fredag 27. februar 2015

Alle innbyggere i Helse Vest får kjernejournal 1. mars

Helsedirektoratet har nå ferdigstilt sin evalueringsrapport for utprøving av kjernejournal i Stavanger- og Trondheimsområdet, og har anbefalt videre innføring av kjernejournal. Alle innbyggere i Helse Vest vil med bakgrunn i dette få kjernejournal 1. mars.

Evalueringsrapporten viser at hele 74 % av helsepersonell i utprøvingsområdet tror at kjernejournal i noen tilfeller vil være med på å redde liv. En konkluderer også med at nytten av kjernejournal vil øke når alle innbyggere har en kjernejournal, og når kritisk informasjon er fylt ut.

Opplysninger i kjernejournal
De fleste opplysningene i kjernejournal hentes fra allerede eksisterende og offentlige registre. I tillegg kan lege registrere kritisk informasjon, og innbygger selv kan bidra med opplysninger - noe som gir økt pasientmedvirkning.

Registrering av kritisk informasjon gjør knappen for kjernejournal rød når helsepersonell åpner pasientens elektroniske journal (EPJ). Det er derfor viktig at registrering av slik informasjon ikke gjenspeiler sykehistorien, men gir informasjon som i en gitt situasjon kan være avgjørende for valg av helsehjelp. Slik registrering antas å gjelde 1-2 % av befolkningen, og opprettes i henhold til en ny modell utviklet sammen med en rekke kliniske eksperter. Registrering av kritisk informasjon skjer innenfor disse kategoriene:

  • Overfølsomhetsreaksjoner
  • Komplikasjoner ved anestesi
  • Kritisk medisinske tilstander
  • Pågående behandling/implantater
  • Smitte

Helsepersonell i gang denne våren

I april 2015 vil sykehus (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), legevakter, fastleger og private spesialister i de aktuelle kommunene begynne å bruke kjernejournal.

For å få tilgang til kjernejournal, må helsepersonell gjennomføre opplæring og bestå godkjenningsprøve. For å ta prøven må du ha ditt elektroniske ID-kort og PIN-kode tilgjengelig, og PC må være tilkoblet Norsk Helsenett.

Har du ikke aktivert kjernejournal på ditt legekontor? Kontakt din EPJ-leverandør for hjelp med teknisk oppsett. Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.