fredag 23. oktober 2015

RELIS temakveld: «Antikoagulantia – er det blitt noe enklere?»


Bilderesultat for noak antikoagulasjon
Bilde fra Tidsskriftet for Dnlf
Det blir ny temakveld i regi av RELIS Vest/Seksjon for klinisk farmakologi tirsdag 24. november.

Tema: Antikoagulantia
Når: Tirsdag 24.november 18-21
Hvor: Aulaen SUS, videomøte
Godkjenning: Møteserie, se under.
Påmelding: Klikk her«Antikoagulantia – er det blitt noe enklere?»

Fjerde temakveld i årets møteserie setter igjen fokus på riktig bruk av antikoagulantia. Vi følger opp temaet fra juni 2012: «Antikoagulantia – forenkling eller forvirring». Nå lurer vi på om antikoagulasjonsbehandling har blitt noe enklere siden den gang.

Programmet omfatter erfaringer fra allmennpraksis og laboratorietjenesten, inkludert eksempler på problemstillinger til RELIS. Riktig bruk diskuteres i lys av økende erfaring med direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK).

Foredragsholdere og program (med forbehold om endringer):

 • Ann Helen Kristoffersen, spesialist i medisinsk biokjemi, overlege Haukeland universitetssjukehus, PhD, og medlem av Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innenantikoagulasjon: «DOAK – fra studier til «real-life»
 • Jan Anker Jahnsen, cand. pharm., PhD, RELIS Vest: Litt av hvert om DOAK – RELIS sitt perspektiv
 • Geir Thue, fastlege og spesialist i allmennmedisin intervjues av Tormod Bjånes, spesialist i klinisk farmakologi, overlege Haukeland universitetssjukehus: Erfaringer etter 3 år med DOAKS- ville jeg gjort det samme om igjen? Råd fra klinisk praksis


Tid:
Tirsdag 24. november kl. 18-21 (uke 48).

Sted: 

1) Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken,

2) Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).

Påmelding: Påmeldingsskjema eller tlf 55 97 53 60 Haukeland universitetssjukehus.

Godkjenninger:
Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien.

RELIS søker temakvelden godkjent for FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening. Den enkelte farmasøyt søker så NFF om FEVU-poeng etter hver temakveld.

Kommende temakvelder: 
Møteserie for 2016 er ennå ikke planlagt


torsdag 22. oktober 2015

Møte: Diabetes 2 PÅFYLLSEMINAR


PÅFYLLSEMINARET 2015

Lærings og mestringssenteret på SUS inviterer!

Fredag 4. desember kl 10:00 – 13:00 i auditoriet, inng 5 på SUS

TEMA: DIABETES 2, OPPFØLGING OG SAMHANDLING

Kl 10:00 – 10:45:     Mari Fløde, diabetessykepleier fra Helse Bergen, presenterer sin masteroppgave:  «Kva grad påvirker Lærings og mestringssentra sine start-kurs meistring og kunnskapsnivå hos personer med diabetes type 2?»
                                       

Kl 11:00 – 11:45:     Behandling av diabetes type 2,
                            ved John Cooper, seksjonsoverlege endokrinologisk avd.

Kl 12:00 – 13:00       Presentasjon av samhandlingsprosjekt Diabetes 2.
                           Lederne for Frisklivssentralen i Stavanger og Sandnes,
Kristine Skjøthaug og Anja Øvrehus, presenterer tanker
og erfaringer.


Påmelding til epost: lms@sus.no innen 30.nov    

Vel møtt!
Hilsen Lærings og mestringssenteret på SUS  

fredag 9. oktober 2015

Pakkeforløp kreft: Husker du å markere med hastegrad i henvisningen?


Det kan se ut som man får inn få henvisninger i "Pakkeforløp for kreft".

En av forklaringene kan være at henvisningene ikke merkes med denne prioriteringen.

Alle EPJ har en prioriteringsvelger der man kan sette ulike prioriteringer. Det har ikke vært brukt aktivt tidligere men nå får fastlegens prioriteringsvalg konsekvens i to tilfeller:
 • Øhjelpshenvisninger som sendes elektronisk
 • Pakkeforløp for kreft

Når du velger riktig prioritering sikrer det god meldingsflyt og prioritering på SUS.

Les mer om hvorfor det er viktig å huske her


torsdag 1. oktober 2015

Diagnostisk poliklinikk åpner 1.10.15

SUS vil etablere et nytt Diagnostisk senter som skal åpne i 2016. I forkant av dette åpner vi Diagnostisk poliklinikk 1.10.15. 

