mandag 26. januar 2015

DEMENSSKOLEN: Nytt kurs i februar!SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ønsker flere deltakere til demensskolen.

Det starter nå nytt kurs i februar

Ta kontakt dersom du har pasienter som dette kan passe for!(Åpne  PDF versjon for utskrift )


Publisert på vegne av

Helen Guthormsen Wigestrand
Førstekonsulent
51 51 56 19913 46 421
Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling


cid:image004.jpg@01CE5C54.D368C4B0
    

cid:image001.png@01D0024F.176DFB20          cid:image002.jpg@01D03632.FECE44E0

fredag 23. januar 2015

ØNH: Lang ventetid for enkelte ØNH-pasienter.

Lang ventetid for enkelte ØNH-pasienter. Ber om rutine pasienten henvises privat praktiserende med kortere ventetid.


I løpet av de siste årene har det vært en kraftig økning av polikliniske pasienter. Den kapasiteten vi har er selvfølgelig begrenset både personal og arealmessig. I tillegg har vi en stor operativ virksomhet og har behov for å se pasienter preoperativt og gjennomføre postoperative kontroller for å levere en god kvalitet.

Lang ventetid
Selv om vi har effektivisert mye har vi fremdeles lange ventetider. Antall fristbrudd har vi redusert kraftig siden 2010, men det er basert på en stor innsats av alle ansatte med ekstra-poliklinikker og overtidsarbeid. Vi har et tett og godt samarbeid med de privatpraktiserende øre-nese-hals legene i området.

Forslag til arbeidsdeling
I et møte med de privatpraktiserende øre-nese-hals legene i slutten av 2012 var det stor enighet om at såkalte rutinehenvisninger (dreninnleggelse hos barn og vurderinger angående indikasjon for adenotomi og tonsillektomi.) kan gå til de privatpraktiserende slik at vi kan redusere ventetidene og gi våre pasienter et bedre tilbud.

Oppfølging etter dreninnleggelse
I andre helseregioner er det ofte slik at barn etter dreninnleggelse får videre oppfølging og kontroller hos fastlege, men vi synes det kan være en bra løsning med at de privatpraktiserende øre-nese-hals legene foretar både utredningen angående dette og overtar også de postoperative kontrollene.

Med vennlig hilsen
Øre nese hals avdeling, 
Stavanger Universitetssjukehus.


Eirik Viste
Praksiskonsulent 


fredag 16. januar 2015

Jobbmulighet for allmennleger som trenger sykehusåret. OBS frist 27/1 !

I samband med utviding til 4 vaktskikt lyser kvinneklinikken SUS ut overlegestillingar, med høve til å søke LIS-vikariat ved internt opprykk.

Tidlegare har det vore vanskeleg for almennlegar med interesse for gynekologi og obstetrikk å få sidespesialisering ved kvinneklinikken. Dette er beklageleg, då almennlegar i sidespesialisering er eit godt høve til gjensidig læring og betre samarbeid.

Vi ynskjer å oppmode almennlegar med interesse for gynekologi og obstetrikk til å søke dei utlyste stillingane. 


Ver obs på at søknadsfristen er allereie 27/1, så her gjeld det å tenke fort! 

Detaljar kring avdelinga og dei utlyste stillingane finn de på Webcruiter

Leiinga

Kvinneklinikken i Stavanger, SUS

tirsdag 13. januar 2015

Pakkeforløp for kreft: Nye veiledere

Fra 1. januar 2015 innføres Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene:

lunge-, bryst-, prostata- tykk- og endetarmskreft. 

I løpet av 2015 implementeres totalt 28 pakkeforløp.

På Helsedirektoratet .no ligger publikasjoner med informasjon om Pakkeforløpene, diagnoseveiledere, pasientinformasjon, om fastlegenes rolle mm.
Vennlig hilsen

Sissel J. Eike Pettersen
Kvalitetskoordinator
Kirurgisk divisjon
Tlf. 51513640- 61175-47658981
Helse Stavanger HF
www.sus.no

tirsdag 6. januar 2015

Møte om prioritering i helsevesenetDebatt / Medlemsmøte
arr: Rogaland legeforeningNår: Tirsdag 13.januar

Sted: Hall Toll
Påmelding (pga matservering): 

Tema:
Del 1: Prioritering i helsevesenet
Del 2: Faste stillingStyret i Rogaland Legeforening ønsker å invitere alle medlemmer til en forhåpentligvis interessant og hyggelig kveld med gode foredrag og tid til å være sammen med kjente og ukjente kolleger. Det vil bli lett servering ved ankomst og i pausene og det vil bli mulighet for å stille direkte spørsmål til gjestene.

Nylig avla Norheimutvalget sin innstilling til prioriteringer i helsetjenesten. Hva innebærer dette for
oss? Hege Gjessing og Herlof Nilssen vil gi deres synspunkter på dette og vi håper på en god diskusjon i etterkant.

I årets forhandlinger i sykehussektoren ble det endelig enighet om innføring av faste stillinger for LiS. Det har stort sett blitt godt mottatt, men klarer vi å få dette til i praksis, ute på de enkelte
avdelingene. Hege Gjessing m.fl. kommer til å gå gjennom resultatet og den videre prosessen.

Interesserte bes melde fra til rogaland.legeforening@gmail.com slik at vi kan beregne servering.

Andre interesserte som ikke er leger/ medlemmer er også hjertelig velkomne til å bli med på f.eks debatten om prioritering.

Fra Legeforeningen stiller ellers  Marit H. Christiansen og Hanne Gillebo-Blommandag 5. januar 2015

Kurs: Kroniske smertepasienter


Kurs:
Hvordan møte den kroniske smertepasienten.

Påmelding:
lms@sus.no - evt 51513082

Godkjenning:
Ikke søkt godkjent for leger

Vanskelige plassforhold på SUS

Til fastleger/legevaktsleger

Det er en særlig vanskelig plass-situasjon på SUS.
Ved øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.
Ved behov for konferering kontakt vakthavende ved aktuell avdeling.

Beskjeden gjelder til onsdag 7 januar 2015.