsen
20.45: IKT nytt: elektronisk rekvisisjon og svar     Jan Robert Johannessen

21.00: Nytt SUS – hvor står vi?              Prosjektdirektør Kari Gro Johanson
21.15:    Slutt

Sett av denne kvelden! Dette vil du ikke gå glipp av!