Egen konferansetelefon: 902 31 581.

Husk hastegradsmerking: "Pakkeforløp"
Vi ønsker å få henvist pasienter med begrunnet mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, hvor organspesifikk utredning ikke anses mer hensiktsmessig.

Symptomene må være nye, og tilstanden skal ikke være tidligere utredet.

Det må være gjort grundig anamnese og klinisk undersøkelse, samt utvidet blodprøvepanel i henhold til manualen for dette pakkeforløpet  i forkant av henvisning.  Dette er spesielt viktig for å identifisere de pasientene som er mer tjent med organspesifikk utredning.

Ny pakke i Interactor / IHR:
En egen blodprøvemal med navn «Diagnostisk pakkeforløp» er opprettet i IHR / DIPS interaktor for leger i PHT.  SR vil ikke inngå i denne pakken (må analyseres på legekontoret). Det vil være en fordel om blodprøver analyseres ved SUS, slik at de er tilgjengelige i DIPS når henvisning mottas.

Ved henvisning til Diagnostisk pakkeforløp skal pasienten være informert av henviser om at det er mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft.

Konferansetelefon:
Ved tvil eller behov for å diskutere innledende utredning eller henvisning, ta kontakt på telefon 902 31 581.

Adresse:
Henvisningene kan sendes elektronisk til «Diagnostisk uavklart alvorlig sykdom», og må merkes med «Pakkeforløp» fra menyen for hastegradsmerking.


Anita Sandmo Lyngøy Ivar Halvorsen

Avdelingsoverlege OBA og Diagnostisk senter Praksiskonsulent

Pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer – som kan være kreft
SUS etablerer "Diagnostisk senter" i 2016

Ca 50 prosent av pasientene med kreft har ikke klassiske varselsymptomer. Symptombildet passer ikke inn i de spesifikke pakkeforløpene, og utredningsbehovet kan krysse de vanlige faglige grensene for sykehuspoliklinikker.


For å ivareta denne typen pasienter vil SUS etablere et nytt Diagnostisk senter som skal åpne i 2016. I forkant av dette åpner vi Diagnostisk poliklinikk 1.10.15.


Diagnostisk poliklinikk vil håndtere  «Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft» (IS-0484)

Det å velge ut hvilke pasienter som skal utredes etter dette pakkeforløpet vil være en utfordring. Manualen for pakkeforløpet gir god veiledning - det er viktig at den følges.

Hovedpunkter:
Det foreligger mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, og organspesifikk utredning anses ikke som hensiktsmessig. Henvisende lege begrunner sin mistanke. Symptomene må være nye, og tilstanden skal ikke være tidligere utredet. Det kan dreie seg om følgende symptomer og funn:


 • Generell sykdomsfølelse
 • Signifikant vekttap uten kjent årsak
 • Feber uten kjent årsak
 • Anemi (med negativ hemofec)
 • Magesmerter > 7 dagers varighet, ikke tidligere utredet
 • Skjelettsmerter uten kjent årsak
 • Tydelig avvikende laboratorieprøver som f.eks. høy senkning, LD, kalsium
 • Dyspné uten kjent årsak
 • Nytilkommet infeksjonstendens


Det må være gjort grundig anamnese og klinisk undersøkelse, samt utvidet blodprøvepanel i forkant av henvisning. Minimumsutredning før henvisning innbefatter:


 • Klinisk u.s. av hjerte, lunger, hud, lymfeknutestasjoner, mammae, testes, rektal eksplorasjon og evt. gynekologisk u.s.
 • Blodprøver: Hb, MCV, MCH, leukocytter m/diff, reticulocytter, trombocytter, CRP, SR, Na, K, Kreatinin, eGFR, kalsium, albumin, glukose, HbA1c, bilirubin, ALAT , ALP, amylase, LD, TSH, fT4
 • Urinstix og hemofec
 • Vekt


Noe av hensikten med en slik omfattende forhåndsutredning er å velge riktig henvisningssted. Dersom det foreligger mistanke om organsykdom vil en organspesifikk utredning være mer hensiktsmessig.


Ved henvisning til Diagnostisk pakkeforløp skal pasienten være informert om at det er mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft.


Praktiske opplysninger om henvisningsrutinene følger i en egen melding.


Anita Sandmo Lyngøy Ivar Halvorsen

Avdelingsoverlege OBA og Diagnostisk senter Praksiskonsulent