fredag 18. oktober 2019

ADHD: når barnet fyller 18 - og medikasjonen ikke er på den forhåndsgodkjent refusjonslisten for voksne


Enkelte ADHD medisiner som brukes til barn er ikke forhåndsgodkjent på blå resept for voksne. 

Det må oppgis en voksenpsykiater på resepten etter 18 års alder. 

Det har vært reist spørsmål om barnet må henvises til voksenpsykiatrisk poliklinikk når det fyller 18 år, dersom formålet kun er å få forskrivningen på blå resept. 

PKO har tatt saken opp med Psykiatrisk divisjon. De ulike DPS’ene har ulike måter å løse dette på. 

PKO anbefaler derfor at man henviser disse pasientene til aktuelle DPS og får svar om videre håndtering derfra. BUP bør informere pasientene om dette, slik at pasienten kan oppsøke fastlegen sin. 

Fastlegene kan også vurdere om det om det er mulig å kun bytte med synonympreparat da noen av disse er forhåndsgodkjent for voksne.

tirsdag 8. oktober 2019

Møteplassen Nytt og nyttig på SUSTid: tirsdag 22.10.2019 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS

Påmelding: Klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål.

Tellende poeng:
Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.


Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Nytt om nytt sykehus - prosesser
Kari Jøssang
18.15
Prosjektet Trepartsamarbeid video
Anna Rødstøl
18.45
Artritt poliklinikken
Katrine B Norheim
19.00
Kloke valg
Katrine B Norheim
19.15
Kaffepause

19.30
AMK brystsmerter, transport
Bård Humborstad
19.45
Akutte vurdering i Akuttmottak
Øystein  Mjelva
20.00
Barn – funksjonelle tarmplager
Dag Tveitnes
20.30
SluttInvitasjon: Schizofrenidagene 2019 - 6-8. novSchizofrenidagene 2019, som går av stabelen 6-8 november 2019, skal handle om forbindelsen mellom kropp og sinn, der stress spiller en sentral rolle.

Geir Sverre Braut er årets faglige leder.

Vi har lyst til å redusere avstanden mellom psykisk og somatisk helse i systemene våre, og har invitert en del foredragsholdere som vi håper kan interesse en del av dere som jobber i med både kropp og sinn i det daglige. 


Noen highlights;
 • Nevrolog Jon Stone fra Edinburgh skal snakke om diagnostikk og forståelse av funksjonelle lidelser (lammelser o.l.)
 • Vegard Bruun Wyller skal snakke om en biopsykososial forståelse av kronisk utmattelse, og holde miniseminar med immunolog Roald Omdal der de skal belyse ulike typer fatigue
 • Unnur Valdemarsdottir fra Reykjavik skal snakke om linken mellom traumatiske opplevelser og senere psykisk og  somatisk lidelse i et epidemiologisk livsløpsperspektiv
 • Psykolog Ane Wilhelmsen skal snakke om å leve med kronisk lidelse, og om søvn
 • Solveig Kloppen skal snakke om å være pårørende ved selvmord og kreftsjukdom
 • Simon Tulloch fra Region Hovedstaden i Danmark skal snakke om psykologisk trygghet på arbeidsplassen
 • Kay Redfield Jamison fra USA skal snakke om å leve med bipolar lidelse.
 • Allan Abbass fra Canada skal snakke om følelser rolle i psykosomatiske plager som f.eks hodepiner, vondter og muskel-skjelettplager
 • Helene Helgeland fra nasjonal kompetansenter for psykosomatikk skal snakke om funksjonelle kroppslige symptomer hos barn og unge
 • Heidi Trydal fra St Olav skal snakke om ulike former for psykologisk smertebehandling
 • Ed Bullmore fra Cambridge skal snakke om immunforsvaret sin rolle i depresjon
 • Linn Getz fra NTNU skal snakke om allostatisk stress
 • Linn Getz, Trond Diseth og flere skal snakke om hele pasienter i et delt helsevesen
 • Ingvard Wilhelmsen fra UiB skal snakke om holdninger i møte med motgang
 • Forfatter Agnes Ravatn om kreftsykdom og skrift, i samtale med Jone Schanche Olsen
 • og Thomas Seltzer fra NRK avslutter fredagen med et blikk på stress som samfunnsfenomen, sammen med SUS sin egen Geir Sverre Braut, Susanne Kaluza, Ole Jacob Madsen og Finn Skårderud.  
 • Det blir også debatter på kveldstid om fedme, NAV, skadelig samtaleterapi og mye annet!

Du finner program og påmelding på www.schizofrenidagene.no

Spørsmål om påmelding kan rettes mot Aida@psykopp.no

Med vennlig hilsen,

Lars Ravn Øhlckers
Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist
Klinikk for barn, unge og rusavhengige(PHBURA)
51515508/90881250
Helse Stavanger

fredag 4. oktober 2019

Radiologi: Kopisvar inneliggende pasient - oppdatering:

Det har siden omlegging til nytt radiologisystem i mai blitt sendt kopisvar av alle bildeundersøkelser rekvirert internt på SUS på inneliggende og polikliniske pasienter til fastlege.

Dette skal nå være ordnet.

Endringen vil få effekt for nye rekvisisjoner. 

Det vil si at det i en overgangsfase vil kunne komme kopisvar på det som allerede var rekvirert før omleggingen.

Husk på at interne rekvisisjoner på polikliniske pasienter som er gjort før omleggingen kan være rekvirert langt frem i tid slik at det nok kan forekomme at slike kopisvar sendes ut en tid fremover men det store volumet bør avta ganske raskt.

Tilbakemeldinger kan f.eks sendes som kommentar til denne meldingen. (Alle kommentarer i bloggen sendes i praksis til meg på epost.)

mvh
Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent