fredag 27. februar 2015

Kurs: Emnekurs i Rusmedisin for fastlegar - Påmeldingsfrist 1.mars.


Det blir arrangert kurs i Rusmedisin for fastlegar 

Kurspoeng: 
Kurset er søkt godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs for spesialiteten almenmedisin og for spesialiteten samfunnsmedisin.  

Me trur kurset vil være svært nyttig for fastlagar, og håpar på god deltaking!

Kurset vil og være nyttig for andre som arbeidar med rusmisbrukarar, som kommunale ruskonsulentar. 

Det er flyplass på Stord, og Kystbussen går frå Stavanger/Haugesund ca kvar time.

Publisert på vegne av
Bjarne Bråtveit

Alle innbyggere i Helse Vest får kjernejournal 1. mars

Helsedirektoratet har nå ferdigstilt sin evalueringsrapport for utprøving av kjernejournal i Stavanger- og Trondheimsområdet, og har anbefalt videre innføring av kjernejournal. Alle innbyggere i Helse Vest vil med bakgrunn i dette få kjernejournal 1. mars.

Evalueringsrapporten viser at hele 74 % av helsepersonell i utprøvingsområdet tror at kjernejournal i noen tilfeller vil være med på å redde liv. En konkluderer også med at nytten av kjernejournal vil øke når alle innbyggere har en kjernejournal, og når kritisk informasjon er fylt ut.

Opplysninger i kjernejournal
De fleste opplysningene i kjernejournal hentes fra allerede eksisterende og offentlige registre. I tillegg kan lege registrere kritisk informasjon, og innbygger selv kan bidra med opplysninger - noe som gir økt pasientmedvirkning.

Registrering av kritisk informasjon gjør knappen for kjernejournal rød når helsepersonell åpner pasientens elektroniske journal (EPJ). Det er derfor viktig at registrering av slik informasjon ikke gjenspeiler sykehistorien, men gir informasjon som i en gitt situasjon kan være avgjørende for valg av helsehjelp. Slik registrering antas å gjelde 1-2 % av befolkningen, og opprettes i henhold til en ny modell utviklet sammen med en rekke kliniske eksperter. Registrering av kritisk informasjon skjer innenfor disse kategoriene:

  • Overfølsomhetsreaksjoner
  • Komplikasjoner ved anestesi
  • Kritisk medisinske tilstander
  • Pågående behandling/implantater
  • Smitte

Helsepersonell i gang denne våren

I april 2015 vil sykehus (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), legevakter, fastleger og private spesialister i de aktuelle kommunene begynne å bruke kjernejournal.

For å få tilgang til kjernejournal, må helsepersonell gjennomføre opplæring og bestå godkjenningsprøve. For å ta prøven må du ha ditt elektroniske ID-kort og PIN-kode tilgjengelig, og PC må være tilkoblet Norsk Helsenett.

Har du ikke aktivert kjernejournal på ditt legekontor? Kontakt din EPJ-leverandør for hjelp med teknisk oppsett. fredag 20. februar 2015

Pakkeforløp kreft: Ny samleside + husk informasjon til pasientenFra 1. januar 2015 innføres Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene: lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft.
SUS jobber målrettet mot å klare logistikkutfordringene dette medfører. 
Fastlegen / henvisere bes huske:
1) Bruk kriteriene for pakkeforløp iht til diagnoseveilederne.
2) Informer pasienten om at de er henvist til pakkeforløp for kreft:
Den som henvises til pakkeforløp må informeres tydelig om at vedkommende henvises til en kreftutredning. Grunnen til at det minnes om dette er at det er kommet flere enkeltrapporter om at pasienter ikke er informert eller har forstått at de er under utredning for kreft når de kommer til f.eks radiologiske undersøkelser før de har vært til undersøkelse hos kliniker. Dette skaper fortvilelse og problemer for pasientene. 
Samleside med diagnoseveiledere og pasientinformasjon:
For å lette arbeidet har vi laget en samleside med informasjon både om kriterier for å ta i bruk Pakkeforløp og informasjonen som skal skrives ut til pasienten. Logoen i øverste venstre hjørne finner du i sidemargen til høyre i bloggen. Et klikk på denne tar deg til en samleside med det du trenger.


fredag 13. februar 2015

IKT: ehelse.no lansert - samleside om IKT i helsevesenet.


Skjermklipp fra ehelse.no - klikk på bildet for å komme til nettstedet 
​E-helse er en samlebetegnelse som omfatter all IKT-anvendelse i helsevesenet.
Målet er forbedringer av de helsefaglige prosessene hva gjelder effektivitet, kvalitet og pasientsikkerhet gjennom bruk av informasjonsteknologi, uten at det skal gå på bekostning av god tjenesteyting i pasientforløpet.

Les mer om ehelse.no her

Les om EPJ-løftet (Fastlege IKT satsing) herfredag 6. februar 2015

Skulderpoliklinikken: bedre kapasitet og kortere ventetid!

Foto: Colourbox
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa har en veletablert poliklinikk for pasienter med skulder- og rygglidelser som trenger utredning, vurdering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Vi bruker aktivt ultralyd med kompetent personalet som et supplement i utredningen, og som et hjelpemiddel i behandling ved for eksempel  injeksjoner, needling og  kalkskyllinger.

Vi jobber tverrfaglig etter nasjonale retningslinjer/prinsipper og har fokus på hele behandlingskjeden inkludert rådgivning med tanke på arbeid og vurdering i forhold til funksjon, funksjonstap og helse  (ICF). Vi vil gjøre oppmerksom på at vi, etter en intern omorganisering, har fått bedre kapasitet på skulderpoliklinikken og har per tid kort ventetid.

For en riktigere prioritering, ber vi om at henvisninger til oss inneholder kort informasjon om jobbstatus eller merkes med «Raskere tilbake» hvis kriteriene for dette er oppfylt.


Publisert på vegne av

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
0 51 51/ 93 40 88 17
Helse Stavanger HF
www.sus.no