tirsdag 6. januar 2015

Møte om prioritering i helsevesenetDebatt / Medlemsmøte
arr: Rogaland legeforeningNår: Tirsdag 13.januar

Sted: Hall Toll
Påmelding (pga matservering): 

Tema:
Del 1: Prioritering i helsevesenet
Del 2: Faste stillingStyret i Rogaland Legeforening ønsker å invitere alle medlemmer til en forhåpentligvis interessant og hyggelig kveld med gode foredrag og tid til å være sammen med kjente og ukjente kolleger. Det vil bli lett servering ved ankomst og i pausene og det vil bli mulighet for å stille direkte spørsmål til gjestene.

Nylig avla Norheimutvalget sin innstilling til prioriteringer i helsetjenesten. Hva innebærer dette for
oss? Hege Gjessing og Herlof Nilssen vil gi deres synspunkter på dette og vi håper på en god diskusjon i etterkant.

I årets forhandlinger i sykehussektoren ble det endelig enighet om innføring av faste stillinger for LiS. Det har stort sett blitt godt mottatt, men klarer vi å få dette til i praksis, ute på de enkelte
avdelingene. Hege Gjessing m.fl. kommer til å gå gjennom resultatet og den videre prosessen.

Interesserte bes melde fra til rogaland.legeforening@gmail.com slik at vi kan beregne servering.

Andre interesserte som ikke er leger/ medlemmer er også hjertelig velkomne til å bli med på f.eks debatten om prioritering.

Fra Legeforeningen stiller ellers  Marit H. Christiansen og Hanne Gillebo-BlomIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.