fredag 9. oktober 2015

Pakkeforløp kreft: Husker du å markere med hastegrad i henvisningen?


Det kan se ut som man får inn få henvisninger i "Pakkeforløp for kreft".

En av forklaringene kan være at henvisningene ikke merkes med denne prioriteringen.

Alle EPJ har en prioriteringsvelger der man kan sette ulike prioriteringer. Det har ikke vært brukt aktivt tidligere men nå får fastlegens prioriteringsvalg konsekvens i to tilfeller:
  • Øhjelpshenvisninger som sendes elektronisk
  • Pakkeforløp for kreft

Når du velger riktig prioritering sikrer det god meldingsflyt og prioritering på SUS.

Les mer om hvorfor det er viktig å huske her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.