fredag 6. februar 2015

Skulderpoliklinikken: bedre kapasitet og kortere ventetid!

Foto: Colourbox
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa har en veletablert poliklinikk for pasienter med skulder- og rygglidelser som trenger utredning, vurdering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Vi bruker aktivt ultralyd med kompetent personalet som et supplement i utredningen, og som et hjelpemiddel i behandling ved for eksempel  injeksjoner, needling og  kalkskyllinger.

Vi jobber tverrfaglig etter nasjonale retningslinjer/prinsipper og har fokus på hele behandlingskjeden inkludert rådgivning med tanke på arbeid og vurdering i forhold til funksjon, funksjonstap og helse  (ICF). Vi vil gjøre oppmerksom på at vi, etter en intern omorganisering, har fått bedre kapasitet på skulderpoliklinikken og har per tid kort ventetid.

For en riktigere prioritering, ber vi om at henvisninger til oss inneholder kort informasjon om jobbstatus eller merkes med «Raskere tilbake» hvis kriteriene for dette er oppfylt.


Publisert på vegne av

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
0 51 51/ 93 40 88 17
Helse Stavanger HF
www.sus.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.