torsdag 1. oktober 2015

Diagnostisk poliklinikk åpner 1.10.15

SUS vil etablere et nytt Diagnostisk senter som skal åpne i 2016. I forkant av dette åpner vi Diagnostisk poliklinikk 1.10.15. 

Egen konferansetelefon: 902 31 581.

Husk hastegradsmerking: "Pakkeforløp"
Vi ønsker å få henvist pasienter med begrunnet mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, hvor organspesifikk utredning ikke anses mer hensiktsmessig.

Symptomene må være nye, og tilstanden skal ikke være tidligere utredet.

Det må være gjort grundig anamnese og klinisk undersøkelse, samt utvidet blodprøvepanel i henhold til manualen for dette pakkeforløpet  i forkant av henvisning.  Dette er spesielt viktig for å identifisere de pasientene som er mer tjent med organspesifikk utredning.

Ny pakke i Interactor / IHR:
En egen blodprøvemal med navn «Diagnostisk pakkeforløp» er opprettet i IHR / DIPS interaktor for leger i PHT.  SR vil ikke inngå i denne pakken (må analyseres på legekontoret). Det vil være en fordel om blodprøver analyseres ved SUS, slik at de er tilgjengelige i DIPS når henvisning mottas.

Ved henvisning til Diagnostisk pakkeforløp skal pasienten være informert av henviser om at det er mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft.

Konferansetelefon:
Ved tvil eller behov for å diskutere innledende utredning eller henvisning, ta kontakt på telefon 902 31 581.

Adresse:
Henvisningene kan sendes elektronisk til «Diagnostisk uavklart alvorlig sykdom», og må merkes med «Pakkeforløp» fra menyen for hastegradsmerking.


Anita Sandmo Lyngøy Ivar Halvorsen

Avdelingsoverlege OBA og Diagnostisk senter Praksiskonsulent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.